Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Temeljna prava

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Nacionalne institucije za ljudska prava

Pravobranitelj

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Druga tijela

Nacionalne institucije za ljudska prava

Sljedeće institucije mogu vas savjetovati o konkretnoj situaciji u kojoj se nalazite.

1. Komisija za jednakost i ljudska prava (Equality and Human Rights Commission, EHRC)

Komisija za jednakost i ljudska prava nacionalno je tijelo za zaštitu jednakosti (NEB) nadležno za Škotsku, Englesku i Wales koje radi na uklanjanju diskriminacije te promiče jednakost na temelju devet zaštićenih osnova iz Zakona o jednakosti (Equality Act) iz 2010.: dobi, invaliditeta, spola, rase, vjere i uvjerenja, trudnoće i majčinstva, bračnog statusa i statusa civilnog partnerstva, spolne orijentacije i promjene spola. Riječ je o nacionalnoj instituciji za ljudska prava sa „statusom A”, neovisnoj o vladi, koja dijeli ovlasti za promicanje i zaštitu ljudskih prava u Škotskoj sa Škotskom komisijom za ljudska prava.

U svojstvu nacionalne institucije za ljudska prava EHRC:

 • potiče svijest o ljudskim pravima te njihovo razumijevanje i zaštitu
 • potiče javna tijela na postupanje u skladu sa Zakonom o ljudskim pravima
 • informira javnost, organizacije civilnog društva i javna tijela o ljudskim pravima
 • prati stanje ljudskih prava u Velikoj Britaniji i izvješćuje UN, Vladu i Parlament o svojim nalazima i preporukama
 • savjetuje Vladu i Parlament Ujedinjene Kraljevine te decentralizirane uprave Škotske i Walesa o učincima politika i zakonodavnih prijedloga na ljudska prava
 • izvršava svoje zakonske ovlasti za unaprjeđenje zaštite ljudskih prava.

EHRC ima zakonske ovlasti za, među ostalim:

 • provedbu postupka sudskog preispitivanja zakonitosti – riječ je o sudskom postupku u kojemu sudac preispituje zakonitost odluke ili radnje određenog javnog tijela
 • prijetnju provedbom postupka sudskog preispitivanja zakonitosti prije donošenja zakonodavstva ako smatra da će se predloženom izmjenom zakona povrijediti ljudska prava određene skupine
 • interveniranje u predmetima trećih strana (intervencija treće strane) koji se odnose na ljudska prava, ali ne smije podržavati pojedinačne predmete koji se odnose na ljudska prava u kojima se ne postavlja pitanje jednakosti
 • provedbu istrage bilo kojeg pitanja ljudskih prava; ako Komisija preporuči izmjene i poboljšanja politike, prakse i zakonodavstva određenoj organizaciji, moraju uzeti u obzir preporuke
 • izdavanje opomene ako smatra da određeno javno tijelo nije ispunilo svoje obveze zaštite jednakosti kojom od tog tijela zahtijeva da ispuni te obveze ili u kojoj opisuje korake koje je potrebno provesti da bi se osiguralo ispunjavanje obveza.

http://www.equalityhumanrights.com/

Podaci za kontakt:

Komisija za jednakost i ljudska prava – ured u Škotskoj

Telefon: 0141 288 5910

E-pošta: scotland@equalityhumanrights.com

Ako se služite britanskim znakovnih jezikom, možete se Komisiji javiti pod istim uvjetima kao i dionici bez oštećenja sluha. Za više informacija obratite se Komisiji za jednakost i ljudska prava na internetskim stranicamahttp://www.equalityhumanrights.com/

Savjetodavna služba za potporu u području jednakosti (Equality Advisory Support Service)

Telefon: 0808 800 0082
Tekstofon: 0808 800 0084

E-pošta: eass@mailgb.custhelp.com

Poštom: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

Na internetskim stranicama http://www.equalityadvisoryservice.com/ dostupni su tumačenje na znakovni jezik, internetski chat i obrazac za kontakt.

