Kansalliset tuomioistuimet ja muut valituselimet

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Perustuslait ja hallitusmuoto

Yksilön oikeudet ja vapaudet turvataan Ruotsissa pääasiassa kolmessa perustuslaissa: hallitusmuodossa, painovapausasetuksessa ja sananvapausperustuslaissa. Hallitusmuodossa säädetään, että julkista valtaa on käytettävä kaikkien ihmisten samanarvoisuutta sekä yksilön vapautta ja ihmisarvoa kunnioittaen.

Oikeuslaitoksen riippumattomuus ja tuomioistuinkäsittely

Oikeuslaitoksen riippumattomuus taataan hallitusmuodossa. Tuomioistuimilla on Ruotsissa keskeinen asema yksilön oikeuksien suojaamisessa. Ruotsin oikeusjärjestyksessä olevien oikeussuojakeinojen tarkoituksena on suojella perusoikeuksia. Oikeusprosesseissa ratkaisun tekee yleensä yleinen tuomioistuin tai yleinen hallintotuomioistuin ja joissakin tapauksissa hallintoviranomainen. Se, missä tuomioistuimessa perusoikeuksia koskeva asia on ratkaistava, riippuu useista tekijöistä, kuten siitä, mitä oikeutta on rikottu ja missä yhteydessä. Tuomioistuimen määräytymiseen voi vaikuttaa myös se, onko oikeutta rikkonut yksityinen vai julkinen laitos.

Lisätietoja Ruotsin tuomioistuinjärjestelmästä on täällä.

Apua tai tietoa viranomaisilta

Ruotsissa on useita viranomaisia, joiden tehtävänä on eri tavoin edistää perusoikeuksien kunnioittamista. Näiden viranomaisten tehtävät ovat keskenään erilaisia. Toiset esimerkiksi ainoastaan tiedottavat oikeuksista toimialallaan, kun taas toiset voivat antaa oikeudellista apua yksittäistapauksessa.

Viranomaisia voi hakea interaktiivisen perusoikeustyökalun avulla.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.