Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: görög.
Swipe to change

Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

Nemzeti bíróságok

Nicosiai Körzeti Bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)
Charalampos Mouskou u.
1405 Nicosia
Ciprus

Limassoli Körzeti Bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)
Lordou Vyrona sgt. 8.
3726 Limassol
Pf. 54619
Ciprus

Lárnakai Körzeti Bíróság (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)
Artemidos sgt.
6301 Lárnaka
Pf. 40107
Ciprus

Páfoszi Körzeti Bíróság (Eparchiakó Dikastírio Páfou)
Neophytou u. és Nikolaidi u. sarka
8100 Páfosz
Pf. 60007
Ciprus

Famagustai Körzeti Bíróság (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)
Sotiras u. 2.
5286 Paralimni
Ciprus

Keríniai Körzeti Bíróság (Eparchiakó Dikastírio Kerýneias)
Charalampos Mouskou u.
1405 Nicosia
Ciprus

Nemzeti emberi jogi intézmények:

Közigazgatási és emberi jogi biztos (ombudsman)

A közigazgatási és emberi jogi biztos (Epítropos Dioikíseos kai Anthropínon Dikaiomáton, más néven ombudsman) független állami tisztviselő, aki hivatalosan 1991 óta működik. A biztos az az intézmény, amely elsődlegesen felelős a közigazgatás bíróságon kívüli ellenőrzéséért és az emberi jogok védelméért.

A biztos célja elsősorban a jogszerűség biztosítása, a felelősségteljes kormányzás előmozdítása, az egyének jogainak védelme, a hivatali visszásságok elleni küzdelem, valamint általánosságban a polgárok jogainak és az emberi jogok védelme.

A biztos általában egy olyan állampolgár panaszának benyújtását követően indít vizsgálatot, akit közvetlenül és személyesen érint a kifogásolt intézkedés. A biztos azonban a minisztertanács utasítására vagy hivatalból is megvizsgálhatja az általános érdekű ügyeket.

A biztos javaslata vagy ajánlása nem kötelező. Amennyiben az érintett felek nem tesznek annak eleget, elvi kérdés merül fel. Ezt az álláspontot megerősítette a vonatkozó törvény legutóbbi módosítása, amely lehetővé tette a biztos számára, hogy konzultáljon az érintett hatósággal annak érdekében, hogy megtalálja a módját annak, hogy a hatóság elfogadja és a gyakorlatban betartsa a biztos állásfoglalását.

A közigazgatási biztos hatásköre igen széles, hiszen a fenti feladatok mellett a következő feladatokat is ellátja:

Hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemért felelős szerv: Ebben a minőségében a biztos magánszemély által benyújtott panasz alapján vagy hivatalból ellenőrzi, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód elvét faji, nemzeti vagy etnikai származás, közösséghez tartozás, nyelv, bőrszín, életkor, fogyatékosság, szexuális irányultság, vallási meggyőződés, politikai vagy más vélemény miatt a szociális védelem, a szociális biztonság, a szociális ellátások, az egészségügy, az oktatás, az egyesületekben és szakszervezetekben való részvétel, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, beleértve a lakhatást is. A biztos mind az állami, mind a magánszférában eljárhat.

Esélyegyenlőségért felelős szerv: Ebben a minőségében a biztos magánszemély által benyújtott panasz alapján vagy hivatalból ellenőrzi, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód elvét nem vagy nemi identitás, faji, nemzeti vagy etnikai származás, közösséghez tartozás, nyelv, bőrszín, életkor, fogyatékosság, szexuális irányultság, vallási meggyőződés, politikai vagy más vélemény miatt a foglalkoztatás, a munkahelyi és a szakképzés területén, beleértve a munkaszerződést vagy a munkaviszonyra irányadó dokumentumokat, a toborzás, az elbocsátás, az újságokban megjelenő álláshirdetések stb. területén. A biztos többek között azt is vizsgálja, hogy az egyénekkel szemben nemi alapú hátrányos megkülönböztetése került-e sor az árukhoz és szolgáltatásokhoz (például oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, banki szolgáltatásokhoz vagy biztosítási szolgáltatásokhoz) való hozzáférés tekintetében. A biztos mind az állami, mind a magánszférában eljárhat.

