Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Nationell samordnare för ECLI är CENDOJ, Centrum för domstolsdokumentation (Centro de documentación judicial), det tekniska organet för de spanska domstolarnas allmänna råd (Consejo general del poder judicial de España): cendoj.ecli@cgpj.es.

Landskod

Spaniens landskod är: [ES]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI infördes i Spanien i november 2012.

Detta var möjligt eftersom den spanska rättspraxisen redan sedan starten på ECLI-projektet den 27 oktober 2011 funnits tillgänglig genom ett officiellt arkiv för rättspraxis, kallat ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia). I arkivet finns alla domar som meddelats av spanska rättsliga myndigheter, från domstolarna i första instans (Juzgados de primera Instancia) till högsta domstolen (Tribunal Supremo).

Genom webbplatsen https://www.poderjudicial.es har allmänheten fri tillgång till domar som meddelats av de spanska domstolarna, för närvarande totalt 5 600 000 domar som ökar i antal varje år. I en begränsad miljö har domare, åklagare och justitiesekreterare (Secretarios Judiciales) tillgång till ytterligare tjänster och länkar till rättspraxis från författningsdomstolen (Tribunal Constitucional) och Europeiska unionens domstol samt till nationell och internationell lagstiftning och doktrin: https://www.poderjudicial.es.

För närvarande behålls ROJ, den identifieringskod som används av CENDOJ på nationell nivå, parallellt med ECLI på europanivå. Alltså fanns det via e-juridikportalen år 2014 tillgång till 2 500 000 domar från högsta domstolen (Tribunal Supremo), den nationella förvaltnings- och brottmålsdomstolen (Audiencia Nacional), högsta domstolar i Spaniens autonoma regioner (Tribunales Superiores de Justicia) och provinsdomstolar (Audiencias Provinciales), samt ett urval domar från domstolar i första instans som är av juridiskt intresse eller samhällelig betydelse. Antalet ökar dagligen i takt med att domarna laddas upp till systemet. Integreringen av ECLI har framgångsrikt genomförts i Spanien som för närvarande deltar i BO-ECLI-projektet.

Spaniens ECLI består av följande delar:

  • ”ECLI”.
  • Landskod: ”ES”.
  • Domstolskod: Förkortning som anger den domstol som meddelat domen. – se avsnitt ”Domstolskoder i ECLI”.
  • Årtal för domen.
  • Ett serienummer som i Spaniens fall överensstämmer med ordningsnumret i den nationella identifieringskoden ROJ, vilket gör att när en dom väl har tilldelats ett serienummer i ROJ kan den automatiskt tilldelas motsvarande ECLI.
  • För vissa typer av beslut (av typen ”Auto”) läggs dessutom bokstaven A till efter ordningsnumret.

EXEMPEL:

Där ROJ är den nationella koden för identifiering av rättspraxis.

1) *Dom av den 30 maj 2014 i Audiencia Nacional. Brottmålsavdelningen, med ROJ-kod: SAN 2389/2014

* Detta motsvaras i ECLI av:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Dom av den 15 april 2011, i Tribunal Superior de Justicia. Avdelningen för tvistemål i Burgos i den autonoma regionen Castilla y León, med ROJ-kod: STSJ CL 782/2011

* Detta motsvaras i ECLI av:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) *Auto av den 29 oktober 2015, i Audiencia Nacional, brottsmålsavdelningen, med ROJ-kod: ANN 199/2015

* Detta motsvaras i ECLI av:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Domstolskoder i ECLI

I Spanien utgörs domstolskoden till ECLI av en förkortning för den rättsliga myndighet som meddelat domen och överensstämmer med den kod som används i domens nationella identifieringskod ROJ.

