Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Finland

Finland kommer att använda sig av den europeiska identifikationskoden för rättspraxis (ECLI) i alla databaser för rättspraxis i den nationella rättsdatabanken Finlex.

Innehåll inlagt av
Finland

Nationell samordnare för ECLI

Nationell samordnare för ECLI är Aki Hietanen vid justitieministeriet. E-post: finlex@om.fi

Landskod

Finlands landskod är [FI].

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

Finland kommer att använda sig av den europeiska identifikationskoden för rättspraxis (ECLI) i alla databaser för rättspraxis i den nationella rättsdatabanken Finlex. Användning av identifikationskoden prövades först på databaserna för rättspraxis vid Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Identifikationskoden kommer också att användas i databaserna vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna. Domarnas metadata kommer att berikas med ECLI-metadata under 2017. Metadata från Dublin Core Metadata Initiative används redan i databaserna för rättspraxis i Finlex.

ECLI används också i databasen för rättspraxis i litteraturen som innehåller hänvisningar till domstolsavgöranden i finsk doktrin sedan 1926. Rättspraxisen består av domar från bl.a. Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och Europeiska unionens domstol.

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

Högsta domstolen: ECLI:FI:KKO:2017:21

Högsta förvaltningsdomstolen ECLI:FI:KKO:2017:63

– för sammanfattningar av mål: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Hovrätterna

 • Helsingfors hovrätt – ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Östra Finlands hovrätt – ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Kouvola hovrätt – ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi hovrätt – ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Åbo hovrätt – ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vasa hovrätt – ECLI:FI:VHO:2011:7

Förvaltningsdomstolar:

 • Helsingfors förvaltningsdomstol – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Tavastehus förvaltningsdomstol – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola förvaltningsdomstol – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio förvaltningsdomstol – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Uleåborgs förvaltningsdomstol – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi förvaltningsdomstol – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Åbo förvaltningsdomstol – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vasa förvaltningsdomstol – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ålands förvaltningsdomstol – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Försäkringsdomstolen – ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Arbetsdomstolen – ECLI:FI:TT:2016:128

Marknadsdomstolen – ECLI:FI:MAO:2010:595

Länkar

Finlex – den nationella rättsdatabanken

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.