Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationell ECLI-koordinator

Tjeckiens högsta domstol

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Tjeckien

Tfn: +420 541 593 111

Fax.: +420 541 213 493

Data Box ID: kccaa9t

e-post: podatelna@nsoud.cz (ange ärende: ECLI)

webbplats: http://www.nsoud.cz/

Kontaktperson: JUDr. Michal Malaník

Det nationella ECLI-numrets sammansättning (ECLI-syntax)

Den europeiska identifikationskoden för rättspraxis (ECLI) infördes i Tjeckien i april 2012 för att beteckna avgöranden från Högsta domstolen. Från mars 2014 används den även för att beteckna avgöranden från författningsdomstolen. Avgöranden från dessa domstolar är sökbara med hjälp av ECLI-numret på domstolens webbplats (avgöranden från Högsta domstolen på adress http://www.nsoud.cz/ och avgöranden från författningsdomstolen på adress http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Landskod

Tjeckien har landskoden [CZ]

Domstolskoder

[NS]: Nejvyšší soud (Tjeckiens högsta domstol).

[US]: Ústavní soud (Tjeckiens författningsdomstol).

Exempel på ECLI-identifikationskod för tjeckiska domstolsavgöranden

ECLI:CZ:NS:2012:aktbeteckning.1

[CZ] landskod (CZ för Tjeckien),

[NS] är koden för den domstol som meddelade avgörandet (NS för Högsta domstolen),

[2012] anger vilket år avgörandet meddelades,

[aktbeteckning] innehåller inte mellanslag eller snedstreck; dessa ersätts med punkter,

siffran [1] är löpnummer för avgöranden med samma aktbeteckningar. Genom att löpnumret medtas undviker man att samma ECLI-nummer används för att beteckna fler än ett avgörande från en domstol samma år.

Länkar

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.