Sądy krajowe i inne organy pozasądowe

Niderlandy

Rozdział 1 konstytucji określa prawa podstawowe. Są to prawa, które przyznają obywatelom wolność do życia bez ingerencji ze strony państwa. Do konstytucji wpisano również prawo do udziału w życiu społecznym i politycznym. Przykłady praw podstawowych: wolność wypowiedzi, prawo do ochrony danych osobowych, prawo do głosowania, prawo do równego traktowania.

Autor treści:
Niderlandy

Istnieją dwa rodzaje praw podstawowych.

  • „Klasyczne” prawa podstawowe: prawa obywatelskie i polityczne. Obejmują one prawo do głosowania, wolność wypowiedzi, prawo do prywatności, wolność wyznania oraz zakaz dyskryminacji.
  • „Podstawowe” prawa socjalne: ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Obejmują one prawo do mieszkania, zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i edukacji.

Podstawowe prawa socjalne, w odróżnieniu od klasycznych praw podstawowych, nie podlegają zwykle egzekucji na drodze sądowej. W związku z tym obywatel może zaskarżyć decyzję władz miejskich zakazującą demonstracji bez podania należytego uzasadnienia.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.