Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Legile fundamentale și Instrumentul de guvernare

Drepturile și libertățile cetățenilor suedezi sunt protejate în principal de trei legi fundamentale: Instrumentul de guvernare (regeringsformen), Legea privind libertatea presei (tryckfrihetsförordningen) și Legea fundamentală privind libertatea de exprimare (yttrandefrihetsgrundlagen). Conform Instrumentului de guvernare, competențele administrative trebuie exercitate cu respectarea egalității dintre oameni și a libertății și demnității persoanelor.

Independența sistemului judiciar și controlul judiciar

Independența sistemului judiciar este garantată de Instrumentul de guvernare. Instanțele judecătorești au un rol fundamental pentru protejarea drepturilor persoanelor. Căile de atac prevăzute de sistemul juridic al Suediei sunt concepute astfel încât să se asigure protecția drepturilor fundamentale. Acțiunile în justiție sunt în general soluționate de instanțele ordinare și instanțele administrative generale, iar în unele cazuri de autoritățile administrative. Stabilirea instanței care va judeca o cauză referitoare la drepturile omului va depinde de mai mulți factori, precum dreptul care a fost încălcat și contextul. Caracterul privat sau public al entității care a încălcat dreptul poate reprezenta un alt factor important pentru stabilirea instanței care va judeca o cauză.

Mai multe informații despre sistemul juridic suedez sunt disponibile aici.

Asistență sau informații din partea autorităților

Mai multe autorități suedeze oferă asistență în vederea respectării drepturilor fundamentale. Aceste autorități au sarcini diferite. De exemplu, unele doar furnizează informații despre drepturile din domeniul lor de competență, în timp ce altele pot oferi asistență juridică legată de un caz individual.

Puteți căuta autoritățile utilizând Instrumentul interactiv privind drepturile fundamentale.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.