Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationell samordnare för ECLI

Nationell samordnare för ECLI är Lettlands domstolsförvaltning.

E-mail: kanceleja@ta.gov.lv

Landskod

Lettlands landskod är: [LV]

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

ECLI infördes i Lettland i september 2017. ECLI tilldelas alla domstolsavgöranden sim registreras i domstilsinformationssystemet, utom avgöranden som antagits i form av resolutioner och beslut av undersökningsdomare. Offentligt tillgängliga avgöranden publiceras på webbplatsen: https://www.elieta.lv/web/.

En lettisk ECLI är uppbyggd på följande sätt:

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, när

ECLI – är en oföränderlig beteckning som är en förkortning för European Case Law Identifier (Europeisk identifikationskod för rättspraxis),

LV – är en oföränderlig landskod: Internationell kod för Republiken Lettland,

AAAAAAA – domstolskod,

BBBB – år avgörandet meddelades,

CCDD.E12345678.90 – avgörandets löpnummer, varvid

CC – två siffror för den månad som avgörandet antogs,

DD – två siffor för det datum som avgörandet antogs,

E12345678 – ärendenummer, eller då ärendenummer saknas, arkivnummer eller aktnummer för ansökan,

90 – avgörandets sekvensnummer inom ärendeakten eller i samband med prövning av en fordran, om ärendenummer saknas,

FF – typ av avgörande (RS (administrativt sammanträde), L (beslut), S (dom), BL (sidoavgörande).

Till exempel: Avgörande ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (varvid ECLI är den europeiska identifikationskoden för rättspraxis, LV är den internationella koden för Lettland, RAT är koden för den regionala domstolen i Riga (Rīgas apgabaltiesa), 2016 är det år avgörandet meddelades och 1201 är datumet (1 december), C28087609 är ärendenummer i enlighet med det förfarande som förklaras i detta kapitel, 1 är lika med avgörandets ordningsnummer, medan S innebär att avgörandet utgörs av en dom).

Domstolskoder för Lettlands domstolar

Kod

Namn

AT

Högsta domstolen

KUAT

Kurzeme regionala domstol (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Latgales regionala domstol (Kurzemes apgabaltiesa)

RAT

Rigas regionala domstol (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Vidzemes regionala domstol (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Zemgales regionala domstol (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggnaden i Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggnaden i Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggnaden i Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggandne i Riga (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggnaden i Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Aizkraukle distriktsdomstol (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Alūksne distriktsdomstol (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Balvi distriktsdomstol (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Bauska distriktsdomstol (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Cēsis distriktsdomstol (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Daugavpils stadsdomstol (Daugavpils tiesa)

DORT

Dobele distriktsdomstol (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Gulbene distriktsdomstol (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Jelgava stadsdomstol (Jelgavas tiesa)

JERT

Jēkabpils distriktsdomstol (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Jūrmala stadsdomstol (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Krāslava distriktsdomstol (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Kuldīga distriktsdomstol (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Liepāja stadsdomstol (Liepājas tiesa)

LIRT

Distriktsdomstolen i Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Distriktsdomstolen i Ludza (Ludzas rajona tiesa)

MART

Distriktsdomstolen i Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Distriktsdomstolen i Ogre (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Distriktsdomstolen i Preiļi (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Rēzekne stadsdomstol (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Riga stad – centrum, distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Riga stad – Kurzeme distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Riga stad – Latgale förstadsdomstol (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Riga stad – Vidzeme förstadsdomstol (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Riga stad – Zemgale förstadsdomstol (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Riga stad – norra distriktet, distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Riga distriktsdomstol (Preiļu rajona tiesa)

SART

Distriktsdomstolen i Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Sigulda stadsdomstol (Siguldas tiesa)

TART

Talsi distriktsdomstol (Talsu rajona tiesa)

TURT

Tukums distriktsdomstol (Tukuma rajona tiesa)

VART

Valka distriktsdomstol (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Valmiera distriktsdomstol (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Ventspils stadsdomstol (Ventspils tiesa)

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.