FÖRKORTNING

NAMN

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (högsta domstolen)

AN

Audiencia Nacional (nationella förvaltnings- och brottmålsdomstolen)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (högsta domstolen i Andalusien)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (högsta domstolen i Aragonien)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (högsta domstolen i Asturien)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (högsta domstolen på Balearerna)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (högsta domstolen på Kanarieöarna)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (högsta domstolen i Kantabrien)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (högsta domstolen i Kastilien-León)

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (högsta domstolen i Kastilien-La Mancha)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (högsta domstolen i Katalonien)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (högsta domstolen i Valencia)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (högsta domstolen i Extremadura)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (högsta domstolen i Galicien)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (högsta domstolen i La Rioja)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (högsta domstolen i Madrid)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (högsta domstolen i Murcia)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (högsta domstolen i Navarra)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (högsta domstolen i Baskien)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (högsta domstolen i Ceuta)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (högsta domstolen i Melilla)

APVI

Audiencia Provincial Álava (provinsdomstolen i Álava)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (provinsdomstolen i Albacete)

APA

Audiencia Provincial Alicante (provinsdomstolen i Alicante)

APAL

Audiencia Provincial Almería (provinsdomstolen i Almería)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (provinsdomstolen i Ávila)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (provinsdomstolen i Badajoz)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (provinsdomstolen på Balearerna)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (provinsdomstolen i Barcelona)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (provinsdomstolen i Burgos)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (provinsdomstolen i Cáceres)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (provinsdomstolen i Cádiz)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (provinsdomstolen i Castellón)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (provinsdomstolen i Ciudad Real)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (provinsdomstolen i Córdoba)

APC

Audiencia Provincial A Coruña (provinsdomstolen i A Coruña)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (provinsdomstolen i Cuenca)

APGI

Audiencia Provincial Girona (provinsdomstolen i Girona)

APGR

Audiencia Provincial Granada (provinsdomstolen i Granada)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (provinsdomstolen i Guadalajara)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (provinsdomstolen i Guipúzcoa)

APH

Audiencia Provincial Huelva (provinsdomstolen i Huelva)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (provinsdomstolen i Huesca)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (provinsdomstolen i Jaén)

APLE

Audiencia Provincial León (provinsdomstolen i León)

APL

Audiencia Provincial Lleida (provinsdomstolen i Lleida)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (provinsdomstolen i La Rioja)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (provinsdomstolen i Lugo)

APM

Audiencia Provincial Madrid (provinsdomstolen i Madrid)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (provinsdomstolen i Málaga)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (provinsdomstolen i Murcia)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (provinsdomstolen i Navarra)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (provinsdomstolen i Ourense)

APO

Audiencia Provincial Asturias (provinsdomstolen i Asturias)

APP

Audiencia Provincial Palencia (provinsdomstolen i Palencia)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (provinsdomstolen i Las Palmas)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (provinsdomstolen i Pontevedra)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (provinsdomstolen i Salamanca)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (provinsdomstolen i Santa Cruz de Tenerife)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (provinsdomstolen i Kantabrien)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (provinsdomstolen i Segovia)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (provinsdomstolen i Sevilla)

APSO

Audiencia Provincial Soria (provinsdomstolen i Soria)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (provinsdomstolen i Tarragona)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (provinsdomstolen i Teruel)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (provinsdomstolen i Toledo)

APV

Audiencia Provincial Valencia (provinsdomstolen i Valencia)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (provinsdomstolen i Valladolid)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (provinsdomstolen i Vizcaya)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (provinsdomstolen i Zamora)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (provinsdomstolen i Zaragoza)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (provinsdomstolen i Ceuta)

APML

Audiencia Provincial Melilla (provinsdomstolen i Melilla)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (förstainstansrätt och förundersökningsdomstol)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (förstainstansrätt)

JI

Juzgado de Instrucción (förundersökningsdomstol)

JSO

Juzgado de lo Social (arbetsdomstol)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (förvaltningsdomstol)

JM

Juzgado de lo Mercantil (handelsdomstol)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (domstol för mål om våld mot kvinnor)

JP

Juzgado de lo Penal (brottmålsdomstol)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (domstol med ansvar för fångars välfärd och övervakning)

JME

Juzgado de Menores (ungdomsdomstol)

JF

Juzgado de Familia (familjedomstol)

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.