A kínzás megelőzéséért felelős független hatóság: Ebben a minőségében a biztos szabadon felkereshet olyan helyeket, ahol az egyéneket teljesen vagy részben megfosztják szabadságuktól (például büntetés-végrehajtási intézeteket, rendőrségi fogdákat, pszichiátriai intézményeket vagy idősotthonokat) az életkörülmények megfigyelése és azokról való beszámolás érdekében. A cél az ilyen körülmények között élő személyek emberi méltóságának és jogainak biztosítása. A helyszíni ellenőrzések után a biztos ajánlásokat tesz mind a megállapított körülmények, mind a vonatkozó jogalkotási és intézményi keret javítására. Az illetékes hatóságok ellenőrzése és az azokkal való nyílt kommunikáció keretében a biztos ajánlásokat és javaslatokat tehet a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzése érdekében. A biztos mind az állami, mind a magánszférában eljárhat.

Nemzeti emberi jogi intézmény: Ebben a minőségében a biztos véleményeket, ajánlásokat és javaslatokat terjeszt elő, amikor úgy véli, hogy valamely állami szerv megsértette vagy korlátozta az emberi jogokat. A biztos szélesebb körben is fellép az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében, és e célból kapcsolatot tart az emberi jogokkal foglalkozó nem kormányzati szervezetekkel és egyéb szervezett csoportokkal.

A fogyatékossággal élő személyek jogainak előmozdításáért felelős független hatóság: Ebben a minőségében a biztos felelős a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény Cipruson történő végrehajtásának előmozdításáért, védelméért és ellenőrzéséért.

A biztos hivatalból vagy panasz alapján megvizsgálja, hogy az állami szervek betartják-e az egyezmény rendelkezéseit, és jelentést készít a fennálló helyzet javításának módjáról. A biztos együttműködik más, ezen a területen tevékenykedő szervekkel, oktatást nyújt, növeli a tudatosságot és erősíti a fogyatékossággal élő személyek jogainak gyakorlati érvényesítését.

Ciprusi rendőrség

A ciprusi rendőrségnél hivatalokat hoztak létre és működtetnek az alapvető emberi jogok előmozdítása, védelme és megerősítése érdekében. Az alábbiakban röviden ismertetjük a hivatalok feladatait és kötelezettségeit, bemutatva a rendőrségnek az alapvető jogok védelme érdekében tett erőfeszítéseit:

 • Emberi Jogi Hivatal

Az Emberi Jogi Hivatal a Ciprusi Rendőr-főkapitányság Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának irányítása alatt áll, és:

 1. felelős a különböző uniós emberi jogi intézmények döntései szerinti kötelezettségek ellenőrzéséért és végrehajtásáért a rendőrség hatáskörébe tartozó területeken;
 2. ellenőrzi az Európa Tanács által a rendőrségi fogdákban történő fogva tartás feltételeivel kapcsolatos ajánlások végrehajtását;
 3. rendszeres ellenőrzéseket végez a rendőrségi fogdákban, valamint jelentéseket és ajánlásokat tesz a fogvatartottak fogva tartásának és életkörülményeinek javításával kapcsolatban;
 4. együttműködik más kormányzati szervekkel, nem kormányzati szervezetekkel és független szervekkel az állampolgárok emberi jogainak védelmével kapcsolatos kérdésekben, és ajánlásokat tesz annak biztosítása érdekében, hogy a rendőrség betartsa a jogszabályok és a Ciprusi Köztársaság által aláírt és ratifikált egyezmények rendelkezéseit;
 5. együttműködik a Ciprusi Rendőrakadémiával az emberi jogi képzési programok tervezésében és végrehajtásában;
 6. körleveleket és kézikönyveket készíti és tesz közzé az emberi jogok védelméről és előmozdításáról.
 • Hátrányos Megkülönböztetés Elleni Hivatal

A Hátrányos Megkülönböztetés Elleni Hivatal a Ciprusi Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának irányítása alatt áll, és célja a hátrányos megkülönböztetés, a rasszizmus és az idegengyűlölet megelőzése és az ezek elleni küzdelem.

