Nacionalna sodišča in drugi izvensodni organi

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Temeljni zakoni in vladni instrument

Pravice in svoboščine oseb na Švedskem so zaščitene predvsem s tremi temeljnimi zakoni: vladnim instrumentom (regeringsformen), zakonom o svobodi tiska (tryckfrihetsförordningen) in temeljnim zakonom o svobodi izražanja (yttrandefrihetsgrundlagen). V vladnem instrumentu je predpisano, da je treba upravno oblast izvrševati ob spoštovanju enakosti vseh ljudi ter svobode in dostojanstva posameznika.

Neodvisnost sodstva in sodna presoja

Neodvisnost sodstva je zagotovljena v vladnem instrumentu. Sodišča imajo ključno vlogo pri varstvu pravic posameznikov. Pravna sredstva, ki so predvidena v švedskem pravnem sistemu, služijo varstvu temeljnih pravic. V sodnih postopkih običajno odločajo redna sodišča in splošna upravna sodišča, v nekaterih primerih pa upravni organi. Katero sodišče je pristojno za zadevo v zvezi s temeljnimi pravicami, je odvisno od različnih dejavnikov, kot sta kršena pravica in ozadje kršitve. Na to, katero sodišče je pristojno, lahko vpliva tudi, ali je pravico kršil zasebni ali javni organ.

Več informacij o švedskem pravnem sistemu je na voljo tukaj.

Pomoč ali informacije, ki jih zagotavljajo organi

Na Švedskem je veliko organov, ki na različne načine pomagajo zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic. Ti organi imajo različne naloge. Nekateri na primer samo zagotavljajo informacije o pravicah na njihovem področju, drugi pa lahko nudijo pravno pomoč v posameznih primerih.

Organe lahko iščete s pomočjo interaktivnega orodja za temeljne pravice.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.