Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

A nemzeti bíróságok

A polgári, büntető és közigazgatási ügyeket Lettországban háromszintű bírósági rendszerben bírálják el: kerületi vagy városi bíróságokon (rajonu (pilsētu) tiesas), regionális bíróságokon (apgabaltiesas) és a Legfelsőbb Bíróságon (Augstākā tiesa). A bíróságok listájához kattintson ide.

Ezen kívül létezik az Alkotmánybíróság (Satversmes tiesa), amely az Alkotmánynak és az alkotmánybíróságról szóló törvénynek (Satversmes tiesas likums) megfelelőn hatáskörrel rendelkezik a törvények és rendeletek alkotmánnyal való összhangjával kapcsolatos ügyek, illetve más, törvény által hatáskörébe utalt ügyek elbírálására.

A bíró hatalomról szóló törvény (Likums „Par tiesu varu”) értelmében az egyes ügyek tárgyalásának alapelveiről és eljárási szabályairól az alkotmánybíróságról szóló törvény, apolgári perrendtartásról szóló törvény (Civilprocesa likums), a büntetőeljárásról szóló törvény (Kriminālprocesa likums), illetve a közigazgatási eljárásról szóló törvény (Administratīvā procesa likums) rendelkezik, amelyek szabályozzák az eljárás menetét, az eljárás során illetve végén meghozandó döntéseket, valamint a végrehajtási eljárást.

Szakosodott emberi jogi szervek

Az Ombudsman Hivatala (Tiesībsarga birojs) az ombudsmanról szóló törvénynek (Tiesībsarga likums) megfelelően jár el

Bármely olyan személy, akinek megítélése szerint megsértették az emberi jogokat – tekintet nélkül arra, hogy saját vagy más személy jogairól van szó – vagy pedig a jó kormányzás elveit, jogosult írásbeli panasszal vagy beadvánnyal fordulni az Ombudsman Hivatalához. A panaszok fogadásával és vizsgálatával kapcsolatos eljárást az ombudsmanról szóló törvény és a panaszok kezeléséről szóló rendeletek (sūdzību izskatīšanas reglaments) szabályozzák. E rendelkezések értelmében az írásbeli panasz kézhezvételekor az ombudsmannak döntenie kell arról, hogy elfogadja vagy elutasítja-e az ügyet (a panaszt elutasítják, amennyiben az nem tartalmazza a jogsérelem szükséges adatait, vagy ha az nem tartozik az ombudsman hatáskörébe), és ennek megfelelően értesíteni kell a panaszost. Az ügyet három hónapon belül kell elbírálni. Az ügy vagy a felek megegyezésével, vagy pedig az ombudsman ajánlásával fejeződik be. Az ombudsman ajánlása nem bír jogi kötőerővel.

Az ombudsmanról szóló törvény 13. cikkének (6) bekezdése értelmében az ombudsman hivatalból is eljárást indíthat.

A Lett Köztársaság ombudsmanjának elérhetőségei:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Nyilvánosság számára nyitva minden nap 09:00-től 16:00-ig.

Konzultáció előzetes egyeztetés alapján. Díjtalan.

Az ombudsman eljárása gyermekjogi ügyekben

Az ombudsman az ombudsmanról szóló törvénynek megfelelően jár el. Emellett a gyermekek jogairól szóló törvény (Bērnu tiesību aizsardzības likums) 65. cikkének2 (2) bekezdése értelmében az Ombudsmani Hivatal eljár a gyermekek jogait ért sérelmekkel kapcsolatos panaszok esetén is, különös tekintettel az állami és helyi hatóságok, illetve azok alkalmazottai által elkövetett jogsértésekre.

A Lett Köztársaság ombudsmanjának elérhetőségei:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Nyilvánosság számára nyitva minden nap 09:00-től 16:00-ig.

Konzultáció előzetes egyeztetés alapján. Díjtalan.

A Gyermekjogok Védelmének Állami Felügyelete (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) a gyermekek jogairól szóló törvény 65.1 cikkének megfelelően nyomon követi és ellenőrzi a gyermekjogi tárgyú törvények és rendeletek végrehajtását.

A gyermekjogvédelmi felügyelőkkel az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Telefon: +371 67359128, +371 67359133

A nyilvánosság számára nyitva hétfőnként 13:00-tól 18:00-ig és csütörtökönként 8:30-tól 14:00-ig.
Kérjük, kattintson ide a gyermekjogi ügyekkel kapcsolatos beadványokkal és panaszokkal kapcsolatos részletes információért.

Esélyegyenlőségi testület

Az ombudsman az ombudsmanról szóló törvénynek megfelelően jár el.

A Lett Köztársaság ombudsmanjának elérhetőségei:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Nyilvánosság számára nyitva minden nap 09:00-től 16:00-ig.

