Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Temeljne pravice

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Državne institucije za varstvo človekovih pravic

Varuh človekovih pravic

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Drugo

Državne institucije za varstvo človekovih pravic

Naslednje institucije vam lahko svetujejo v zvezi z vašimi posebnimi okoliščinami.

1. Komisija za enakost in človekove pravice (The Equality and Human Rights Commission)

Komisija za enakost in človekove pravice je nacionalni organ za enakost za območje Škotske, Anglije in Walesa, ki si prizadeva odpraviti diskriminacijo in spodbujati enakost na devetih področjih, zaščitenih z zakonom o enakosti iz leta 2010 (Equality Act 2010), ki so: starost, invalidnost, spol, rasa, veroizpoved in prepričanje, nosečnost in materinstvo, zakonska zveza in civilno partnerstvo, spolna usmerjenost in sprememba spola. Je državna institucija za varstvo človekovih pravic „statusa A“, neodvisna od vlade, nalogo spodbujanja in varstva človekovih pravic na Škotskem pa si deli s Škotsko komisijo za človekove pravice (The Scottish Human Rights Commission).

Komisija za enakost in človekove pravice kot državna institucija za varstvo človekovih pravic:

 • spodbuja ozaveščenost o človekovih pravicah ter njihovo razumevanje in varstvo,
 • spodbuja javne organe, naj ravnajo v skladu z zakonom o človekovih pravicah,
 • javnosti, organizacijam civilne družbe in javnim organom zagotavlja informacije o človekovih pravicah,
 • spremlja stanje človekovih pravic v Veliki Britaniji ter o svojih ugotovitvah in priporočilih poroča Združenim narodom, vladi in parlamentu,
 • vladi in parlamentu Združenega kraljestva ter decentraliziranima upravama Škotske in Walesa svetuje o učinkih politik in zakonodajnih predlogov na človekove pravice,
 • uporablja svoja zakonska pooblastila za izboljšanje varstva človekovih pravic.

Komisija za enakost in človekove pravice ima med drugim pravna pooblastila za:

 • izvedbo postopka sodne presoje – gre za vrsto sodnega postopka, v katerem sodnik preizkusi zakonitost sklepa ali ukrepa javnega organa,
 • napoved postopka sodne presoje pred sprejetjem zakonodaje, če meni, da bodo s predlagano spremembo zakona kršene človekove pravice določene skupine,
 • posredovanje v zadevah tretjih oseb v zvezi s človekovimi pravicami (intervencija tretje osebe), vendar ne more podpreti posameznih zadev v zvezi s človekovimi pravicami, v katerih se ne postavlja vprašanje enakosti,
 • izvedbo preiskav v zvezi s katerim koli vprašanjem človekovih pravic – če Komisija na določeno organizacijo naslovi priporočila za spremembo in izboljšanje politike, prakse in zakonodaje, je treba ta priporočila upoštevati,
 • izdajo opomina o skladnosti (compliance notice), če meni, da javni organ ni izpolnil svoje dolžnosti varstva enakosti – od organa lahko zahteva izpolnitev dolžnosti ali pa podrobno navede ukrepe, ki jih je treba sprejeti za zagotovitev izpolnitve dolžnosti.

http://www.equalityhumanrights.com/

Kontaktni podatki:

Škotski urad Komisije za enakost in človekove pravice (Equality and Human Rights Commission – Scotland Office)

Telefon: 0141 288 5910

E-naslov: scotland@equalityhumanrights.com

Uporabniki britanskega znakovnega jezika (British Sign Language – BSL) se lahko na komisijo obrnejo pod istimi pogoji kot deležniki brez okvare sluha. Za dodatne informacije se obrnite na Komisijo za enakost in človekove pravice na naslovu http://www.equalityhumanrights.com/.

Svetovalna služba za podporo o enakosti (Equality Advisory Support Service)

Telefon: 0808 800 0082
Besedilni telefon: 0808 800 0084

E-naslov: eass@mailgb.custhelp.com

Poštni naslov: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

Na spletišču http://www.equalityadvisoryservice.com/ so na voljo tudi tolmačenje BSL, spletni klepet in kontaktni obrazec.

Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 9.00 do 19.00
sobota od 10.00 do 14.00
zaprto ob nedeljah in praznikih

2. Škotska komisija za človekove pravice (The Scottish Human Rights Commission)

Škotska komisija za človekove pravice je državna institucija za varstvo človekovih pravic za območje Škotske, ki deluje v skladu s Pariškimi načeli Združenih narodov v zvezi s statusom državnih institucij in ima najvišjo raven akreditacije („status A“). Je neodvisen organ, ki ga je leta 2008 ustanovil škotski parlament, in ima splošno dolžnost za spodbujanje ozaveščanja, razumevanja in spoštovanja vseh človekovih pravic – ekonomskih, socialnih, kulturnih, državljanskih in političnih – vseh oseb povsod na Škotskem ter spodbujanje dobre prakse na področju človekovih pravic. O vprašanjih človekovih pravic lahko tudi neposredno poroča Združenim narodom. Dolžnosti in pristojnosti komisije so določene v zakonu o Škotski komisiji za človekove pravice iz leta 2006 (Scottish Commission for Human Rights Act 2006).

Škotska komisija za človekove pravice je pristojna za:

 • predlaganje sprememb zakonov, politik in praks,
 • spodbujanje človekovih pravic z izobraževanjem, usposabljanjem in objavljanjem raziskav,
 • opravljanje poizvedb o politikah in praksah škotskih javnih organov.

Škotska komisija za človekove pravice ne obravnava pritožb niti ne zagotavlja pomoči posameznikom. V njeni zloženki Help with Human Rights (Pomoč v zvezi z vprašanji o človekovih pravicah) pa so navedene organizacije in službe, ki lahko posameznikom svetujejo in pomagajo.

Kontaktni podatki:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Telefon: 0131 244 3550
E-naslov: hello@scottishhumanrights.com
Spletna povezava: Scottish Human Rights Commission

Varuha človekovih pravic

1. Škotski varuh človekovih pravic na področju javnih služb (Scottish Public Services Ombudsman)

Škotski varuh človekovih pravic na področju javnih služb zagotavlja brezplačno, neodvisno in nepristransko javno službo v zvezi s spori med državljani ter organi lokalne samouprave in državne uprave, njegov namen pa je pomagati pri reševanju sporov ali odpraviti nepravične razmere. Je najvišji organ za obravnavanje pritožb v zvezi z delovanjem javnih organov na Škotskem (sveti, nacionalna zdravstvena služba, stanovanjska združenja, visoke šole in univerze, zapori, večina ponudnikov oskrbe z vodo, škotska vlada in njene agencije in oddelki ter večina škotskih organov).

Kontaktni podatki:

Brezplačna telefonska številka: 0800 377 7330
Telefon: 0131 225 5330

Poštni naslov: Freepost SPSO (znamka ni potrebna)

Osebno: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (delovni čas: ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 9.00 do 17.00, torek od 10.00 do 17.00)

Spletna povezava: SPSO

2. Varuh človekovih pravic na področju parlamentarnih in zdravstvenih služb (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Varuh človekovih pravic na področju parlamentarnih in zdravstvenih služb je najvišji organ za obravnavanje pritožb o nacionalni zdravstveni službi v Angliji in javnih storitvah, ki jih zagotavlja vlada Združenega kraljestva. Zagotavlja brezplačne storitve in obravnava pritožbe oseb, ki menijo, da jim je bila storjena krivica ali so nastale otežene okoliščine, ker organizacija ni ravnala ustrezno ali pravično ali pa je zagotovila slabo storitev, ki je ni popravila.

Varuh človekovih pravic ni del vlade. Vzpostavil ga je parlament, da zagotavlja neodvisno storitev obravnavanja pritožb. Ugotovitve o obravnavanju zadev sporoči parlamentu, s čimer mu pomaga pri preverjanju ponudnikov javnih storitev, poleg tega pa sporoči ugotovitve tudi širše, in sicer drugim subjektom, da spodbuja izboljševanje javnih storitev. Varuh človekovih pravic je odgovoren parlamentu Združenega kraljestva, njegovo delo pa preverja Odbor za javno upravo in ustavne zadeve (Public Administration and Constitutional Affairs Committee).

