Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovén nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Alapjogok

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Nemzeti bíróságok

Nemzeti emberi jogi intézmények

Emberi jogi ombudsman (Varuh človekovih pravic)

Szakosodott emberi jogi szervek

Nemzeti bíróságok

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

A Szlovén Köztársaság Alkotmánybírósága (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-mail: info@us-rs.si,

A Szlovén Köztársaság közigazgatási Bírósága (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (01) 47 00 100
Fax: + 386 (01) 47 00 150
E-mail: urad.uprlj@sodisce.si

A Bíróság maribori kirendeltsége
Tel.: + 386 (02) 230 20 30
Fax: + 386 (02) 230 20 48
E-mail: oddelek.uprmb@sodisce.si

A Bíróság Nova Gorica-i kirendeltsége
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
E-mail: oddelek.uprng@sodisce.si

A Bíróság celjei kirendeltsége
Tel.: + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
E-mail: oddelek.uprce@sodisce.si

Nemzeti emberi jogi intézmények

Lásd: emberi jogi ombudsman.

Emberi jogi ombudsman (Varuh človekovih pravic)

A Szlovén Köztársaság emberi jogi ombudsmanjának tisztségét az emberi jogok és az alapvető szabadságok általános védelmének biztosítása érdekében hozták létre. Az emberi jogi ombudsmanhoz, négy helyetteséhez vagy asszisztenseihez olyan személy nyújthat be kérelmet, aki úgy véli, hogy valamely állami szerv, helyi önkormányzati szerv vagy a közjog hatálya alá tartozó jogi személy megsértette valamely emberi jogát vagy alapvető szabadságát. Az emberi jogi ombudsman az emberi jogi ombudsmanról szóló 1994. évi törvény (Zakon o Varuhu človekovih pravic) alapján látja el tevékenységét.

Az emberi jogi ombudsman

  • felszólíthatja a jogsértés elkövetőjét a jogellenes cselekmény megszüntetésére vagy következményeinek orvoslására, vagy
  • akár javaslatot tehet kártérítés fizetésére is.
  • Az Ön nevében és hozzájárulásával az ombudsman meghatározott rendelkezések vagy jogi aktusok alkotmányosságának és jogszerűségének elbírálása céljából kérelmet nyújthat be az Alkotmánybírósághoz, vagy
  • valamely jog megsértése esetén alkotmányjogi panaszt nyújthat be.
  • Jogszabályok és egyéb rendelkezések módosítását kezdeményezheti a kormánynál vagy a Parlamentnél.
  • A feladatkörébe tartozó valamennyi szervnek javaslatot tehet a működés, illetve meghatározott felekkel fennálló kapcsolatok javítására.
  • Bárki számára véleményt nyilváníthat valamely jog vagy szabadság megsértéséhez kapcsolódó konkrét ügyben az eljárás típusától vagy az ügy adott szerv általi vizsgálatának mindenkori állásától függetlenül.

Az emberi jogi ombudsman nem járhat el az érintett állami szerv, helyi önkormányzati testület vagy a közjog hatálya alá tartozó jogi személy helyett, a jogsértést vagy szabálytalanságot nem orvosolhatja helyettük.

A jogsértést vagy szabálytalanságot elkövető fél maga is felelős a helyzet orvoslásáért. Emellett az ombudsman kizárólag kivételes esetben vizsgálhat olyan ügyeket, amelyek tárgyában bírósági eljárás van folyamatban.

Az ombudsman a törvény alapján nem jogosult a magánszektorban eljárni, így például nem járhat el olyan ügyben, ahol a jogsértést magánvállalkozás követi el. Ilyen esetben nyomást gyakorolhat az érintett magánvállalkozás vagy magánszemély tevékenységét felügyelő állami szervekre, helyi önkormányzati testületekre vagy a közjog hatálya alá tartozó jogi személyekre.

Az ombudsman – nem kormányzati és humanitárius szervezetekkel együttműködve – figyelemmel kíséri a fogvatartási helyeket is, valamint a fogvatartott vagy a szabadságukban korlátozott személyekkel szembeni bánásmódot.

Az ombudsman nyomon követheti az ügyeket, továbbá figyelmeztetést bocsáthat ki és tanácsot adhat, de hatósági döntést nem hozhat.

