Institutul European de Drept

Institutul European de Drept (European Law Institute) – ELI este o organizație independentă nonprofit, înființată cu scopul de a contribui la o mai bună legiferare în Europa, la îmbunătățirea integrării juridice europene și la formarea unei comunități judiciare europene mai viguroase.

Informații generale

Institutul European de Drept a fost înființat ca asociație internațională nonprofit, la 1 iunie 2011. Sir Francis Jacobs a fost ales primul președinte al ELI. Din 2017, Christiane Wendehorst ocupă funcția de președinte al Institutului European de Drept. Secretariatul institutului se află la Viena, Austria, fiind găzduit de Universitatea din Viena.

Principalele obiective

Valorificând bogăția de tradiții juridice diferite și cooperarea între juriști cu formare profesională diversă, inspirat de activitățile Institutului American de Drept, ELI evaluează și stimulează dezvoltarea dreptului, a politicilor și practicilor în domeniul juridic într-un context global. ELI desfășoară și facilitează cercetarea paneuropeană și asigură un forum pentru discuții și cooperare între juriști – cadre universitare, judecători, avocați și alți practicieni în domeniul dreptului, reprezentând o gamă largă de tradiții juridice.

Pentru realizarea sarcinilor sale, ELI își desfășoară activitatea din inițiativă proprie. Cu toate acestea, ELI poate fi consultat, de asemenea, de instituțiile implicate în dezvoltarea dreptului la nivel european, internațional și național.

Membri

Institutul reunește nu doar oameni de știință, ci și practicieni și judecători din întreaga Europă.

Există două categorii de membri: membri asociați („fellows”), care participă la activitățile institutului pe baza convingerilor personale și profesionale proprii, și observatori fără drept de vot, care pot fi persoane fizice sau entități juridice (observatori instituționali) precum instituții europene, autorități naționale sau organizații profesionale juridice. Printre observatorii institutului se numără Parlamentul European, UNIDROIT, UNCITRAL și numeroase curți supreme.

Membrii și experții externi au posibilitatea să propună proiecte care pot fi desfășurate în cadrul institutului, să prezinte observații privind proiectele pe parcursul derulării acestora și să participe la adunarea generală a ELI, un eveniment anual care convoacă mulți practicieni din domeniul juridic din întreaga Europă și din afara acesteia.

Proiecte

Proiectele ELI abordează toate ramurile dreptului: substanțial și procesual; privat și public. Orice proiect desfășurat sub auspiciile ELI trebuie să fie în serviciul cetățeanului european, răspunzând unei necesități practice explicite și urmărind rezultate care pot avea un impact practic imediat. Pentru a obține sprijinul ELI, proiectele trebuie să fie aprobate de un amplu corp de juriști care acționează independent și fără a ține seama de interesele unor părți implicate sau de constrângeri de natură politică.

Rezultate activităților desfășurate în cadrul proiectului sunt publicații care pot fi utilizate în mod direct (de exemplu, ca proiect de norme sau modele de contracte) de către organele legislative, judiciare sau de alte părți interesate. Publicațiile ELI au, în principal, scopul de a ameliora cunoștințele și practicile în domeniul de drept respectiv și, în același timp, de a sensibiliza membrii comunității juridice cu privire la cele mai presante chestiuni de drept. Deși activitatea sa se adresează în principal legiuitorului european și sistemului judiciar, principalii beneficiari ai activității ELI sunt, în ultimă instanță, publicul larg, persoanele juridice și fizice din Europa, care vor beneficia de pe urma actelor legislative îmbunătățite și mai coerente.

Publicațiile ELI se pot descărca gratuit aici.

Linkuri utile

Institutul European de Drept (ELI)

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.