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 9.00 do 19.00
subotom od 10.00 do 14.00
zatvoreno nedjeljom i neradnim danima

2. Škotska komisija za ljudska prava (The Scottish Human Rights Commission)

Škotska komisija za ljudska prava nacionalna je institucija za ljudska prava Škotske, koja djeluje u skladu s Pariškim načelima Ujedinjenih naroda o statusu nacionalnih institucija i ima najveću razinu akreditacije („status A”). Ta je Komisija neovisno tijelo koje je 2008. osnovao Škotski parlament, a ima opću obvezu promicanja svijesti, razumijevanja i poštovanja svih ljudskih prava – ekonomskih, društvenih, kulturnih, građanskih i političkih – među svim ljudima u cijeloj Škotskoj te poticanja najbolje prakse u području ljudskih prava. Može i izravno izvješćivati UN o pitanjima ljudskih prava. Sve obveze i ovlasti Komisije utvrđene su u Zakonu o Škotskoj komisiji za ljudska prava iz 2006.

Komisija je ovlaštena za:

 • predlaganje izmjena zakona, politika i praksi
 • promicanje ljudskih prava obrazovanjem, osposobljavanjem i objavom istraživanjâ
 • provedbu istraga o politikama i praksama škotskih javnih tijela.

Komisija ne rješava pritužbe niti pruža pomoć pojedincima. Međutim, u letku „Help with Human Rights” (Pomoć s pitanjima ljudskih prava) navode se podaci o organizacijama i službama koje bi pojedincima mogle pružiti pomoć i savjetovati ih.

Podaci za kontakt:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Tel.: 0131 244 3550
E-pošta: hello@scottishhumanrights.com
Poveznica: Škotska komisija za ljudska prava

Pravobranitelji

1. Škotski pravobranitelj za javnu službu (Scottish Public Services Ombudsman)

Škotski pravobranitelj za javnu službu pruža besplatne, neovisne i nepristrane usluge u vezi sa sporovima između građana i tijela lokalne i središnje vlasti nastojeći pomoći u rješavanju sporova ili ispraviti nepravedne situacije. To je posljednja instanca za rješavanje prigovora na rad javnih tijela u Škotskoj (vijeća, Nacionalna zdravstvena služba, stambena udruženja, više škole i sveučilišta, zatvori, većina vodoopskrbnih poduzeća, škotska vlada i njezine agencije i ministarstva te većina škotskih tijela).

Podaci za kontakt:

Broj besplatnog telefona: 0800 377 7330
Telefon: 0131 225 5330

Poštom: Freepost SPSO (poštanska markica nije potrebna)

Osobno: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (radno vrijeme ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 9.00 do 17.00, utorkom od 10.00 do 17.00)

Poveznica: SPSO

2. Pravobranitelj parlamenta i zdravstvene službe (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Pravobranitelj parlamenta i zdravstvene službe posljednja je instanca za obradu prigovora na rad Nacionalne zdravstvene službe u Engleskoj i javnih usluga koje pruža vlada Ujedinjene Kraljevine. On pruža besplatne usluge i razmatra prigovore osoba koje smatraju da je počinjena nepravda ili prouzročena teškoća jer neka organizacija nije postupila pravilno ili pošteno ili je pružila nekvalitetne usluge i nije ispravila stanje.

Pravobranitelj nije dio vlade. Osnovao ga je Parlament kako bi omogućio pružanje neovisnih usluga rješavanja prigovora. Pravobranitelj dijeli rezultate rada na predmetima s Parlamentom kako bi mu pomogao nadzirati pružatelje javnih usluga te dijeli rezultate šireg rada s još više institucija kako bi im pomogao poboljšati pružanje javnih usluga. Pravobranitelj je odgovoran Parlamentu Ujedinjene Kraljevine, a njegov rad nadzire Odbor za javnu upravu i ustavna pitanja.

Prije podnošenja prigovora pravobranitelju nužno je podnijeti prigovor organizaciji s čijim radom niste zadovoljni. Ako se prigovor odnosi na službu vlade Ujedinjene Kraljevine ili na javnu organizaciju u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se obratiti parlamentarnom zastupniku koji će to pitanje uputiti Pravobranitelju.

