Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Finland

Finland genomför för närvarande ECLI (European Case Law Identifier) i alla databaser som innehåller rättspraxis i Finlex, statens författningsdatabas.

Innehåll inlagt av
Finland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationell samordnare för ECLI

Den nationella samordnaren för ECLI är Aki Hietanen, justitieministeriet, Finland, e-post: finlex@om.fi

Landskod

Landskoden för Finland är: [FI]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Finland genomför för närvarande ECLI (European Case Law Identifier) i alla databaser som innehåller rättspraxis i Finlex, statens författningsdatabas. Projektet inleddes med försök att använda ECLI i den finska högsta domstolens och den finska högsta förvaltningsdomstolens databaser. För närvarande använder även databaserna för hovrätterna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna ECLI-identifikatorn. Under 2013 kommer metadata i domstolsavgörandena att kompletteras med ECLI-metadata. De databaser i Finlex som innehåller rättspraxis använder redan nu metadata från Dublin Core Metadata Initiative.

ECLI-identifikatorn kommer också att användas i Finlex-databasen ”Rättspraxis i litteraturen”. Denna databas innehåller hänvisningar till rättspraxis i finsk juridisk litteratur från 1926 och framåt. Rättspraxisen utgörs av avgöranden som meddelats av till exempel Finlands högsta domstol, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, Europadomstolen för mänskliga rättigheter och EU-domstolen.

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Högsta domstolen: ECLI:FI:KKO:2011:43

Högsta förvaltningsdomstolen: ECLI:FI:KHO:2011:85

             - för rättsfallsreferat (ej fulltext) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Hovrätterna:

 • Helsingfors hovrätt ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Östra Finlands hovrätt ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Kouvola hovrätt ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi hovrätt ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Åbo hovrätt ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vasa hovrätt ECLI:FI:VHO:2011: 7

Förvaltningsdomstolar:

 • Helsingfors förvaltningsdomstol ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Tavastehus förvaltningsdomstol ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola förvaltningsdomstol ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio förvaltningsdomstol ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Uleåborgs förvaltningsdomstol ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi förvaltningsdomstol ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Åbo förvaltningsdomstol ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vasa förvaltningsdomstol ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ålands förvaltningsdomstol ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Försäkringsdomstolen ECLI:FI:VAKO:2010:757

Arbetsdomstolen ECLI:FI:TTO:2011:108

Marknadsdomstolen ECLI:FI:MAO:2010:595

Länkar

Finlex – statens författningsdatabas

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.