Preden vložite pritožbo pri varuhu človekovih pravic, se morate najprej pritožiti pri organizaciji, s katero niste zadovoljni. Če se pritožba nanaša na vladni oddelek ali javno organizacijo Združenega kraljestva, se morate obrniti na poslanca, ki bo zadevo posredoval varuhu človekovih pravic.

Spletna povezava: Ombudsman

Kontaktni podatki:

Telefon: 0345 015 4033 (od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.30)

Sporočilo za „povratni klic“: 07624 813 005

Če uporabljate britanski znakovni jezik, lahko uporabite storitev SignVideo: SignVideo

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

1. Škotski komisar za otroke in mladino (Children and Young People's Commissioner Scotland)

Škotski komisar za otroke in mladino ozavešča o pravicah otroka in povečuje njihovo razumevanje ter pomaga otrokom, da uveljavljajo svoje pravice. Komisar je pooblaščen za izvajanje preiskav v zvezi s tem, ali ponudniki storitev upoštevajo pravice, interese in stališča skupin otrok in mladih pri sprejemanju odločitev ali ukrepov, ki vplivajo nanje.

Kontaktni podatki:

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Telefon: 0131 346 5350
Brezplačna telefonska številka za mlade: 0800 019 1179
Sporočilo: 0770 233 5720

E-naslov: inbox@cypcs.org.uk
Spletna povezava: CYPCS

2. Škotski informacijski pooblaščenec (Scottish Information Commissioner)

Urad škotskega informacijskega pooblaščenca spodbuja in uveljavlja pravico javnosti, da od škotskih javnih organov zahteva informacije, ter dobro prakso organov. Informacijski pooblaščenec s svojim delom podpira odprtost, preglednost in odgovornost javnih organov.

Odgovoren je za izvajanje in spodbujanje škotskih zakonov o dostopu do informacij javnega značaja, in sicer:

 • (škotskega) zakona o dostopu do informacij javnega značaja iz leta 2002 (Freedom of Information (Scotland) Act 2002),
 • (škotskih) predpisov o informacijah o okolju iz leta 2004 (Environmental Information (Scotland) Regulations 2004),
 • (škotskih) predpisov o INSPIRE iz leta 2009 (INSPIRE (Scotland) Regulations 2009).

Informacijski pooblaščenec in njegova ekipa:

 • obravnavajo zahtevke in izdajajo pravno izvršljive sklepe,
 • spodbujajo dobre prakse javnih organov,
 • javnost obveščajo o njenih pravicah.

Kontaktni podatki:

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Telefon: 01334 464610
Telefaks: 01334 464611
E-naslov: enquiries@itspublicknowledge.info
Spletna povezava: Scottish Information Commissioner

3. Urad informacijskega pooblaščenca (Information Commissioner's Office)

Urad informacijskega pooblaščenca je neodvisen organ Združenega kraljestva za varstvo pravic do informacij javnega značaja ter spodbujanje odprtosti javnih organov in varstva osebnih podatkov posameznikov.

Kontaktni podatki:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefon: 0303 123 1113 (ali 01625 545745, če ne želite klicati številke „03“)
Telefaks: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Telefon: 0131 244 9001

E-naslov: Scotland@ico.org.uk
Spletna povezava: Information Commissioner's Office

Druge organizacije

1. Služba za svetovanje državljanom (Citizens Advice Service)

Služba za svetovanje državljanom ljudem pomaga pri reševanju pravnih, denarnih in drugih težav, tako da jim zagotavlja brezplačno, neodvisno in zaupno svetovanje ter vpliva na oblikovalce politik.

Kontaktni podatki:

Direktna telefonska številka Službe za svetovanje državljanom: 0808 800 9060 (od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00)

Spletna povezava: Citizens Advice

Za vzpostavitev stika s Službo za svetovanje državljanom kliknite na http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm.

