Nacionaliniai teismai ir neteisminės įstaigos

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Pagrindiniai įstatymai ir Vyriausybės dokumentas

Žmonių teisių ir laisvių apsauga Švedijoje visų pirma užtikrinama trimis pagrindiniais įstatymais: Vyriausybės dokumentu (regeringsformen), Spaudos laisvės aktu (tryckfrihetsförordningen) ir Pagrindiniu įstatymu dėl žodžio laisvės (yttrandefrihetsgrundlagen). Vyriausybės dokumente nustatyta, kad administracinė valdžia turi būti vykdoma atsižvelgiant į visų žmonių lygybę bei asmens laisvę ir orumą.

Teismų nepriklausomumas ir teisminė peržiūra

Teismų nepriklausomumas užtikrinamas Vyriausybės dokumentu. Teismai atlieka vieną svarbiausių vaidmenų užtikrinant žmonių teisių apsaugą. Pagal Švedijos teisės sistemą numatytos teisių gynimo priemonės skirtos pagrindinių teisių apsaugai užtikrinti. Sprendimus dėl teismo procesų paprastai priima bendrosios kompetencijos teismai ir bendrieji administraciniai teismai, tam tikrais atvejais – administracinės institucijos. Sprendžiant, kuris teismas nagrinės su pagrindinėmis teisėmis susijusią bylą, atsižvelgiama į įvairius veiksnius, pvz., į tai, kokia teisė pažeista arba kokiomis aplinkybėmis padarytas pažeidimas. Sprendimui dėl bylą nagrinėsiančio teismo įtakos gali turėti ir tai, ar nurodytą teisę pažeidė privačioji ar viešoji įstaiga.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Švedijos teisės sistemą, spustelėkite čia.

Valdžios institucijų teikiama pagalba arba informacija

Švedijoje yra keletas valdžios institucijų, kurioms pavesta įvairiais būdais padėti užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms. Šios valdžios institucijos atlieka skirtingas užduotis. Vienos institucijos tiesiog teikia informaciją apie teises jų srityje, o kitos, pvz., gali siūlyti teisinę pagalbą nagrinėjant konkrečią bylą.

Valdžios institucijų paiešką galite atlikti naudodamiesi interaktyviąja pagrindinių teisių priemone.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.