Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Θεμελιώδη δικαιώματα

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικά δικαστήρια

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Varuh človekovih pravic)

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εθνικά δικαστήρια

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Τηλ.: + 386 (01) 477 64 00 + 386 (01) 477 64 15
Ηλ. ταχυδρομείο: info@us-rs.si,

Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Τηλ.: + 386 (01) 47 00 100
Φαξ: + 386 (01) 47 00 150
Ηλ. ταχυδρομείο: urad.uprlj@sodisce.si

Εξωτερικό τμήμα του δικαστηρίου στο Maribor
Τηλ.: + 386 (02) 230 20 30
Φαξ: + 386 (02) 230 20 48
Ηλ. ταχυδρομείο: oddelek.uprmb@sodisce.si

Εξωτερικό τμήμα του δικαστηρίου στο Nova Gorica
Τηλ.: + 386 (05) 33 55 200
Φαξ: + 386 (05) 33 55 221
Ηλ. ταχυδρομείο: oddelek.uprng@sodisce.si

Εξωτερικό τμήμα του δικαστηρίου στο Celje
Τηλ.: + 386 (03) 42 75 380
Φαξ: + 386 (03) 42 75 388
Ηλ. ταχυδρομείο: oddelek.uprce@sodisce.si

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Βλ. Διαμεσολαβητής/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαμεσολαβητής/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Varuh človekovih pravic)

Η θέση του/της Διαμεσολαβητή/-τριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργήθηκε στη Δημοκρατία της Σλοβενίας προκειμένου να διασφαλιστεί η γενική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ο/Η Διαμεσολαβητής/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι τέσσερις αναπληρωτές ή οι βοηθοί του/της λαμβάνουν αιτήσεις από άτομα που θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα ή μια θεμελιώδης ελευθερία από την ενέργεια δημόσιας αρχής, τοπικού φορέα αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο. Ο/Η Διαμεσολαβητής/-τρια λειτουργεί με βάση τον νόμο για τον/την Διαμεσολαβητή/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1994 (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ο/Η Διαμεσολαβητής/-τρια:

  • μπορεί να ειδοποιεί τον/την αυτουργό της παράβασης να αποκαταστήσει ή να πάψει την παρατυπία ή
  • μπορεί ακόμα να προτείνει να καταβληθεί αποζημίωση.
  • Για λογαριασμό σας και με τη δική σας άδεια, ο/η Διαμεσολαβητής/-τρια μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο για αξιολόγηση της συνταγματικότητας και της νομιμότητας ορισμένων διατάξεων ή νόμων ή
  • μπορεί να υποβάλει συνταγματική καταγγελία με την αιτιολογία της προσβολής δικαιώματος.
  • Μπορεί να υποβάλει πρωτοβουλίες προς την κυβέρνηση ή το Κοινοβούλιο για νόμους και άλλες διατάξεις που πρέπει να τροποποιηθούν.
  • Μπορεί να προτείνει σε όλα τα όργανα για τα οποία είναι αρμόδιος/-α να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και τις σχέσεις τους με τρίτους.
  • Μπορεί να δίνει τη γνώμη του/της σχετικά με συγκεκριμένη υπόθεση που σχετίζεται με παραβίαση δικαιωμάτων και ελευθεριών, ασχέτως του τύπου της διαδικασίας ή του σταδίου στο οποίο έχει φθάσει η εξέταση της υπόθεσης ενώπιον του εν λόγω οργάνου.

Ο/Η Διαμεσολαβητής/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να ενεργεί ούτε να αποκαθιστά παραβιάσεις ή παρατυπίες αντί του σχετικού κρατικού φορέα, του τοπικού φορέα αυτοδιοίκησης ή του νομικού προσώπου που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο.

Το μέρος που διέπραξε την παράβαση ή παραβίαση είναι επίσης υπεύθυνο για την αποκατάστασή της. Επιπλέον, ο/η Διαμεσολαβητής/-τρια δεν μπορεί να εξετάσει υποθέσεις που κρίνονται στα δικαστήρια, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Βάσει νόμου ο/η Διαμεσολαβητής/-τρια δεν έχει εξουσία στον ιδιωτικό τομέα, επομένως δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις στις οποίες παραβιάζονται δικαιώματα από ιδιωτική εταιρεία, για παράδειγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να ασκήσει πίεση σε κρατικούς οργανισμούς, τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο που εποπτεύουν το έργο της ιδιωτικής εταιρείας ή του οικείου ατόμου.

