Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.
Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Skócia emberi jogi intézményei

Ombudsmanok

Szakosodott emberi jogi szervek

Egyéb

Skócia emberi jogi intézményei

Ügye egyedi körülményeinek függvényében az alább felsorolt intézményekhez fordulhat segítségért.

1. Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság (Equality and Human Rights Commission)

Az Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság (a továbbiakban: EHRC) Skócia, Anglia és Wales egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szerve (a továbbiakban: NEB), feladata az egyenlő bánásmódról szóló 2010. évi törvényben (Equality Act 2010) meghatározott alábbi kilenc okon alapuló hátrányos megkülönböztetés felszámolása és az egyenlőség előmozdítása: életkor, fogyatékosság, nem, faj, vallás és meggyőződés, terhesség és anyaság, házasság és élettársi kapcsolat, szexuális irányultság és nemváltoztatás. Az Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság egy kormányfüggetlen „A” besorolású nemzeti emberi jogi szervezet, amely a Skót Emberi Jogi Bizottsággal együtt gyakorolja megbízatását az emberi jogok előmozdítása és védelme érdekében.

Nemzeti emberi jogi szervezetként az EHRC:

 • elősegíti a tudatosságot, az emberi jogok megértését és védelmét
 • a hatóságokat arra ösztönzi, hogy az emberi jogokról szóló törvénynek megfelelően működjenek
 • az emberi jogokkal kapcsolatban információkat szolgáltat a nyilvánosság, civil szervezetek, illetve hatóságok számára
 • figyelemmel követi az emberi jogok alakulását Nagy-Britanniában, a megállapításait és ajánlásait pedig jelenti az ENSZ, a kormány és a parlament számára
 • tanácsot nyújt a brit kormány, a parlament, a decentralizált skót és walesi hatóságok számára az emberi jogokat érintő politikák és jogszabálytervezetek kapcsán
 • az emberi jogok védelmének fejlesztése érdekében gyakorolja jogi hatásköreit

Az EHRC jogköre többek között arra terjed ki, hogy:

 • Jogi felülvizsgálatot kezdeményezzen, azaz egy olyan bírósági eljárást, amely során a bírság felülvizsgálja valamelyik közjogi szerv döntésének vagy eljárásának a jogszerűségét
 • jogszabály elfogadását megelőzően jogi felülvizsgálatot helyezzen kilátásba, amennyiben álláspontja szerint a javasolt jogszabály valamilyen csoport emberi jogait sérti
 • más személyek által indított emberi jogi eljárásokba beavatkozzon („harmadik személy” beavatkozásaként), azonban a Bizottság nem támogathat olyan egyedi emberi jogi ügyeket, amelyekben nem merül fel egyenlőségi kérdés
 • az emberi jogokkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel kapcsolatban vizsgálatot folytasson le - amennyiben a Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg valamely szervezet számára egy politika, gyakorlat vagy jogszabály megváltoztatásával vagy javításával kapcsolatban, ezeket az ajánlásokat figyelembe kell venni
 • megfelelőségi felhívást bocsásson ki, amennyiben álláspontja szerint a hatóság nem tett eleget az egyenlő bánásmódddal kapcsolatos követelményeknek - ebben a hatóságot felhívhatják a követelményeknek való megfelelésre, illetve az részletesen meghatározhatja a megfelelőség biztosításához szükséges lépéseket

http://www.equalityhumanrights.com/

Elérhetőségek:

Equality and Human Rights Commission - Scotland Office (Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság -- Skóciai Iroda)

Telefon: 0141 288 5910

E-mail: scotland@equalityhumanrights.com

A brit jelnyelvet használók méltányos alapon léphetnek kapcsolatba Bizottsággal az érdekeltek meghallgatása érdekében. További információért lépjen kapcsolatba az Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottsággal (Equality and Human Rights Commission) a http://www.equalityhumanrights.com/oldalon.

Equality Advisory Support Service (Esélyegyenlőségi tanácsadó-szolgálat)

Telefon: 0808 800 0082
Textphone telefon: 0808 800 0084

E-mail: eass@mailgb.custhelp.com

Postacím: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

A http://www.equalityadvisoryservice.com/ weboldalon továbbá elérhető brit jelnyelvi tolmácsolás, webchat és kapcsolatfelvételi űrlap.

Nyitvatartási órák:
Hétfőtől péntekig: 09:00-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap és ünnepnapokon zárva.

