Formulare pentru cereri cu valoare redusă


Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 861/2007.


Regulamentul nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă are ca obiectiv îmbunătăţirea şi simplificarea procedurilor în materie civilă şi comercială, atunci când valoarea creanţei nu depăşeşte 5000 de euro.

Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă implică utilizarea unor formulare tip. Este o procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanţa consideră că sunt necesare audieri.

De asemenea, regulamentul stabileşte şi termene limită pentru părţi şi pentru instanţă, în vederea accelerării soluţionării litigiilor.

Regulamentul prevede patru formulare tip.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina referitoare la cererile de recuperare a datoriilor cu valoare redusă.

Fişiere relevante

Ghid de utilizare a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă  PDF (1296 Kb) ro

Ghid practic privind aplicarea procedurii cu valoare redusă PDF (2197 KB) ro

Trimiterea formularelor către autoritatea competentă

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi consultate în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină include un instrument de căutare care permite identificarea autorităților competente cărora li se transmit formularele completate.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse se vor pierde în cazul în care depășiți 30 de minute de inactivitate și nu salvați un proiect al formularului!

 • Formularul A - Formular de cerere
  • în română
 • Formularul B - Solicitare din partea instanţei judecătoreşti de a completa şi/sau rectifica formularul de cerere
  • în română
 • Formularul C - Formular de răspuns
  • în română
 • Formularul D - Certificat privind o hotărâre pronunţată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sau o tranzacţie judiciară
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 28/07/2022