Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Sedan 2018 har det gått att söka estnisk rättspraxis som offentliggjorts och som är i kraft genom att använda sig av ECLI, Europeisk identifikationskod för rättspraxis. Det är enklare och går snabbare att hitta estnisk rättspraxis med hjälp av identifikationskoden. Införandet av ECLI utgör också ett sätt att främja en öppen datapolitik. ECLI har även lagts till metadatasidan för rättspraxis, som öppnas i sökresultaten.

ECLI har sedan senare delen av 2016 lagts till all rättspraxis från Högasta domstolen samt från distriksdomstolarna och de regionala domstolarna.

Offentliggjord rättspraxis har sedan senare delen av 2016 tilldelats en ECLI, varvid numret består av upp till fem komponenter åtskilt med kolon (t.ex. ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI – Europeisk identifikationskod för rättspraxis EE – landskod RK – domstolskod 2016 – det år domstolsavgörandet offentliggjordes, 1.16.2798.84 – (t.ex. 1-16-2798/84) i numret för ett domstolsmål byts tecknen ”-” och ”/” ut mot punkter och löpnumret ”84” läggs till på slutet.

ECLI-numret kan också användas som en URL och sökningar kan göras med hjälp av följande logik (”kohtulahendid” betyder ‘”rättspraxis”):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – all rättspraxis med en ECLI
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – all rättspraxis från Högsta domstolen år 2016
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – ett specifikt avgörande från Högsta domstolen

Domstolskoderna är de följande:

RK – Högsta domstolen
TLRK – Tallinns regionala domstol
TRRK – Tartu regionala domstol
TLHK – Tallinns förvaltningsdomstol
TRHK –Tartu förvaltningsdomstol
HMK – Harju distriktsdomstol
PMK – Pärnu distriktsdomstol
TMK – Tartu distriktsdomstol
VMK – Viru distriktsdomstol

Senaste uppdatering: 07/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.