2. Skócia Emberi Jogi Bizottsága (Scottish Human Rights Commission)

Skócia Emberi Jogi Bizottsága (a továbbiakban: SHRC) Skócia nemzeti emberi jogi szervezete, amely az Egyesült Nemzetek nemzeti intézmények státuszára vonatkozó párizsi elveinek megfelelően a legmagasabb szintű („A státuszú”) akkreditációval működik. Az SHRC független szervezet, amelyet a Skót Parlament 2008-ban arra az általános feladatra hozott létre, hogy előmozdítása minden – gazdasági, szociális, kulturális, polgári és politikai – emberi jog ismeretének, megértésének és tiszteletben tartását Skócia egész lakossága körében, valamint hogy az emberi jogokkal kapcsolatos bevált gyakorlatokat ösztönözze. A Bizottság közvetlenül jelenthet az ENSZ-nek emberi jogi kérdésekben. A Bizottság hatásköreiről és jogköreiről az Skócia Emberi Jogi Bizottságáról szóló 2006. évi törvény rendelkezik.

Az SHRC hatáskörrel rendelkezik:

 • jogszabályok, politikák és gyakorlatok módosítására irányuló ajánlások megfogalmazására
 • az emberi jogok népszerűsítésére oktatáson, képzéseken és kutatások publikálásán keresztül
 • a skót hatóságok eljárásaival és gyakorlataival kapcsolatban vizsgálatok lefolytatására

Az SHRC nem kezel panaszokat, és nem működtet segélyszolgálatot magánszemélyek részére. Ugyanakkor az Emberi jogokkal kapcsolatos segítség c. kiadványa tartalmazza a tanácsadással és segítségnyújtással foglalkozó szervezetek és szolgálatok adatait.

Elérhetőségek:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Telefon: 0131 244 3550
E-mail: hello@scottishhumanrights.com
Honlap: Scottish Human Rights Commission

Ombudsmanok

1. Skót közszolgálati ombudsman (Scottish Public Services Ombudsman)

A Skót Közszolgálati Ombudsman (SPSO) ingyenes, független és pártatlan szolgáltatást nyújt az állampolgárok és a helyi önkormányzat, illetve központi kormányzat közötti jogvitákban, a vitás ügyek rendezése és a méltánytalan helyzetek orvoslásának elősegítése érdekében. Az Ombudsmanhoz a skóciai közintézményekkel (helyi önkormányzatokkal, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal, a szociális bérlakásokat fenntartó intézményekkel, főiskolákkal és egyetemekkel, börtönökkel, a legtöbb vízközművel, a skót kormánnyal és hivatalaival, szervezeti egységeivel, valamint a skót hatóságok többségével) kapcsolatos panaszok esetén legutolsó lépcsőben lehet fordulni.

Elérhetőségek:

Ingyenes hívószám: 0800 377 7330
Telefon: 0131 225 5330

Postacím: Freepost SPSO (ingyenes, nincs szükség bélyegre)

Személyesen: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (ügyfélfogadás: hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken: 9:00-17:00, kedden: 10:00-17:00)

Honlap: SPSO

2. Parlamenti és egészségügyi ombudsman (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

A parlamenti és egészségügyi ombudsmanhoz az angliai nemzeti egészségügyi szolgáltatóval (NHS) és az Egyesült Királyság kormánya által nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok rendezése során, utolsó lépcsőben lehet fordulni. Az ombudsman ingyenes szolgáltatást nyújt, illetve olyan állampolgári panaszokat vizsgál, amelyekben a panaszos vélekedése szerint jogsértés történt vagy sérelem következett be, mert egy szervezet nem megfelelően vagy méltányosan járt el, vagy nem megfelelő szolgáltatást nyújtott.

Az ombudsman nem része a kormányzatnak. A Parlament hozta létre független panaszkezelő szolgálatként. Az ügyeiből származó megállapításokat a Parlament elé terjeszti, hogy az eredményesebben tudja felügyelni a közszolgáltató szerveket, valamint ezeket a tapasztalatokat szélesebb körben megosztja más intézményekkel is, hogy elősegítse a közszolgáltatások javulását. Az ombudsman az Egyesült Királyság Parlamentje felé tartozik elszámolással, működését pedig a Közigazgatási és Alkotmányügyi Bizottság felügyeli.