Ο/Η Διαμεσολαβητής/-τρια παρακολουθεί, επίσης, τους τόπους κράτησης και τη μεταχείριση σε άτομα που κρατούνται ή των οποίων η ελευθερία έχει περιοριστεί, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο/Η Διαμεσολαβητής/-τρια έχει την εξουσία να παρακολουθεί και να παρέχει προειδοποιήσεις και συμβουλές, αλλά όχι να παίρνει επίσημες αποφάσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διαμεσολαβητής/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Dunajska cesta 56 (4ος όροφος)
1109 Ljubljana
Τηλ.: 01 475 00 50
Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: 080 15 30
Φαξ: 01 475 00 40
Ηλ. ταχυδρομείο: info@varuh-rs.si

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

Διαμεσολαβητής/-τρια για τα δικαιώματα των παιδιών (Varuh otrokovih pravic)

Τμήμα του θεσμού του/της Διαμεσολαβητή/-τριας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ειδικευμένος/-η αναπληρωτής/-τρια του Διαμεσολαβητή/-τριας.

Συνήγορος της αρχής της ισότητας (Zagovornik načela enakosti)

Ο/η Συνήγορος της αρχής της ισότητας αποσκοπεί στην αποτροπή και εξάλειψη των διακρίσεων στη Σλοβενία.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ): Διαχειρίζεται τις πρωτοβουλίες ή τις καταγγελίες σας σε περιπτώσεις εικαζόμενων διακρίσεων. Εκδίδει μη νομικά δεσμευτική γνώμη σχετικά με το αν έχετε υποστεί διακρίσεις σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, δηλαδή έχετε γίνει αντικείμενο άνισης μεταχείρισης λόγω προσωπικών περιστάσεων. Ταυτόχρονα, προβαίνει σε συστάσεις στους αυτουργούς των παραβιάσεων σχετικά με το πώς να τις αποκαταστήσουν και σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στις παραβιάσεις ή τις συνέπειές τους. Κατά τον τρόπο αυτό, αποσκοπεί, με τις ενέργειές του/της, να αποκαταστήσει τις παραβιάσεις άτυπα και συμβάλλει στη βελτίωση της μελλοντικής πρακτικής. Ωστόσο, αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με τον τρόπο αυτό, μπορεί να προτείνει οι επιθεωρήσεις να προβούν σε άσκηση δίωξης της αξιόποινης πράξης. Οι διαδικασίες ενώπιον του/της Συνηγόρου της αρχής της ισότητας είναι δωρεάν και εμπιστευτικές.

ΒΟΗΘΕΙΑ: Προσφέρει βοήθεια με νομική προστασία κατά των διακρίσεων σε άλλες διαδικασίες, π.χ. με την παροχή συμβουλών σχετικά με ποια ένδικα μέσα έχετε στη διάθεσή σας και πώς να τα ασκείτε ενώπιον άλλων κρατικών οργάνων.

ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη του/της για το αν οι πράξεις σας αποτελούν, ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διακρίσεων, καθώς και τη συμβουλή του σχετικά με το πώς να ενεργήσετε ώστε να αποφύγετε τις διακρίσεις και να διατηρήσετε το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων και την κατάσταση στην εν λόγω περιοχή στη Σλοβενία.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Συνήγορος της αρχής της ισότητας
Υπουργείο Εργασίας, Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Τηλ.: 01/369 7 03
Φαξ: 01/369 78 29
Ηλ. ταχυδρομείο: zagovornik.uem@gov.si
Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: 080 12 13 (μόνο για κλήσεις εντός της Σλοβενίας)
http://www.zagovornik.gov.si/

Όλες οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τον προαναφερόμενο δικτυακό διατίθενται επίσης σε πλήρες κείμενο στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ουγγρικά, στα σερβικά, στα βοσνιακά, στα αλβανικά και στα ρομανί.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Επίτροπος Πληροφοριών (Informacijski pooblaščenec)

Ο/Η Επίτροπος Πληροφοριών αποφασίζει για τις αναφορές σχετικά με παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τις διατάξεις του πλαισίου του 2004 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Zakon o varstvu osebnih podatkov) και την τομεακή νομοθεσία που διέπει συγκεκριμένα ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [π.χ. νόμος για τις ταυτότητες (Zakon o osebni izkaznici)]. Ενεργεί και με δική του/της πρωτοβουλία (ex officio), αν διαπιστώσει ότι μπορεί να υπήρξε παραβίαση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί επίσης ειδικούς τομείς ή περιοχές χωρίς να έχει λάβει έκθεση. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από επιθεωρητές του κράτους που είναι αρμόδιοι για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εργάζονται στον/στην Επίτροπο Πληροφοριών: Ο/Η Επίτροπος Πληροφοριών μπορεί να διατάξει να γίνονται διορθώσεις στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να επιβεβαιώσει παραβιάσεις που αφορούν την παράνομη απόκτηση ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να επιβάλλει ποινές (πρόστιμα) κατά των ελεγκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί να ασκηθεί διοικητική ένσταση κατά των αποφάσεων του/της ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επίτροπος Πληροφοριών (Information Commissioner)
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Τηλ.: 01 230 97 30
Φαξ: 01 230 97 78
Ηλ. ταχυδρομείο: gp.ip@ip-rs.si

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.