Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tjeckiskaengelskarumänska är dock redan färdig.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Grekland deltar inte i ECLI-systemet.

Vi håller dock på att förbereda oss på att inrätta en samlad databas som ska innehålla alla inhemska domstolsavgöranden. Det finns redan flera elektroniska databaser med rättspraxis på nätet som rör

1) Greklands högsta domstol, som endast innehåller domstolens egna avgöranden,

http://www.areiospagos.gr/

2) Statsrådets (högsta förvaltningsdomstol) databas, som endast innehåller domstolens egna avgöranden,

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Atens förvaltningsdomstols (första instans) databas, som endast innehåller domstolens egna avgöranden.

(tjänsten är endast tillgänglig för certifierade användare)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Det finns också privata databaser som man kan få tillgång till mot betalning, exempelvis följande:

1) Atens advokatsamfunds databas:

http://www.dsanet.gr/

2) Företaget Intracom Services databas:

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

Senaste uppdatering: 19/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.