Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella ECLI-samordnaren är domstolarnas råd (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl

Landskod

Landskoden för Nederländerna är: [NL]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI infördes i Nederländerna den 28 juni 2013. En ECLI kan tilldelas

a) alla domar som offentliggörs på domstolarnas råds hemsida: http://www.rechtspraak.nl/,

b) alla beslut i disciplinärenden som offentliggörs på webbplatsen för de gemensamma disciplininstanserna: http://www.tuchtrecht.nl/,

c) alla rättsliga avgöranden som inte offentliggörs på någon av webbplatserna under a) eller b), men som offentliggörs i tidskrifter och databaser, och rättsliga avgöranden som publiceras kommersiellt som open access. Tidskriftsredaktioner eller databasadministratörer som vill registrera ”sina” beslut, kan anmäla sig på ovan angivna e-postadress,

d) alla rättsliga avgöranden som finns lagrade i en intern databas hos domstolarnas råd.

Oavsett om själva avgörandet offentliggörs på någon av de ovannämnda webbplatserna återfinns alla nederländska ECLI på webbplatsen http://www.rechtspraak.nl/, tillsammans med åtminstone namnet på den instans som meddelat avgörandet, dagen då avgörandet meddelades och målnummer. Dessutom anges publikationsnummer för eventuella referat av avgörandet i tidskrifter eller databaser, förutsatt att sådana uppgifter finns tillgängliga.

Nederländska ECLI är uppbyggda av

  • ”ECLI”,
  • landskoden ”NL”,
  • domstolskoden – se under rubriken ”ECLI-domstolskoder”,
  • det år som avgörandet meddelades,
  • ett serienummer – det finns två förekommande format:
    • Före den 28 juni 2013 erhöll i stort alla avgöranden som offentliggjordes i Nederländerna ett ”LJN” (Landelijk JurisprudentieNummer eller nationellt målnummer). LJN bestod alltid av två bokstäver och fyra siffror, exempelvis: ”AB1234”. För konsekvensens skull har detta LJN överförts och utgör nu det femte ledet av ECLI-koden.
    • Efter den 28 juni 2013 tilldelades inga fler LJN. Alla rättsliga avgöranden som erhåller en ECLI efter detta datum har ett serienummer (i stigande ordning) som uteslutande består av siffror. Detta kan även gälla avgöranden som meddelats före den 28 juni 2013.

De viktigaste domstolskoderna

I Nederländerna finns ett stort antal domstolskoder. Koderna för de viktigaste nederländska domstolarna återfinns i nedanstående förteckning.

Den 1 januari 2013 förändrades domstolsorganisationen i Nederländerna på ett betydande sätt. Domstolar som lades ned den 1 januari 2013 betecknas med ”nedlagd” (opgeheven). Den 1 april 2013 inträffade ytterligare en förändring. De domstolar som inte längre finns efter detta datum betecknas också de med ”nedlagd”.

Domstolar i högsta instans

HR

Hoge Raad

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal)

RVS

Raad van State

CRVB

Centrale Raad van Beroep

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Appellationsdomstolar

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (nedlagd)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (nedlagd)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (nedlagd)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Domstolar

RBALK

Rechtbank Alkmaar (nedlagd)

RBALM

Rechtbank Almelo (nedlagd)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (nedlagd)

RBASS

Rechtbank Assen (nedlagd)

RBBRE

Rechtbank Breda (nedlagd)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (nedlagd)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (nedlagd)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (nedlagd)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (nedlagd)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (nedlagd)

RBMID

Rechtbank Middelburg (nedlagd)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (nedlagd)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (nedlagd)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (nedlagd)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (nedlagd)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (nedlagd)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (nedlagd)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (nedlagd)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Samtliga domstolskoder

En fullsständig förteckning över alla nederländska domstolskoder i alfabetisk ordning återfinns i bilagan PDF (73 Kb) NL. Instanser som inte längre finns betecknas med ”nedlagd”.

Senaste uppdatering: 14/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.