Formuláře týkající se drobných nároků


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 861/2007.


Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je zlepšit a zjednodušit postupy v občanských a obchodních věcech, v nichž výše nároku nepřesahuje částku 5 000 eur.

Toto nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

V rámci postupu pro drobné nároky se využívají standardní formuláře. Jedná se písemné řízení, pokud soud nepovažuje ústní jednání za nezbytné.

S cílem urychlit řešení sporu nařízení rovněž stanoví lhůty pro strany a pro soud.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Další informace získáte na našich stránkách věnovaných evropskému řízení o drobných nárocích.

Související přílohy

Příručka pro uživatele k Evropskému řízení o drobných nárocích  PDF (1098 Kb) cs

Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích PDF (2398 KB) cs

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

 • Formulář A - Žalobní formulář
  • v jazyce: čeština
 • Formulář B - Žádost soudu o doplnění nebo opravu žalobního formuláře
  • v jazyce: čeština
 • Formulář C - Odpovědní formulář
  • v jazyce: čeština
 • Formulář D - Osvědčení o rozhodnutí vydaném v rámci evropského řízení o drobných nárocích
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 28/07/2022