Poveznica: Pravobranitelj

Podaci za kontakt:

Telefon: 0345 015 4033 (od ponedjeljka do petka od 8.30 do 17.30)

Pošaljite tekstualnu poruku za uslugu povratnog poziva na: 07624 813 005

Ako se služite britanskim znakovnim jezikom (BSL), možete se koristiti uslugom SignVideo: SignVideo

Specijalizirana tijela za ljudska prava

1. Povjerenik Škotske za djecu i mlade (Children and Young People's Commissioner Scotland)

Povjerenik Škotske za djecu i mlade radi na podizanju svijesti o pravima djeteta i njihovu razumijevanju te pomaže djeci u ostvarivanju njihovih prava. Povjerenik ima ovlasti za provođenje istraga o tome poštuju li pružatelji usluga prava, interese i stajališta skupina djece i mladih pri donošenju odluka ili mjera koje na njih utječu.

Podaci za kontakt

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Telefon: 0131 346 5350
Broj besplatnog telefona za mlade: 0800 019 1179
Broj za slanje tekstualnih poruka: 0770 233 5720

E-pošta: inbox@cypcs.org.uk
Poveznica: CYPCS

2. Škotski povjerenik za pravo na pristup informacijama (Scottish Information Commissioner)

Ured Škotskog povjerenika za pravo na pristup informacijama istodobno promiče i jača pravo javnosti da zahtijeva informacije kojima raspolažu škotska javna tijela te dobru praksu tih tijela. Povjerenik svojim radom podupire otvorenost, transparentnost i odgovornost javnih tijela.

Odgovoran je za jačanje i promicanje propisa o slobodi informiranja u Škotskoj, a to su:

 • Zakon o slobodi informiranja (Škotska) (The Freedom of Information (Scotland) Act) iz 2002.,
 • Pravilnik o informiranju u području okoliša (Škotska) (The Environmental Information (Scotland) Regulations) iz 2004.,
 • Pravilnik INSPIRE (Škotska) (INSPIRE (Scotland) Regulations) iz 2009.

Povjerenik i njegov tim:

 • razmatraju zahtjeve i donose zakonski izvršive odluke
 • promiču dobru praksu među javnim tijelima
 • pružaju javnosti informacije o njezinim pravima.

Podaci za kontakt

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Telefon: 01334 464610
Telefaks: 01334 464611
E-pošta: enquiries@itspublicknowledge.info
Poveznica: Škotski povjerenik za pravo na pristup informacijama

3. Ured Povjerenika za pravo na pristup informacijama

Ured Povjerenika za pravo na pristup informacijama neovisno je tijelo Ujedinjene Kraljevine osnovano radi podržavanja prava na pristup informacijama u interesu javnosti. Ono promiče transparentnost informacija kojima raspolažu javna tijela i zaštitu podataka pojedinaca.

Podaci za kontakt:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefon: 0303 123 1113 (ili 01625 545745 ako ne želite nazvati broj koji počinje sa „03”)
Telefaks: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Telefon: 0131 244 9001

E-pošta: Scotland@ico.org.uk
Poveznica: Ured Povjerenika za pravo na pristup informacijama

Ostale organizacije

1. Savjetodavna služba za građane (Citizens Advice Service)

Savjetodavna služba za građane pomaže im u rješavanju pravnih, novčanih i drugih poteškoća pružanjem besplatnih, neovisnih i povjerljivih savjeta te utjecanjem na donositelje politika.

Podaci za kontakt

Izravna telefonska linija Savjetodavne službe za građane: 0808 800 9060 (od ponedjeljka do petka od 9.00 do 18.00)

Poveznica: Savjetodavna služba za građane

Kako biste stupili u vezu sa Savjetodavnom službom za građane kliknite na http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm

2. Udruga Škotske za pomoć žrtvama (Victim Support Scotland)

Udruga Škotske za pomoć žrtvama dobrovoljna je organizacija koja pomaže osobama koje su pogođene nekim kaznenim djelom. Ona žrtvama, svjedocima i drugim osobama koje su pogođene nekim kaznenim djelom pruža emocionalnu podršku, praktičnu pomoć i važne informacije. Usluge su besplatne i povjerljive, a pružaju ih dobrovoljci putem mreže službi za pravnu zaštitu žrtava i mladih koje djeluju u zajednici te službi za zaštitu svjedoka koje djeluju pri sudovima.

