Nacionaliniai teismai ir neteisminės įstaigos

Nyderlandai

Pagrindinės teisės nustatytos Konstitucijos 1 skyriuje. Šiomis teisėmis piliečiams suteikiama laisvė gyventi be valstybės įsikišimo. Į Konstituciją taip pat įtrauktos teisės dalyvauti visuomenės ir politiniame gyvenime. Pagrindinių teisių pavyzdžiai: žodžio laisvė, teisė į asmens duomenų apsaugą, balsavimo teisė ir teisė į vienodas sąlygas.

Turinį pateikė
Nyderlandai

Išskiriamos dvi pagrindinių teisių rūšys:

  • „klasikinės“ pagrindinės teisės: pilietinės ir politinės teisės. Šios teisės apima balsavimo teisę, žodžio laisvę, teisę į privatų gyvenimą, religijos laisvę ir diskriminacijos draudimą;
  • pagrindinės „socialinės“ teisės: ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Šios teisės apima teisę į būstą, socialinę apsaugą, sveikatos priežiūrą ir švietimą.

Pagrindinių socialinių teisių įgyvendinimas paprastai nėra užtikrinamas teisme, priešingai nei klasikinių pagrindinių teisių. Taigi visuomenės narys gali pareikšti ieškinį, jeigu savivaldybė be pateisinamos priežasties nori uždrausti demonstraciją.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.