A Hivatal főbb feladatai:

 1. biztosítja a rendőrök közötti koordinációt, felügyeletet és együttműködést a rasszista bűncselekmények és események, illetve rasszista indíttatású bűncselekmények nyomozásával és jelentésével kapcsolatban;
 2. együttműködik más, a hátrányos megkülönböztetés és a rasszizmus elleni küzdelemben részt vevő kormányzati szervekkel és nem kormányzati szervezetekkel;
 3. együttműködik a Ciprusi Rendőrakadémiával és más szervezetekkel a rendőrök továbbképzésében;
 4. kapcsolattartó hivatalként szolgál a ciprusi rendőrség és a hatékonyabb rasszizmus elleni eljárás kialakításáért felelős más szervek között;
 5. erősíti és végrehajtja a nemzetközi és uniós iránymutatásokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályokat.
 • A családon belüli erőszakkal és gyermekbántalmazással foglalkozó hivatal

A családon belüli erőszakkal és gyermekbántalmazással foglalkozó hivatal a Ciprusi Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának irányítása alatt áll, és elsődleges feladata a koordináció, a végrehajtás és a támogatás.

Fő feladatai az esetek vagy események figyelemmel kísérése, a bűnügyi akták tanulmányozása és ajánlások tétele, hogy hogyan kezeljék az eseteket a továbbiakban. A jogszabályok végrehajtásáért való felelőssége körében a családon belüli erőszakkal és a gyermekbántalmazással foglalkozó hivatal együttműködik az ilyen eseteket vizsgáló nyomozókkal, családügyi tanácsadókkal vagy a szociális segítségnyújtási szolgálatok tisztviselőivel, valamint más, ezen a területen felelősséggel rendelkező állami vagy nem állami tisztviselőkkel, valamint az áldozatokkal is, akik személyesen vagy telefonon fordulnak a hivatalhoz. A Ciprusi Rendőrakadémiával együttműködve a Hivatal képzéseket szervez a rendőrök számára.

 • Az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó hivatal

Az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó hivatal a Ciprusi Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának irányítása alatt áll, és célja az emberkereskedelem elleni küzdelem európai és nemzetközi szinten az emberkereskedelem és a kizsákmányolás megelőzéséről és az ezek elleni küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvénnyel, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokkal és rendőrségi kötelezettségekkel összhangban.

A Hivatal főbb feladatai:

 1. feldolgozza, elemzi és hasznosítja a küldetésével kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó információkat;
 2. koordinálja az összes igazgatóság, ügynökség, osztály tevékenységét annak biztosítása érdekében, hogy az országos műveleteket megfelelően ütemezzék és szervezzék meg;
 3. azonosítja az emberkereskedelem vagy a kizsákmányolás áldozatait a vonatkozó azonosító kézikönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint;
 4. iránymutatást ad a rendőrök részére az emberkereskedelemről;
 5. nyomon követi az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek nyomozását, és adott esetben – függetlenül a szolgálati helyüktől – a kihallgatást végző rendőrök részére iránymutatást ad;
 6. a Bűnügyi Osztály vezetőjének utasítása alapján nyomoz az emberkereskedelem és a kizsákmányolás megelőzéséről és az ezek elleni küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvényt megsértő összetett és súlyos esetekben, együttműködve a körzeti nyomozócsoportok megfelelően képzett rendőreivel;
 7. megválaszolja más országok emberkereskedelemmel kapcsolatos jogsegélykérelmeit;
 8. statisztikai adatbázist tart fenn, jelentéseket és statisztikákat készít;
 9. végrehajtja a jogszabályokban és az emberkereskedelem elleni nemzeti cselekvési tervben meghatározott vagy a rendőrfőkapitány által rábízott egyéb feladatokat.