2. Škotska organizacija za podporo žrtvam Victim Support Scotland

Organizacija Victim Support Scotland je prostovoljna organizacija, ki pomaga ljudem, prizadetim zaradi kaznivega dejanja. Žrtvam, pričam in drugim osebam, ki jih prizadene kaznivo dejanje, nudi čustveno podporo, praktično pomoč in bistvene informacije. Storitve so brezplačne in zaupne, zagotavljajo pa jih prostovoljci v okviru mreže pravosodnih služb za žrtve in mladoletnike na lokalni ravni ter sodnih služb za priče.

Na spletišču organizacije Victim Support Scotland so navedene dodatne informacije, vključno s kontaktnimi podatki:

Victim Support Scotland

Telefonska številka za pomoč ljudem v stiski: 0345 603 9213 (od ponedeljka do petka od 8.00 do 20.00)

Škotski kodeks o pravicah žrtev (Victims' Code for Scotland)

Škotski kodeks o pravicah žrtev na enem mestu jasno določa pravice in podporo, ki je na voljo žrtvam kaznivih dejanj na Škotskem.

3. Urad komisarja za službe za priseljevanje (Office of the Immigration Services Commissioner)

Urad komisarja za službe za priseljevanje je neodvisen, neresoren javni organ, ustanovljen v skladu z zakonom o priseljevanju in azilu iz leta 1999 (Immigration and Asylum Act 1999).

Njegove ključne naloge so:

 • usmerjanje svetovalcev za priseljevanje,
 • spodbujanje dobrih praks z določanjem standardov,
 • sprejemanje in obravnavanje pritožb v zvezi z vsemi osebami, ki svetujejo na področju priseljevanja,
 • pregon oseb, ki na tem področju delujejo protipravno,
 • nadzor nad usmerjanjem oseb, ki svetujejo na področju priseljevanja in jih usmerja eden od imenovanih strokovnih organov.

Urad komisarja za službe za priseljevanje ne zagotavlja svetovanja na področju priseljevanja niti ne priporoča oziroma oglašuje posameznega svetovalca.

Sodeluje z najrazličnejšimi organizacijami, vključno s poklicnimi združenji, tribunali, agencijo Združenega kraljestva za meje (UK Border Agency) in organizacijami prostovoljcev.

Za več informacij glej: Office of the Immigration Services Commissioner

Kontaktni podatki:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Telefon: 0845 000 0046

E-naslov: info@oisc.gov.uk

4. Škotski odbor za pravno pomoč (Scottish Legal Aid Board)

Namen pravne pomoči na Škotskem je zagotoviti dostop do sodnega varstva osebam, ki ne morejo plačati svojih stroškov postopka. Škotski odbor za pravno pomoč upravlja sistem pravne pomoči na Škotskem na področju uporabe zakonodaje.

Če želite zaprositi za pravno pomoč, potrebujete odvetnika, ki opravlja delo v zvezi s pravno pomočjo. Dokazati morate, da pravne pomoči ne morete plačati sami in da imate resno težavo. Morda boste morali plačati določen znesek za stroške postopka v vaši zadevi ali pa boste morali stroške povrniti pozneje.

Morda vam ne bo treba plačati ničesar, kar je odvisno od vašega finančnega položaja in vrste pravne pomoči, ki jo potrebujete.

Vrsta pravne pomoči, za katero zaprosite, je odvisna od vrste pomoči, ki jo potrebujete. Pri tem vam lahko svetuje odvetnik.

 • V okviru pravne pomoči se lahko krijejo stroški svetovanja odvetnika, na primer o vaših pravicah in možnostih, ali stroški pomoči odvetnika pri pogajanjih in birokratskih zadevah. Sodni stroški se ne krijejo.

Vendar vas lahko odvetnik po potrebi zastopa na sodišču:

 • v civilnih zadevah, če imate na primer stanovanjske težave, ste v postopku razveze zakonske zveze, v primeru sporov o otrocih ali če potrebujete pomoč s hipotekarnim dolgom,
 • v primeru sodne obravnave glede otroka, če ste na primer mladoletnik (ali starš/skrbnik mladoletnika) in se morate udeležiti sodne obravnave za rešitev težave,
 • v kazenski zadevi, če ste bili na primer obtoženi kaznivega dejanja ali vam grozi kazen zapora.

