Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Nationell ECLI-samordnare

Adress: Rua Duque de Palmela No 23, 1250-097 Lissabon – Portugal

Tfn: +351 213 220 020
Fax: +351 213 474 09 918

E-post: csm@csm.org.pt
Webbplats: https://www.csm.org.pt/

Landskod

Portugals landskod är [PT].

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

Portugals införande av Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) slutfördes i november 2018, inom ramen för ett projekt som EU:s generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor samfinansierade genom programmet Rättsliga frågor 2014–2020. Detta var ett gemensamt initiativ av Högsta rättsliga rådet (Conselho Superior da Magistratura) och Institutet för ekonomisk förvaltning och rättsväsendets infrastruktur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

ECLI omfattar för närvarande de högre domstolars domar:

 • Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça).
 • Coimbras appellationsdomstol (Tribunal da Relação de Coimbra).
 • Évoras appellationsdomstol (Tribunal da Relação de Évora).
 • Guimarães appellationsdomstol (Tribunal da Relação de Guimarães).
 • Lissabons appellationsdomstol (Tribunal da Relação de Lisboa).
 • Portos appellationsdomstol (Tribunal da Relação de Porto).

På webbplatsen https://jurisprudencia.csm.org.pt/ finns en ny ECLI-baserad sökmotor för nationell rättspraxis.

ECLI i Portugal består av följande delar:

 • ECLI”.
 • Landskod: ”PT”.
 • Domstolskod: ”STJ”, ”TRL”, ”TRP”, ”TRC”, ”TRE” eller ”TRG” (ECLI finns för närvarande tillgänglig för domar från Högsta domstolen och appellationsdomstolarna i Lissabon, Porto, Coimbra, Évora och Guimarães).
 • Årtalet för domen.
 • Ett serienummer, som i Portugals fall baseras på målnumret (plus ibland två identifikationstecken som används för att fördela mål i de högre domstolarna).

De olika delarna avskiljs med hjälp av kolon.

Exempel på ett portugisiskt ECLI:

Identifikationskoden ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 motsvarar en dom som meddelades i Portugal (PT) av Coimbras appellationsdomstol (TRC) 2017, i mål nr 198/15.3GCACB.

Senaste uppdatering: 18/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.