Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationell ECLI-samordnare

Högsta domstolen (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, postkod: 657 37

Tjeckien

Tfn: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Databox ID: kccaa9t

E-postadress: podatelna@nsoud.cz (ange 'ECLI' på ärenderaden)

Internet: https://nsoud.cz

Kontaktpersoner:

Petra Polišenská, Radka Feberová

Generering av nationellt ECLI-nummer (ECLI-syntax)

ECLI-identifikationskoder har använts i Tjeckien sedan april 2012 för att beteckna avgöranden från Högsta domstolen (Nejvyšší soud) och sedan mars 2014 för att beteckna avgöranden från författningsdomstolen (Ústavní soud). ECLI-identifikationskoden håller för närvarande på att införas vid appellationsdomstolarna och regiondomstolarna. Avgöranden som betecknas med ECLI-identifikationskod är också sökbara med hjälp av koden på webbplatserna (Högsta domstolens avgöranden och författningsdomstolens avgöranden).

Landskod

[CZ]: Tjeckiens landskod

Domstolskoder

[NS]: Nejvyšší soud (Högsta domstolen).

[US]: Ústavní soud (författningsdomstolen).

Exempel på ECLI-identifikationskod för tjeckiska domstolsavgöranden

ECLI:CZ:NS:2012:[målnummer].1

[CZ] landskod (CZ = Tjeckien),

[NS] utgör koden för den domstol som meddelande domstolsavgörandet (NS = Högsta domstolen - Nejvyšší soud);

[2012] anger vilket år domstolsavgörandet meddelades,

[målnummer] innehåller ej mellanrum eller snedstreck, sådana ersätts med punkt.

Siffran [1] är löpnummer för avgöranden med samma målnummer. Genom att löpnumret medtas undviker man att samma ECLI-nummer används för att beteckna fler än ett avgörande från en domstol samma år.

Relaterade länkar

https://nsoud.cz

http://nalus.usoud.cz

Senaste uppdatering: 30/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.