Formularer til fremsættelse af småkrav


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 861/2007.


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure skal forbedre og forenkle civil- og handelsretlige procedurer for fordringer på op til 5 000 euro.

Forordningen gælder mellem alle EU-lande undtagen Danmark.

Småkravsproceduren er baseret på brug af formularer. Det er en skriftlig procedure, medmindre retten finder det nødvendigt at afholde et mundtligt retsmøde.

Forordningen fastsætter også tidsfrister for parterne og retten for at fremskynde sagsbehandlingen.

Forordningen indfører fire forskellige formularer.

For yderligere oplysninger se vores side om småkrav.

Relevante dokumenter

A Guide for Users to the European Small Claims Procedure  PDF (1699 Kb) en

Practice guide for the application of the European Small Claims Procedure PDF (2237 KB) en

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas . Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

Bemærk, at hvis der er mere end 30 minutters inaktivitet, forsvinder alle de indtastede oplysninger, medmindre der er gemt et udkast!

 • Formular A - Anmodningsformular
  • på dansk
 • Formular B - Anmodning fra retten om komplettering og/eller berigtigelse af anmodningsformularen
  • på dansk
 • Formular C - Svarformular
  • på dansk
 • Formular D - Attest vedrørende en retsafgørelse truffet i den europæiske småkravsprocedure eller et retsforlig
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 28/07/2022