Europos teisės institutas

Europos teisės institutas yra nepriklausoma ne pelno organizacija, kuri sukurta tam, kad padėtų gerinti Europos teisėkūrą, stiprinti Europos teisės integraciją ir kurti aktyvesnę Europos teisinę bendriją.

Pagrindiniai faktai

Europos teisės institutas – 2011 m. birželio 1 d. įsteigta tarptautinė ne pelno asociacija. Pirmuoju ETI pirmininku išrinktas seras Francis Jacobsas. Nuo 2017 m. Europos teisės instituto pirmininkė yra Christiane Wendehorst. Institutosekretoriatas yra Vienoje (Austrija), Vienos universiteto patalpose.

Pagrindiniai tikslai

Atsižvelgdamas į įvairias teisės tradicijas ir įvairios specializacijos teisininkų bendradarbiavimo rezultatus, ETI, panašiai kaip Amerikos teisės institutas, plačiu mastu vertina teisės ir teisės politikos bei praktikos raidą ir ją skatina. Institutas vykdo europinio lygmens mokslinius tyrimus arba padeda juos vykdyti, jis yra teisininkų – įvairioms teisės tradicijoms atstovaujančių mokslininkų, teisėjų, advokatų ir kitų teisės specialistų – diskusijų ir bendradarbiavimo forumas.

Tikslų ETI siekia veikdamas savo iniciatyva. Be to, su juo gali konsultuotis institucijos, dalyvaujančios kuriant Europos, tarptautinę arba nacionalinę teisę.

Nariai

Instituto veikloje dalyvauja ne tik mokslininkai, bet ir visos Europos teisės specialistai bei teisėjai.

Instituto nariai gali būti dviejų kategorijų: visateisiai nariai, instituto veikloje dalyvaujantys dėl asmeninių ar profesinių įsitikinimų, ir balso teisės neturintys stebėtojai, kurie gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (stebinčiosios institucijos), kaip antai Europos institucijos, nacionalinės institucijos arba profesinės teisininkų organizacijos. Instituto stebėtojų teises turi Europos Parlamentas, Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (UNIDROIT), Tarptautinė prekybos teisės komisija (UNCITRAL) ir įvairių šalių aukščiausieji teismai.

Nariai ir išorės ekspertai gali teikti institutui projektų pasiūlymus ar pastabas dėl vykdomų projektų ir dalyvauti ETI generalinėje asamblėjoje, kurioje kasmet susirenka labai daug teisininkų iš visos Europos ir kitų šalių.

Projektai

ETI projektai vykdomi visose teisės srityse: materialinės ir proceso teisės; privačiosios ir viešosios teisės. Visi vadovaujant ETI vykdomi projektai turi būti naudingi Europos piliečiams, orientuoti į akivaizdžius praktinius poreikius ir į rezultatus, kurie turėtų tiesioginį praktinį poveikį. Kad ETI projektai būtų vykdomi, jiems turi pritarti dauguma nepriklausomų teisininkų, neatsižvelgdami į konkrečių suinteresuotų šalių interesus ar į politinį spaudimą.

Vykdant projektus parengiami leidiniai, kuriais teisėkūros institucijos, teismai ar kitos suinteresuotosios šalys gali tiesiogiai naudotis (pvz., kaip nuostatų pavyzdžiais ar sutarčių modeliais). Visų pirma ELI leidiniais siekiama gerinti atitinkamų teisės sričių žinias ir praktiką ir kartu didinti teisės bendruomenės informuotumą aktualiausiais teisės klausimais. Nors didžioji dalis ETI darbų skirti Europos teisės aktų leidėjams ir teismams, galiausiai jų naudą labiausiai pajunta Europos plačioji visuomenė ir juridiniai bei fiziniai asmenys, nes jiems taikomi teisės aktai tampa tobulesni ir nuoseklesni.

ETI leidinius galima nemokamai atsisiųsti čia.

Susijusios nuorodos

Europos teisės institutas (ETI)

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.