Nacionalna sodišča in drugi izvensodni organi

Nizozemska

Temeljne pravice so določene v poglavju 1 ustave. V skladu z njimi imajo državljani pravico, da živijo svoje življenje brez vmešavanja države. Ustava vsebuje tudi pravice do udeležbe v družbenem in političnem življenju. Primeri temeljnih pravic so: svoboda izražanja, pravica do varstva osebnih podatkov, volilna pravica in pravica do enakega obravnavanja.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Obstajata dve vrsti temeljnih pravic:

  • „klasične“ temeljne pravice: državljanske in politične pravice. Sem spadajo volilna pravica, svoboda izražanja, pravica do zasebnosti, verska svoboda in prepoved diskriminacije,
  • „socialne“ temeljne pravice: ekonomske, socialne in kulturne pravice. Sem spadajo pravica do stanovanja, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in izobraževanja.

Socialne temeljne pravice za razliko od klasičnih običajno niso iztožljive pred sodiščem. Tako lahko na primer državljan vloži tožbo, če želi občinski organ brez tehtnega razloga prepovedati demonstracijo.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.