Az ombudsmanhoz való fordulás előtt a panaszt először ahhoz a szervezethez kell benyújtani, amellyel kapcsolatban a panasz felmerült. Ha egy brit kormányzati szervvel vagy brit állami szervezettel szemben merül fel panasz, egy parlamenti képviselővel kell felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy ő terjessze az ügyet az ombudsman elé.

Honlap: Ombudsman

Elérhetőségek:

Telefon: 0345 015 4033 (hétfőtől péntekig: 08:30 -17:30)

Visszahívás kérése sms-ben: 07624 813 005

A birt jelnyelvet (BSL) használók a SignVideo szolgáltatást vehetik igénybe: SignVideo

Szakosodott emberi jogi szervek

1. Skócia gyermek- és ifjúságügyi biztosa (Scotland’s Commissioner for Children and Young People)

Skócia gyermekügyi és ifjúsági biztosának (CYPCS) feladata, hogy megismertesse és megértesse a gyermekek jogait, valamint hogy segítsen a gyermekeknek, hogy érvényesíthessék jogaikat. A biztosnak jogában áll arra irányuló vizsgálatot indítani, hogy valamely szolgáltató a gyermekek és fiatalkorúak csoportját érintő döntései vagy tevékenysége során sértette-e e személyek jogait, érdekeit vagy nézeteit.

Elérhetőségek:

Skócia gyermek- és ifjúságügyi biztosa (Scotland’s Commissioner for Children and Young People)
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Telefon: 0131 346 5350
Ingyenes hívószám fiatalok számára: 0800 019 1179
SMS: 0770 233 5720

E-mail: inbox@cypcs.org.uk
Honlap: CYPCS

2. Skócia adatvédelmi biztosa (Scottish Information Commissioner)

Skócia adatvédelmi biztosának hivatala előmozdítja és biztosítja a hatóságok helyes működését, valamint a lakosság azon jogát, hogy hozzáférést kérjen a skót közigazgatási szervek kezelésében lévő adatokhoz. A biztos munkájával hozzájárul a közigazgatási szervek nyílt, átlátható és elszámoltatható működéséhez.

A biztos feladata Skócia információszabadságról szóló törvényéinek betartatása és előmozdítása, nevezetesen az alábbi törvényeké:

 • Információszabadságról szóló 2002. évi törvény (Skócia)
 • Környezeti információkról szóló 2004. évi rendelet (Skócia)
 • Az európai térinformációs infrastruktúráról szóló 2009. évi rendeletek (Skócia)

A biztos és a munkatársai:

 • kivizsgálják a bejelentéseket, és jogilag kikényszeríthető határozatokat hoznak
 • előmozdítják a bevált gyakorlatot a közigazgatási szervek körében
 • tájékoztatják a lakosságot annak jogairól

Elérhetőségek:

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Telefon: 01334 464610
Fax: 01334 464611
E-mail: enquiries@itspublicknowledge.info
Honlap: Scottish Information Commissioner

3. Skócia adatvédelmi biztosának hivatala (Information Commissioner's Office)

Az adatvédelmi biztos hivatala az Egyesült Királyság független hatósága, amelyet azért hoztak létre, hogy támogassa a közérdekű információkhoz való jogot, előmozdítva az állami szervek munkájának átláthatóságát és az egyének adatainak védelmét.

Elérhetőségek:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefon: 0303 123 1113 (vagy pedig 01625 545745, amennyiben nem szeretne „03” számot hívni)
Fax: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland45 Melville StreetEdinburghEH3 7HL

Telefon: 0131 244 9001

E-mail: Scotland@ico.org.uk
Honlap: Information Commissioner's Office

Egyéb szervezetek

1. Állampolgári Tanácsadó Szolgálat (Citizens Advice Service)

Az Állampolgári Tanácsadó Szolgálat ingyenes, független és titkos tanácsadással, valamint a szakpolitikák alakítására gyakorolt befolyásolással segíti a lakosságot jogi, pénzügyi és egyéb problémáik megoldásában.

Elérhetőségek:

Állampolgári tanácsadás direkt telefonvonal: 0808 800 9060 (hétfőtől péntekig: 09:00-18:00)

Honlap: Állampolgári tanácsadás

Az Állampolgári Tanácsadó Szolgálat eléréséhez kattintson a linkre http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm

2. Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat (Victim Support Scotland)

A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat egy önkéntes szervezet, amely bűncselekményekben érintett személyeknek nyújt segítséget. Lelki támogatást, gyakorlati segítséget, továbbá alapvető tájékoztatást nyújt az áldozatok, szemtanúk és egyéb, bűncselekményekben érintett egyéb személyek számára. A szolgáltatás ingyenes, titkos, és azt önkéntesek nyújtják közösségi alapon működő, áldozatok és fiatalkorúak számára létrehozott igazságügyi, valamint bírósági tanúsegítő szolgálatok keretében.

Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat honlapja további információt nyújt, ideértve a kapcsolatfelvételt módját is:

Victim Support Scotland

Segélyvonal: 0345 603 9213 (Hétfőtől Péntekig: 08:00-20:00)

Áldozatok Skóciai Kódexe (Victims' Code for Scotland)

Az Áldozatok Skóciai Kódexe egyértelműen és egy helyen ismerteti a skót bűncselekmények áldozatainak jogait és az általuk igénybe vehető segítséget.

3. A bevándorlási szolgálatok biztosának hivatala (Office of the Immigration Services Commissioner)

A bevándorlási szolgálatok biztosának hivatala (a továbbiakban: OISC) független, nem kormányzati közjogi intézmény, amelyet a bevándorlásról és menedékjogról szóló 1999. évi törvény (Asylum Act 1999) alapján hoztak létre.

Az OISC legfontosabb feladatai:

 • a bevándorlási tanácsadók tevékenységének szabályozása
 • szabványok meghatározása révén a helyes gyakorlat előmozdítása
 • bevándorlással kapcsolatos tanácsot adó személyekkel kapcsolatos panaszok fogadása és kezelése
 • büntetőeljárás indítása jogsértő tevékenységet folytató személyek ellen
 • a bevándorlással kapcsolatos tanácsokat adó, valamely kijelölt szakmai testület által szabályozott személyekkel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Az OISC nem nyújt bevándorlással kapcsolatos tanácsokat, és nem javasol, illetve nem hagy jóvá egyedi tanácsadókat.

Az OISC együttműködik számos szervezettel, beleértve a szakmai szervezeteket, a szakbíróságokat, az Egyesült Királyság határvédelmi ügynökségét és önkéntes szervezeteket.

További információ: A bevándorlási szolgálatok biztosának hivatala

Elérhetőségek:

Office of the Immigration Services Commissioner5th Floor21 Bloomsbury StreetLondonWC1B 3HF

Telefon: 0845 000 0046

E-mail: info@oisc.gov.uk

4. Skóciai Költségmentességi Bizottság (Scottish Legal Aid Board — SLAB)

A költségmentesség célja Skóciában, hogy olyanok számra is biztosítsák az igazságszolgáltatáshoz való jogot, akik nem engedhetik meg maguknak a jogi költségek megfizetését. A Skóciai Költségmentességi Bizottság jogszabályi keretek között irányítja a skót költségmentességi rendszert.

A költségmentesség igénybevételének feltétele egy olyan ügyvéddel való megállapodás, aki vállalja a költségmentes képviseletet. Az igénylő köteles igazolni, hogy a jogi segítség igénybevételét nem tudja megfizetni és ez komoly gondot okoz. Előfordulhat, hogy az ügy jogi költségeinek egy részét meg kell fizetni, vagy a költségeket később vissza kell téríteni.

Pénzügyi helyzet és a jogi segítségnyújtás típusának függvényében előfordulhat, hogy az igénylőnek semmit nem kell fizetnie.

Csak olyan jogi segítségnyújtást lehet igényelni, amelyre az igénylőnek szüksége van. A lehetőségekről az ügyvéd ad tájékoztatást.

 • A tanácsadás és segítségnyújtás keretében hozzájárulhatnak az ügyvédi tanácsadás költségeihez, például a jogokról és lehetőségekről való tájékoztatás, vagy az egyeztetésekhez és a papírmunka lebonyolításához nyújtott segítség tekintetében. A jogi segítségnyújtás nem fedezi a bírósági eljárási költségeket.