Az emberkereskedelem azonosított áldozatait illető jogok biztosítása és védelme érdekében a Hivatal a szociális segítségnyújtási szolgálatok mellett együttműködik olyan nem kormányzati szervezetekkel is, mint például a Ciprus Stop Trafficking, a KISA, a Caritas, a Well Spring stb.

Gyermekjogi biztos

A gyermekjogi biztos (Epítropos Prostasías ton Dikaiomáton tou Paidioú) a gyermekjogi biztosról szóló, 2007. június 22-én hatályba lépett 2007. évi törvény (74(I)/2007) alapján létrehozott intézmény. A törvény rendelkezik a biztos kinevezéséről, a biztos hivatalának létrehozásáról és működéséről, valamint az egyéb kapcsolódó ügyekről. 2014-ben a gyermekek jogainak védelméről szóló 2014. évi törvény [44(I)/2014] további kérdések kezelése érdekében módosította.

A törvény olyan fontos rendelkezéseket állapít meg, amelyek lehetővé teszik, hogy a biztos hivatala a gyermekek jogainak védelméért és előmozdításáért felelős független nemzeti emberi jogi szervezetként működjön. A törvény széleskörű feladatokat és kötelezettségeket ír elő a biztos részére, amelyek négy pillér alapján körvonalazhatók:

 • jogalkotás, eljárások és gyakorlat ellenőrzése és figyelemmel kísérése a köz- és magánszférában;
 • a gyermekek felhatalmazása és részvétele;
 • a gyermekek és a társadalom általános szintű oktatása és tudatosságuk növelése a gyermekek jogairól;
 • a gyermekek és érdekeik képviselete az őket érintő eljárásokban.

Az első gyermekjogi biztossá Leda Koursoumbát nevezték ki. Jelenleg második ciklusát tölti.

Elérhetőség:

Apelli u. és Pavlou Nirvana u. sarka, 5. emelet, 1496

Tel.: +357 22873200
Fax: +357 22872365

Email: childcom@ccr.gov.cy
Honlap: http://www.childcom.org.cy/

Adatvédelmi biztos

Az adatvédelmi biztos (Epítropos Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) a 95/46/EK irányelvet a nemzeti jogba átültető, a személyes adatok feldolgozásáról (a magánszemélyek védelméről) szóló 2001. évi 112. sz. törvény (112(I)/2001) által létrehozott független felügyeleti hatóság.

A biztos felügyeli az említett törvény végrehajtását. A biztos feladatai közé tartozik ellenőrzések végzése, a törvényben előírt engedélyek kiadása és a törvény megsértéséért járó közigazgatási szankciók kiszabása. A biztos együttműködik más tagállamok illetékes hatóságaival és az Európa Tanáccsal a biztos feladatkörébe tartozó ügyek, valamint az európai polgárok magánélethez és személyes adatok védelméhez való jogai tiszteletben tartásának előmozdítása tekintetében.

A biztos az Europol, az Eurojust, az Eurodac, a SIS II (schengeni információs rendszer második generációja), a VIS (vízuminformációs rendszer), a CIS (váminformációs rendszer) és az IMI (belső piaci információs rendszer) szerinti nemzeti felügyeleti hatóság.

A biztos hivatalának célja, hogy a nyilvánosság számára jobb tájékoztatást nyújtson a törvény által biztosított jogokról, és mind a köz-, mind a magánszférában magánéletbarát kultúrát fejlesszen ki.

A Munkaügyi, Szociális és Társadalombiztosítási Minisztérium fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjáért felelős főosztálya

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény mérföldkőnek számít a fogyatékosság történetében, és előírja az államok számára, hogy hozzanak meg minden megfelelő jogalkotási, közigazgatási és egyéb intézkedést a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme érdekében az élet minden területén. A Ciprusi Köztársaság 2011-ben ratifikálta az egyezményt, és 2013-ban elkészítette és elfogadta az első fogyatékossági nemzeti cselekvési tervet.

A fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjáért felelős főosztály feladata az, hogy koordinálja a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, valamint a 2013-2015. és a 2017-2020. évekre vonatkozó nemzeti fogyatékossági cselekvési tervek hatékony végrehajtását.

Ezenkívül a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjáért felelős főosztály célja a fogyatékossággal élők szociális védelme, társadalmi integrációja és foglalkoztatása. Fő feladatai különösen az alábbiak:

 • a fogyatékossággal és a funkcionalitással kapcsolatban értékeléseket végez és tanúsítványokat bocsát ki;
 • szociális juttatásokat nyújt a fogyatékossággal élő személyek számára;
 • közvetlen és közvetett szakmai rehabilitációt és egyéb támogató szolgáltatásokat nyújt.

A főosztály célja a fogyatékossággal élők életminőségének javítása, valamint reformok megtervezésén, koordinálásán és végrehajtásán keresztül új társadalmi integrációs kilátások megnyitása.

A nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmus

 1. A nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmust (Ethnikós Michanismós gia ta Dikaiómata tis Gynaíkas) 1994. február 16-án hozta létre a 40.609. sz. minisztertanácsi határozat.
 2. A nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmus a legfontosabb szervezet valamennyi jogi területen a nők elleni, jogszabályon alapuló hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség megteremtésére irányuló kormányzati politika kialakításában és előmozdításában. Ezenkívül segíti az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elvének gyakorlati érvényesítését, amely többek között a hozzáállás megváltoztatását, a nőket sokoldalú szerepükben támogató és megerősítő speciális programok előmozdítását, valamint valamennyi programba és politikába az egyenlőség integrálását követeli meg.
 3. A 2014. április 23-i 76.789. sz. minisztertanácsi határozattal összhangban a nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmus tanácsának és bizottságának elnöke a nemek közötti egyenlőségért felelős biztos, és a mechanizmus főtitkárságát az Igazságügyi és Közrendi Minisztérium nemek közötti egyenlőségért felelős osztályának hivatalnokai alkotják.
 4. A nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmus három kollektív testületből áll: a) tanács, b) nemzeti bizottság és c) tárcaközi bizottság. Főtitkársággal is rendelkezik.
 5. A nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmus tanácsa 19 tagszervezetből áll. A tanács tagjai a női szervezetek, a szakszervezetek és más nem kormányzati szervezetek, köztük két ciprusi török női szervezet (a tanácsi tagszervezetek listája lentebb található).
 6. A nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmus nemzeti bizottsága 69 tagszervezettel rendelkezik, köztük politikai pártok, a nők elleni erőszak és kizsákmányolás ellen küzdő szervezetek, képzésért, kutatásért, rasszizmus elleni küzdelemért és vidékfejlesztésért felelős szervezetek, szakszervezetek, békeügyi, kitelepítettek ügyével, családüggyel és gyermekekkel stb. foglalkozó szervezetek.
 7. A nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmus tárcaközi bizottsága valamennyi minisztériumnak, valamint az európai programokért, koordinációért és fejlesztésért felelős főigazgatóságoknak a nők jogaiért felelős hivatalnokaiból áll.
 8. A főtitkárság előkészíti a nők jogaiért felelős nemzeti mechanizmus szerveinek üléseit, valamint adminisztratív és tudományos támogatással és útmutatással segíti a meghozott döntések végrehajtását.

Az emberi jogokkal, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős parlamenti bizottság

Az emberi jogokkal, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős parlamenti bizottság fő feladata parlamenti ellenőrzés keretében annak tanulmányozása és vizsgálata, hogy a ciprusi alkotmányt, a nemzetközi egyezményeket és a vonatkozó jogszabályokat betartják-e a Ciprusi Köztársaságban.

Ennek keretében a bizottság az állampolgárok és a Ciprusi Köztársaságban élő más személyek elleni emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos ügyeket kivizsgálja, és ennek megfelelően jelentést tesz a Képviselőháznak.

Utolsó frissítés: 11/04/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.