Veidlapas prasībām par nelielām summāmEiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir izdota cerībā uzlabot un vienkāršot procedūras civillietās un komerclietās, kurās prasījums nepārsniedz 5000 eiro.

Regula ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Maza apmēra prasību tiesvedībā izmanto standarta veidlapas. Tā ir rakstiskā tiesvedība, ja vien tiesa neuzskata, ka nepieciešama mutiska lietas izskatīšana.

Turklāt regula lietas pusēm un tiesai nosaka termiņus, lai tiesāšanos paātrinātu.

Regula paredz četras standarta veidlapas.

Ja vajadzīga sīkāka informācija, ielūkojieties mūsu lappusē par maza apmēra prasībām.

Saistītie materiāli

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām Lietotāju rokasgrāmata  PDF (1831 Kb) lv

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībām PDF (2335 KB) lv

Veidlapu iesniegšana kompetentajai iestādei

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2024. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

Ievērojiet, ka, pārsniedzot 30 lietotāja neaktivitātes minūtes, visa ievadītā informācija zudīs, ja vien nesaglabāsiet uzmetumu.

 • A Veidlapa - Prasības pieteikuma veidlapa
  •  latviešu
 • B Veidlapa - Tiesas pieprasījums papildināt un/vai labot prasības pieteikuma veidlapu
  •  latviešu
 • C Veidlapa - Atbildes veidlapa
  •  latviešu
 • D Veidlapa - Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi eiropas procedūrai maza apmēra prasībām vai tiesas izlīgumu
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 28/07/2022