Za več informacij o Škotskem odboru za pravno pomoč in vzpostavitev stika z njim glej informacije v nadaljevanju.

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5HE
Telefon: 0131 226 7061 (od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.00)
Britanski znakovni jezik: škotska spletna storitev tolmačenja contact Scotland-BSL
E-naslov: general@slab.org.uk
Spletno mesto: Scottish Legal Aid Board

5. Inšpektorat za storitve oskrbe (Care Inspectorate)

Inšpektorat za storitve oskrbe ureja storitve oskrbe na Škotskem in izvaja inšpekcijske preglede teh storitev, s čimer zagotovi, da izpolnjujejo ustrezne standarde. Skupaj z drugimi regulativnimi organi izvaja inšpekcijske preglede, s katerimi preverja, kako dobro različne organizacije na lokalnih območjih zagotavljajo podporo odraslim in otrokom.

Kontaktni podatki:

Telefon: 0345 600 9527
E-naslov: enquiries@careinspectorate.com
Spletna povezava: Care Inspectorate

6. Škotska komisija za duševno blaginjo (Mental Welfare Commission Scotland)

Komisija varuje in spodbuja človekove pravice oseb z duševnimi motnjami, učnimi težavami, demenco in povezanimi stanji. To dosega s krepitvijo vloge posameznikov in njihovih skrbnikov, spremljanjem zakonodaje na področju duševnega zdravja in nesposobnosti ter vplivanjem na ponudnike storitev in oblikovalce politik

Telefonska številka svetovalne službe: 0800 389 6809 (le za uporabnike storitev in skrbnike) ali 0131 313 8777 (za strokovne delavce) (od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 17.00, petek od 9.00 do 16.30)
E-naslov: enquiries@mwcscot.org.uk
Spletna povezava: Mental Welfare Commission Scotland

Dodatne informacije ali pomoč

Naslednje organizacije in organi lahko zagotavljajo informacije ali pomoč v okviru svojih pristojnosti.

Spletišče vlade Združenega kraljestva za državljane Združenega kraljestva: Gov.UK

Organizacija Shelter svetuje o stanovanjih: Shelter Scotland

Organizacija ACAS svetuje o zaposlovanju: ACAS

Organizacija National Debtline svetuje o dolgovih: National Debt Line

Dobrodelna organizacija StepChange Debt Charity svetuje o dolgovih: Step Change

Organizacija Money Advice Service svetuje o denarnih in finančnih zadevah: Money Advice Service

Škotska odvetniška zbornica (Law Society of Scotland) vam lahko pomaga najti odvetnika, tudi v zadevah, povezanih s človekovimi pravicami: Law Society

Organizacija Scottish Child Law Centre zagotavlja brezplačno pravno svetovanje za otroke in o njih: SCLC

Organizacija Contact nudi informacije, podporo in svetovanje za družine invalidnih otrok: Contact

Služba za svetovanje in podporo bolnikom (Patient Advice and Support Service – PASS) Urada za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureau) je neodvisna služba, ki nudi informacije, svetovanje in podporo bolnikom in njihovim negovalcem: PASS

Škotsko združenje za duševno zdravje (Scottish Association for Mental Health – SAMH): SAMH

Škotska služba za informacije o oskrbi (Care Information Scotland – CIS) je telefonska in spletna storitev, ki zagotavlja informacije o storitvah oskrbe za starejše osebe, ki živijo na Škotskem: CIS

Urad SurvivorScotland nadzoruje nacionalno strategijo za žrtve zlorab v otroštvu: SurvivorScotland

Škotski klicni center za starejše osebe: Age UK Scotland

Organizacija Scottish Women's Aid: SWA

Škotski svet za begunce (Scottish Refugee Council – SRC): SRC

Pravni center etničnih manjšin (Ethnic Minorities Law Centre – EMLC): EMLC

Zadnja posodobitev: 18/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.