Amennyiben azonban szükséges, az ügyvéd képviselheti az ügyfelet a bíróságon a következő esetekben:

 • polgári ügyek, pl. lakhatási ügyek, válás, gyermekkel kapcsolatos jogviták, lakáshitellel kapcsolatos segítség igénylése
 • gyermek bíróság általi meghallgatása, pl. ha a fiatalkorú ügyfelet (vagy szülőjét/gondviselőjét) valamilyen ügy miatt bírósági meghallgatásra idézik
 • büntetőeljárás során, pl. ha az ügyfelet bűncselekmény elkövetésével vádolják, vagy börtönbüntetés fenyegeti

Bővebb információk, illetve a SLAB-bal való kapcsolatfelvétel az alábbi címen keresztül lehetséges:

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Telefon: 0131 226 7061 (Hétfőtől Péntekig: 08:00-20:00)
Brit jelnyelv (BSL): Kapcsolat a Scotland BSL-lel, Skócia online jelnyelvi tolmácsszolgálatával.
E-mail: general@slab.org.uk
Honlap: Scottish Legal Aid Board

5. Gondozási Intézményfelügyelet (Care Inspectorate)

A Gondozási Intézményfelügyelet szabályozza és felügyeli a különböző skóciai gondozási szolgálatokat annak érdekében, hogy gondoskodjon azok szabályszerű működéséről. Más szabályozó szervekkel együttműködve ellenőrzi, hogy a különböző helyi szervezetek miként látják el gyermek- és felnőttgondozási feladataikat.

Elérhetőségek:

Telefon: 0345 600 9527
E-mail: enquiries@careinspectorate.com
Honlap: Care Inspectorate

6. Skóciai Mentális Egészségügyi Bizottság (Mental Welfare Commission Scotland)

A Bizottság védi, valamint előmozdítja a mentális betegséggel, tanulási zavarokkal, demenciával és egyéb rendellenességgel élők emberi jogait. Ezen feladatkörét egyének, illetve gondozóik felkészítésével, a mentális egészséggel és cselekvőképességgel kapcsolatos jogszabályok nyomon követésével, illetve szolgáltatók és döntéshozók befolyásolásával és felelősségre vonásával gyakorolja.

Telefonos tanácsadás: 0800 Telefonos tanácsadás: 0800 389 6809 (csak ügyfelek és gondozók részére), vagy 0131 313 8777 (szakemberek részére) (hétfőtől csütörtökig: 09:00-17:00; pénteken: 09:00-16:30)
E-mail: enquiries@mwcscot.org.uk
Honlap: Mental Welfare Commission Scotland

További információk és segítségnyújtás

A következő szervezetek és szervek tudnak hatáskörükön belül tájékoztatást adni és segítséget nyújtani:

Az Egyesült Királyság kormányzati weboldala saját állampolgárai számára: Gov.UK

A Shelter lakhatási gondok esetén segít: Shelter Scotland

Az ACAS munkaügyi tanácsadást nyújt: ACAS

A Nemzeti Hitelvonal (National Debtline) hitelügyekben ad tanácsot: National Debt Line

A StepChange Debt Charity hitelügyekben ad tanácsot: Step Change

A Pénzügyi Tanácsadó Szolgálat (Money Advice Service) pénzügyi tanácsadást nyújt: Pénzügyi Tanácsadó Szolgálat

A Law Society of Scotland segítséget nyújt a megfelelő ügyvéd megtalálásához, ideértve az emberi jogi ügyeket is: Law Society

A Skócia Gyermekjogi Központja (Scottish Child Law Centre, SCLC) gyermekek számára és gyermekek ügyében nyújt ingyenes jogi tanácsadást: SCLC

A Contact a Family fogyatékkal élő gyermekek családjának nyújt támogatást és tanácsadást: Contact

Az állampolgári tanácsadó iroda (Citizens Advice Bureau) Szülői tanácsadási és támogatási szolgálata (Patient Advice and Support Service, PASS) betegeknek és gondozóiknak nyújt tanácsadási, tájékoztatási és támogatási szolgáltatást. PASS

Skócia Mentális Egészségügyi Szervezete (The Scottish Association for Mental Health): SAMH

A Care Information Scotland egy telefonos és online szolgálat, amely Skóciában élő időskorúak számára nyújt információt a gondozási szolgáltatásokról: CIS

A SurvivorScotland a gyermekbántalmazást elszenvedett személyek számára megalkotott Nemzeti Stratégia alkalmazását felügyeli: SurvivorScotland

Skóciában élő időskorúak telefonos segélyszolgálata: Age UK Scotland

Skóciai Nők Segélyszolgálata (Scottish Women's Aid): SWA

Skót Menekültügyi Tanács (Scottish Refugee Council): SRC

Etnikai Kisebbségek Jogi Központja (Ethnic Minorities Law Centre): EMLC

Utolsó frissítés: 17/05/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.