Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Internationellt

Europeiska patentverket

Innehåll inlagt av
Internationellt

Europeiska patentverket (EPO) erbjuder uppfinnare ett enhetligt ansökningsförfarande för att söka patentskydd i upp till 40 europeiska länder. Europeiska patentverket är den verkställande grenen av Europeiska patentorganisationen, och står under tillsyn av förvaltningsrådet.

Samordningen av ECLI-frågor sköts inom Europeiska patentverket av Publikationsavdelningen.

Postadress

Postfach 90
1031 Wien
Österrike

Besöksadress

Rennweg 12
1030 Wien
Österrike

Landskod

Landskoden för Europeiska patentverket, som utgör det andra elementet i ECLI-numret, är: [EP]

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

ECLI-komponenter som ska användas för att identifiera avgöranden från Europeiska patentverkets överklagandenämnder:

 • ECLI-nummer
 • Landskod: EP
 • Domstolskod: BA (BA=Europeiska patentverkets överklagandenämnder)
 • Året då avgörandet meddelats (format ÅÅÅÅ)
 • Ordningsnummer sammansatt av följande:

  Avgörandets ärendenummer (ursprungligt målnummer minus snedstreck). Sammansatt av 7 siffror --> 1 siffra (kod för avgörandetyp) + 4 siffror (avgörandets ordningsnummer) + 2 siffror (de två sista siffrorna i årtalet)

  Koder för de olika typerna av avgöranden vid EPO:
  • D: Överklagandenämnden för disciplinärenden
  • G: Stora överklagandenämnden för disciplinärenden
  • J:  Överklagandenämnden för disciplinärenden
  • T: Överklagandenämnderna för tekniska frågor
  • W: Avgöranden i protestärenden
  • R: Avgöranden om prövningsansökningar

En punkt

Datum för avgörandet (format DDMMÅÅÅÅ)

Exempel:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP=Europeiska patentverket

BA=Europeiska patentverkets överklagandenämnder

2002=året då avgörandet meddelats (exempel)

D000300= D0003/00 (avgörandets ärendenummer)

20020503=2002.05.03 (avgörandedatum)

Användning av ECLI

ECLI används uteslutande för att identifiera beslut från Europeiska patentverkets besvärskammare:

Sökning med hjälp av ECLI möjliggörs genom beslut i Europeiska patentverkets besvärskammare (se nedanstående länk).

Länkar

Databas för avgöranden som meddelats av Europeiska patentverkets överklagandenämnder

Överklagandenämndernas rättspraxis

Europeiska patentregistret

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.