Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Nationell samordnare för ECLI

Nationell samordnare för ECLI är Lettlands domstolsförvaltning (Tiesu administrācija).

E-post: pasts@ta.gov.lv

Landskod

Lettlands landskod är: [LV]

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

ECLI infördes i Lettland i september 2017. ECLI tilldelas alla domstolsavgöranden som registreras i domstilsinformationssystemet, utom avgöranden som antagits i form av resolutioner och beslut av undersökningsdomare. Offentligt tillgängliga avgöranden publiceras på webbplatsen https://www.elieta.lv/web/

En lettisk ECLI är uppbyggd på följande sätt:

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, där

ECLI är en oföränderlig beteckning som är en förkortning för European Case Law Identifier (Europeisk identifikationskod för rättspraxis),

LV är en oföränderlig landskod: Internationell kod för Republiken Lettland,

AAAAAAA är domstolskoden,

BBBB är året då avgörandet meddelades,

CCDD.E12345678.90 är avgörandets löpnummer, varvid

CC – två siffror för den månad som avgörandet antogs,

DD – två siffor för det datum som avgörandet antogs,

E12345678 – ärendenummer, eller då ärendenummer saknas, arkivnummer eller aktnummer för ansökan,

90 – avgörandets sekvensnummer inom ärendeakten eller i samband med prövning av en fordran, om ärendenummer saknas,

FF – typ av avgörande (RS (administrativt sammanträde), L (beslut), S (dom), BL (sidoavgörande).

Exempel: Avgörande ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (varvid ECLI är den europeiska identifikationskoden för rättspraxis, LV är den internationella koden för Lettland, RAT är koden för den regionala domstolen i Riga (Rīgas apgabaltiesa), 2016 är det år avgörandet meddelades och 1201 är datumet (1 december), C28087609 är ärendenummer i enlighet med det förfarande som förklaras i detta kapitel, 1 är lika med avgörandets ordningsnummer, medan S innebär att avgörandet utgörs av en dom).

Domstolskoder för Lettlands domstolar

Kod

Namn

AT

Högsta domstolen (Augstākā Tiesa)

KUAT

Kurzemes regionala domstol (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Latgales regionala domstol (Kurzemes apgabaltiesa)

RAT

Rigas regionala domstol (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Vidzemes regionala domstol (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Zemgales regionala domstol (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggnaden i Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggnaden i Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggnaden i Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggandne i Riga (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa), domstolsbyggnaden i Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Aizkraukles distriktsdomstol (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Alūksnes distriktsdomstol (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Bauskas distriktsdomstol (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Cēsis distriktsdomstol (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Daugavpils stadsdomstol (Daugavpils tiesa)

DORT

Dobeles distriktsdomstol (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Gulbenes distriktsdomstol (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Jelgavas stadsdomstol (Jelgavas tiesa)

JERT

Jēkabpils distriktsdomstol (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Kuldīgas distriktsdomstol (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Liepājas stadsdomstol (Liepājas tiesa)

LIRT

Limbažis distriktsdomstol (Limbažu rajona tiesa)

MART

Madonas distriktsdomstol (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Ogres distriktsdomstol (Ogres rajona tiesa)

REZT

Rēzeknes stadsdomstol (Rēzeknes tiesa)

RPT

Rigas stadsdomstol (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Riga stad – Latgale förstadsdomstol (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Riga stad – Latgale förstadsdomstol (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Riga stad – norra distriktet, distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Rigas distriktsdomstol (Preiļu rajona tiesa)

SART

Saldus distriktsdomstol (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Siguldas stadsdomstol (Siguldas tiesa)

TART

Talsis distriktsdomstol (Talsu rajona tiesa)

TURT

Tukums distriktsdomstol (Tukuma rajona tiesa)

VART

Valkas distriktsdomstol (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Valmieras distriktsdomstol (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Ventspils stadsdomstol (Ventspils tiesa)

ELT Domstolen för ekonomiska frågor (Ekonomisko Lietu Tiesas)
Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.