Elérhetőség:

A Szlovén Köztársaság emberi jogi ombudsmanja

Dunajska cesta 56 (4. emelet)
1109 Ljubljana
Tel.: 01 475 00 50
Ingyenesen hívható segélyvonal: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si

Szakosodott emberi jogi szervek:

Gyermekjogi ombudsman (Varuh otrokovih pravic)

Az emberi jogi ombudsman hivatalához tartozik, az ombudsman különös hatáskörű helyettese.

Esélyegyenlőségi biztos (Zagovornik načela enakosti)

Az esélyegyenlőségi biztos a hátrányos megkülönböztetés megelőzéséről és elhárításáról gondoskodik Szlovéniában.

KÉRELMEK (PANASZOK): A biztos az állítólagos hátrányos megkülönböztetésen alapuló kérelmek, illetve panaszok ügyében jár el. Jogi kötőerővel nem bíró véleményt bocsát ki arról, hogy az adott esetben történt-e hátrányos megkülönböztetés (például egyenlőtlen bánásmód személyes körülmények miatt). Ezzel egyidejűleg ajánlást ad a jogsértőnek a jogsértés orvoslására, valamint a jogsértés okainak és következményeinek elhárítására. Intézkedéseivel ily módon informálisan törekszik a jogsértések orvoslására, és elősegíti a jövőbeli gyakorlat javítását. Ha azonban a fennálló problémát ily módon nem lehet megoldani, javasolhatja, hogy a nyomozó hatóság indítson eljárást a jogsértés miatt. Az esélyegyenlőségi biztos előtti eljárás díjmentes és bizalmas.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Egyéb eljárásokban segítséget nyújt a hátrányos megkülönböztetés elleni jogi védelemhez (például tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy milyen jogi eszközök állnak az Ön rendelkezésére, és hogyan használhatja fel azokat más állami szerv előtt).

TANÁCSADÁS: Kérheti a biztos véleményét arról, hogy cselekménye hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e, illetve minősülhetne-e, valamint tanácsot kérhet arról, hogy mit tegyen a másokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés elkerülése és az egyenlő bánásmódhoz való jog hatékonyabb biztosítása érdekében.

TÁJÉKOZTATÁS: Általános tájékoztatást nyújt a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, valamint e területen a Szlovéniában fennálló helyzetről.

Elérhetőség:

Esélyegyenlőségi biztos
Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Tel.: 01/369 7 03
Fax: 01/369 78 29
E-mail: zagovornik.uem@gov.si
Ingyenesen hívható segélyvonal: 080 12 13 (kizárólag Szlovéniából hívható)
http://www.zagovornik.gov.si/

A fenti weboldalon lévő valamennyi alapvető információ teljes egészében elérhető angol, francia, német, olasz, magyar, szerb, bosnyák, albán és roma nyelven is.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Adatvédelmi biztos (Informacijski pooblaščenec)

Az adatvédelmi biztos a személyes adatok védelméről szóló 2004. évi törvény (Zakon o varstvu osebnih podatkov), valamint a személyes adatokkal kapcsolatos egyes konkrét kérdéseket szabályozó ágazati jogszabályok (például a személyazonosító igazolványról szóló törvény [Zakon o osebni izkaznici]) rendelkezései alapján elbírálja a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bejelentéseket. Emellett saját kezdeményezésére (hivatalból) is eljár, ha a személyes adatok állítólagos megsértéséről szerez tudomást, továbbá bizonyos területeket bejelentés nélkül is ellenőriz. A vizsgálatokat a személyes adatok védelméért felelős állami ellenőrök végzik, akik az adatvédelmi biztos hivatalának alkalmazásában állnak. Az adatvédelmi biztos elrendelheti a személyes adatok helyesbítését, megállapíthatja a személyes adatok jogellenes megszerzésében vagy feldolgozásában megnyilvánuló jogsértés megtörténtét, és szankciókat (bírságot) szabhat ki a személyes adatok kezelőivel szemben. Határozatai ellen a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságához lehet közigazgatási panaszt benyújtani.

Elérhetőség:

Adatvédelmi biztos
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel.: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si

Utolsó frissítés: 23/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.