Na internetskoj stranici Udruge Škotske za pomoć žrtvama dostupno je više informacija, među ostalim i o tome kako stupiti u kontakt:

Udruga Škotske za pomoć žrtvama

Broj telefona za pomoć: 0345 603 9213 (od ponedjeljka do petka od 8.00 do 20.00)

Pravilnik o žrtvama za Škotsku (The Victims' Code for Scotland)

U Pravilniku o žrtvama za Škotsku jasno se i na jednom mjestu utvrđuju prava žrtava kaznenih djela u Škotskoj i podrška koja im je na raspolaganju.

3. Ured povjerenika za pitanja imigracije (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Ured povjerenika za pitanja imigracije (OISC) neovisno je javno tijelo koje nije podređeno ni jednom ministarstvu, a osnovano je u okviru Zakona o imigraciji i azilu iz 1999. (Immigration and Asylum Act 1999).

Glavna su područja nadležnosti tog Ureda:

 • zakonsko uređenje rada savjetnika za imigraciju
 • promicanje dobre prakse utvrđivanjem standarda
 • zaprimanje i razmatranje pritužbi o osobama koje pružaju savjete o pitanjima imigracije
 • pokretanje kaznenog progona protiv osoba koje djeluju izvan zakona
 • nadzor rada osoba koje pružaju savjete o pitanjima imigracije, a koji provode imenovana stručna tijela.

Ured ne pruža savjete o pitanjima imigracije niti preporučuje ni podržava određene savjetnike.

Ured surađuje s nizom organizacija, uključujući strukovna udruženja, sudove posebne namjene, Agenciju Ujedinjene Kraljevine za zaštitu granica te dobrovoljne organizacije.

Za više informacija vidjeti: Ured povjerenika za pitanja imigracije

Podaci za kontakt:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Telefon: 0845 000 0046

E-pošta: info@oisc.gov.uk

4. Škotski odbor za pravnu pomoć (The Scottish Legal Aid Board, SLAB)

Svrha je pravne pomoći u Škotskoj omogućiti pristup pravosuđu osobama koje ne mogu podmiriti vlastite pravne troškove. Škotski odbor za pravnu pomoć upravlja sustavom pravne pomoći unutar područja primjene zakonodavstva.

Kako biste se prijavili za pravnu pomoć morate pronaći pravnog zastupnika koji se bavi pružanjem pravne pomoći. Morat ćete dokazati da ne možete sami podmiriti troškove pravne pomoći i da je vaš problem ozbiljan. Možda ćete morati platiti određeni iznos kako biste podmirili troškove svojeg predmeta ili ćete troškove morati podmiriti kasnije.

Možda nećete morati platiti ništa, ovisno o vašoj financijskoj situaciji i vrsti pravne pomoći koja vam je potrebna.

Vrsta pravne pomoći za koju se prijavljujete ovisi o vrsti pravne pomoći koja vam je potrebna. Savjetovat će vas vaš pravni zastupnik.

 • U okviru pravnog savjetovanja i pomoći može se podmiriti dio vaših troškova pravnog savjetovanja s pravnim zastupnikom, kao što su informiranje o vašim pravima i mogućnostima ili pomoć u pregovorima i s papirologijom, ali sudski troškovi neće biti pokriveni.

Međutim, ako je potrebno, pravni vas zastupnik može zastupati pred sudom:

 • u građanskim predmetima, npr. ako imate problema sa stanovanjem, ako se razvodite, sporite o starateljstvu nad djecom ili vam je potrebna pomoć pri otplati duga za nekretninu
 • pri saslušanju djece, npr. ako ste mlada osoba (ili njezin roditelj/skrbnik) koja je pozvana na saslušanje kako bi se riješio neki problem
 • u kaznenom predmetu, npr. ako ste optuženi za kazneno djelo ili vam je izrečena zatvorska kazna.