Konzultáció előzetes egyeztetés alapján. Díjtalan.

Adatvédelmi testület

Az Állami Adatfelügyelet (Datu valsts inspekcija, „DVI”) felügyeli a személyes adatok védelmét. A személyes adatok védelméről szóló törvény (Fizisko personu datu aizsardzības likums) előírásainak megfelelően ellenőrzi és nyomon követi az országban folytatott személyesadat-feldolgozás megfelelőségét.

A hivatalos beadványokról szóló törvény (Iesniegumu likums, hatályos: 2008. január 1-jétől) 5. cikkének (3) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárásról szóló törvény (hatályos: 2004. február 1-jétől) 64. cikke alapján a Felügyeletnek a kézhezvételtől számított egy hónapon belül kell az előterjesztett beadványt vagy panaszt elbírálnia és választ adnia. Ez a határidő meghosszabbítható, amennyiben a beadvány vagy panasz vizsgálatához további információ szükséges.

A Felügyelet a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogsértés esetén bírságolási jogkörrel rendelkezik. A döntése bíróság előtt megtámadható.

Az Állami Adatfelügyelet elérhetőségei:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Telefon: +371 67223131
E-mail: info@dvi.gov.lv

Előzetes egyeztetés alapján.

A munkatársak minden hétköznap 14:00-től 16:00-ig érhetők el telefonos konzultáció céljából.

Egyéb szakosodott szervek

Az Emberi Jogok Lett Központja (Latvijas cilvēktiesību centrs, „LCC”) egy független nem kormányzati szervezet, amely emberi jogi képzéssel, emberi jogi kutatással és a nemzeti kapcsolatok kérdéseivel foglalkozik. A tevékenységi körébe tartozik a társadalmi integráció, a tolerancia és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, a zárt intézetek, a jogi tanácsadás, a mentális betegséggel élő személyek védelme, valamint a velük szembeni hátrányos megkülönböztetés megelőzése, a gyűlölet motiválta bűncselekmények és a menedékkérők.

Az Emberi Jogok Lett Központjának elérhetőségei:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Lettország

Telefon: +371 67039290
Fax: +371 67039291

E-mail: office@humanrights.org.lv

Egyéb

A Jogi Segítségnyújtási Hatóság (Juridiskās palīdzības administrācija, „JPA”) az állami jogi segítségnyújtásról szóló törvény (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), az áldozatok állami kártalanításáról szóló törvény (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), illetve a Jogi segítségnyújtási Hatóság alapító okiratáról (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums) szóló 2005. november 15-i 869. számú kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. Felülvizsgálja az állami jogi segítségre irányuló kérelmeket, és dönt azok odaítéléséről vagy elutasításáról, elbírálja az állami kártalanítási igényeket és dönt azok kifizetéséről vagy a kifizetések elutasításáról, megvizsgálja a magánszemélyek állami jogi segítségnyújtóként történő elismerésére irányuló kérelmeit, továbbá szerződést köt a jogi segítségnyújtással foglalkozó szolgáltatókkal, valamint a fent említett törvényeknek és rendeleteknek megfelelően ellátja a további feladatait.

Az állami jogi segítséget nyújtó szolgáltatói minőség igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a Hatóság https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng című honlapján a „Juridiskās palīdzības sniedzējiem” [jogi segítséget nyújtó szolgáltatók] rész alatt.

A Jogi segítségnyújtási Hatóság elérhetőségei:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Ingyenes hívószám: + 371 680001801, telefon: +371 67514208
Fax: +37167514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv

Biztonságos Ház Menedék Egyesület

A Biztonságos Ház Menedék Egyesületet [NVO „Patvērums »Drošā māja«”] azzal a céllal hozták létre, hogy az egyrészt az emberkereskedelem áldozatául esett személyeknek és legális bevándorlóknak – ideértve a menedékkérőket, menekülteket és védelemben részesülő személyeket is – támogató szolgáltatásokat fejlesszen annak érdekében, hogy az egyénnek a megfelelő segítséghez és védelemhez való joga érvényesülhessen, másrészt pedig hogy az emberkereskedelem áldozatául esett személyek rehabilitációját és reintegrációját elősegítése, valamint hogy – az állami és helyi hatóságok, a Lettországban és máshol a világban működő társadalmi és keresztény szervezetek közötti képzés és együttműködés interaktív formáinak fejlesztésével – támogató szolgáltatásokat nyújtson a legális bevándorlóknak. 2010 szeptemberében az egyesületet közhasznú szervezetként ismerték el. 2007 óta a szervezetnek joga van arra, hogy állami finanszírozású szociális rehabilitációs szolgáltatásokat nyújton az emberkereskedelem áldozatainak.

Elérhetőségek:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Telefon: +371 67898343, +371 28612120

E-mail: drosa.maja@gmail.com

Utolsó frissítés: 25/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.