Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella ECLI-samordnaren är den litauiska domstolsförvaltningen, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Litauen. Tfn +370 5 266 29 81, e-post: info@teismai.lt

Landskod

Landskoden för Litauen är: [LT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI används ännu inte i Litauen.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.