Daljnje informacije o SLAB-u te o tome kako stupiti u kontakt možete pronaći u nastavku.

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Telefon: 0131 226 7061 (od ponedjeljka do petka od 8.30 do 17.00)
Britanski znakovni jezik: contact Scotland-BSL, škotska služba za internetsko tumačenje na znakovni jezik.
E-pošta: general@slab.org.uk
Internetske stranice: Škotski odbor za pravnu pomoć

5. Inspektorat za skrb

Inspektorat za skrb regulira i nadzire službe za pružanje skrbi u Škotskoj kako bi se uvjerio da primjenjuju odgovarajuće standarde. Zajedno s drugim regulatornim tijelima provjerava koliko dobro različite lokalne organizacije pružaju potporu odraslim osobama i djeci.

Podaci za kontakt

Telefon: 0345 600 9527
E-pošta: enquiries@careinspectorate.com
Poveznica: Inspektorat za skrb

6. Povjerenstvo Škotske za psihičko blagostanje (Mental Welfare Commission Scotland)

Povjerenstvo štiti i promiče ljudska prava osoba koje boluju od psihičkih bolesti te osoba s poteškoćama pri učenju, demencijom i sličnim stanjima. To postižu poticanjem pojedinaca i njihovih skrbnika, praćenjem zakonodavstva u području duševnog zdravlja i nesposobnosti, kao i utjecanjem na pružatelje usluga i donositelje politika te propitkivanjem njihovih odluka.

Savjetodavna telefonska linija: 0800 389 6809 (samo za korisnike usluga i skrbnike) ili 0131 313 8777 (za stručnjake) (od ponedjeljka do četvrtka od 9.00 do 17.00, petkom od 9.00 do 16.30)
E-pošta: enquiries@mwcscot.org.uk
Poveznica: Povjerenstvo Škotske za psihičko blagostanje

Daljnje informacije ili pomoć

Sljedeće organizacije i tijela mogu pružiti informacije ili pomoć u skladu sa svojim nadležnostima.

Internetska stranica vlade Ujedinjene Kraljevine namijenjena građanima te zemlje: Gov.UK

Shelter pruža savjete o stanovanju: Shelter Scotland

ACAS pruža savjete o radnom odnosu: ACAS

National Debtline pruža savjete o dugovima: National Debt Line

StepChange Debt Charity pruža savjete o dugovima: Step Change

Money Advice Service pruža savjete o novčanim i financijskim pitanjima: Money Advice Service

Odvjetnička komora Škotske (Law Society of Scotland) može vam pomoći pronaći odvjetnika, uključujući odvjetnika za ljudska prava: Odvjetnička komora

Škotski centar za zakonodavstvo o djeci (Scottish Child Law Centre) pruža besplatne pravne savjete djeci i o njima: SCLC

Contact pruža informacije, podršku i savjete obiteljima djece s invaliditetom: Contact

Služba za savjetovanje pacijenata i podršku pacijentima (PASS) pri Savjetodavnoj službi za građane neovisna je služba koja pruža informacije, savjete i podršku pacijentima i njihovim njegovateljima: PASS

Škotsko udruženje za psihičko zdravlje (Scottish Association for Mental Health): SAMH

Care Information Scotland (CIS) telefonska je i internetska usluga koja pruža informacije o skrbi za starije osobe koje žive u Škotskoj: CIS

SurvivorScotland nadgleda nacionalnu strategiju za osobe koje su u djetinjstvu zlostavljane: SurvivorScotland

Škotska telefonska linija za pomoć starijim osobama: Age UK Scotland

Škotsko udruženje za pomoć ženama (Scottish Women's Aid): SWA

Škotsko vijeće za izbjeglice (Scottish Refugee Council) SRC

Pravni centar za nacionalne manjine (Ethnic Minorities Law Centre): EMLC

Posljednji put ažurirano: 17/05/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.