Európai Jogi Intézet

Az Európai Jogi Intézet független nonprofit szervezet, amely azért alakult, hogy hozzájáruljon az európai jogalkotás javításához, az európai jogi integráció fokozásához és egy erőteljesebb európai jogi közösség kialakításához.

Háttér-információk

Az Európai Jogi Intézet 2011. június 1-jén alakult, nemzetközi közhasznú egyesületként. Az ELI első elnökének Sir Francis Jacobsot választották. 2017 óta Christiane Wendehorst az Európai Jogi Intézet új elnöke. Az intézet Titkársága Ausztriában, Bécsben található, és a Bécsi Egyetem épületében működik.

A legfontosabb célkitűzések

Az American Law Institute (Amerikai Jogi Intézet) tevékenységei által inspirált ELI a különféle jogi hagyományok gazdagságát és a különböző szakmai háttérrel rendelkező jogászok közötti együttműködést alapul véve értékeli és ösztönzi a jog, a jogpolitika és a joggyakorlat globális fejlesztését. Irányítja és elősegíti a páneurópai kutatást, és fórumot biztosít a jogászok (a jogi hagyományok széles skáláját képviselő jogtudósok, bírák, ügyvédek és egyéb jogi szakemberek) közötti eszmecseréhez és együttműködéshez.

Feladatainak ellátása érdekében az ELI saját kezdeményezés alapján jár el. Konzultáció céljából azonban fordulhatnak hozzá az európai, nemzetközi vagy nemzeti szintű jogfejlesztésben részt vevő intézmények is.

Az Intézet tagjai

Az intézet nemcsak a jogtudósokat fogja össze egész Európából, hanem a gyakorló jogászokat és a bírákat is.

A tagoknak két kategóriája van: a rendes tagok, akik saját személyes és szakmai meggyőződésük alapján vesznek részt az intézet tevékenységében, valamint a szavazati joggal nem rendelkező megfigyelők, akik lehetnek természetes vagy jogi személyek (intézményi megfigyelők) is, például európai intézmények, nemzeti hatóságok vagy jogászi szakmai szervezetek. Az Intézet megfigyelői közé tartozik az Európai Parlament, az UNIDROIT, az UNCITRAL és számos legfelsőbb bíróság.

A képviselőknek és külső szakértőknek lehetőségük van arra, hogy megvalósítandó projekteket javasoljanak az Intézet számára, észrevételeket tegyenek az egyes projektek kialakításával kapcsolatban, és részt vegyenek az ELI közgyűlésén, amely évente kerül megrendezésre számos európai és Európán kívüli jogi szakember bevonásával.

Projektek

Az ELI projektjei valamennyi jogágra kiterjednek: az anyagi és eljárásjogra, valamint a magán- és közjogra egyaránt. Az ELI védnöksége alatt megvalósított valamennyi projektnek az európai polgárok érdekét kell szolgálnia, nyilvánvaló gyakorlati szükségletet kell kielégítenie, és azonnali gyakorlati hatások kiváltására alkalmas eredmények elérésére kell irányulnia. Az ELI projektjeinek jóváhagyásához az szükséges, hogy azokat olyan jogászok széles köre támogassa, akik önállóan, meghatározott csoportok érdekeire való tekintet nélkül és politikai befolyástól mentesen dolgoznak.

A projekttevékenységek olyan publikációkhoz vezetnek, amelyek jogalkotási szervek, bírói testületek vagy más érdekelt felek által közvetlenül felhasználhatók (például jogszabály-tervezetként vagy szerződésmintaként). Az ELI kiadványai elsősorban az ismeretek és a gyakorlat javítását célozzák az adott jogterületeken, és ezzel egyidejűleg felhívják a jogi közösség tagjainak figyelmét a legsürgetőbb jogi kérdésekre. Annak ellenére, hogy az ELI munkája leginkább az európai jogalkotók és a bírói kar számára releváns, annak fő kedvezményezettjei végső soron az európai polgárok, jogi és természetes személyek, akik jobb és koherensebb jogszabályok előnyeit élvezhetik majd.

Az ELI kiadványai ingyenesen letölthetők itt.

Kapcsolódó linkek

Európai Jogi Intézet (ELI)

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.