Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Nizozemska

Temeljna prava utvrđena su u poglavlju 1. Ustava. Riječ je o pravima kojima se građanima daje sloboda da žive svoj život bez zadiranja države. Ustav obuhvaća i prava na sudjelovanje u društvenom i političkom životu. Primjeri temeljnih prava jesu sljedeći: sloboda izražavanja, pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo glasa i pravo na jednako postupanje.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Postoje dvije vrste temeljnih prava:

  • „klasična” temeljna prava: građanska i politička prava. Ona obuhvaćaju pravo glasa, slobodu izražavanja, pravo na privatnost, vjersku slobodu i zabranu diskriminacije,
  • temeljna „socijalna” prava: ekonomska, socijalna i kulturna prava. Ona obuhvaćaju pravo na stambeni smještaj, socijalnu sigurnost, zdravstvenu skrb i obrazovanje.

Za razliku od klasičnih temeljnih prava, temeljna socijalna prava obično nisu izvršiva na sudu. Stoga ako općinsko tijelo želi bez opravdanog razloga zabraniti prosvjed, osoba može podnijeti tužbu.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.