Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Латвия

Настоящият раздел Ви предоставя информация относно организацията на съдилищата с обща компетентност в Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдилища с обща компетентност: Въведение

В Латвия съдебната власт се упражнява от градски и районни съдилища, окръжни съдилища и Върховния съд.

Гражданските и наказателните дела в Латвия се разглеждат от съдилища, които са разделени на три нива:

 1. градски/районни съдилища (rajonu (pilsētu) tiesas);
 2. окръжни съдилища (apgabaltiesas); и
 3. Върховен съд (Augstākā Tiesa).

Териториалната компетентност е определена с Решение относно съдилищата, тяхната териториална компетентност и местоположение (Lēmums "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām").

Градски и районни съдилища и тяхната териториална компетентност

Съд

Административно-териториална единица

1.

Градски съд на Даугавпилс (Daugavpils tiesa)

Съдебните палати се намират в Даугавпилс, Краслава и Прейли.

1.1. Община Аглона

1.2. Община Дагда

1.3. Община Даугавпилс

1.4. Град Даугавпилс

1.5. Община Илуксте

1.6. Община Краслава

1.7. Община Ливани

1.8. Община Прейли

1.9. Община Риебини

1.10. Община Варкава

2.

Районен съд Курземе (Kurzemes rajona tiesa)

Съдебните палати се намират в Лиепая, Кулдига, Салдус, Талси и Вентспилс.

2.1. Община Айзпуте

2.2. Община Алсунга

2.3. Община Брочени

2.4. Община Дундага

2.5. Община Дурбе

2.6. Община Гробиня

2.7. Община Кулдига

2.8. Град Лиепая

2.9. Община Мерсрагс

2.10. Община Ника

2.11. Община Павилоста

2.12. Община Приекуле

2.13. Община Роха

2.14. Община Рукава

2.15. Община Салдус

2.16. Община Скрунда

2.17. Община Талси

2.18. Община Вайноде

2.19. Община Вентспилс

2.20. Град Вентспилс

3.

Градски съд на Резекне (Rēzeknes tiesa)

Съдебните палати се намират в Резекне, Балви и Лудза.

3.1. Община Балтинава

3.2. Община Балви

3.3. Община Кибла

3.4. Община Карсава

3.5. Община Лудза

3.6. Община Резекне

3.7. Град Резекне

3.8. Община Ругаджи

3.9. Община Виляка

3.10. Община Виляни

3.11. Община Зилупе

4.

Районен съд на Рига-град за район Латгале (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

Териториалната компетентност съответства на:

4.1. Район Латгале (Latgales priekšpilsēta), Град Рига

5.

Районен съд на Рига-град за район Пардаугава (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

Териториалната компетентност съответства на:

5.1. Район Курземе (Kurzemes rajons), град Рига

5.2. Район Земгале (Zemgales priekšpilsēta), град Рига

6.

Районен съд на Рига-град за район Видземе (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

Териториалната компетентност съответства на:

6.1. Централен район (Centra rajons), град Рига

6.2. Северен район (Ziemeļu rajons), град Рига

6.3. Район Видземе (Vidzemes priekšpilsēta), град Рига

7.

Районен съд на Рига (Rīgas rajona tiesa)

Съдебните палати се намират в Рига, Юрмала и Сигулда.

7.1. Община Адажи

7.2. Община Бабийте

7.3. Община Балдоне

7.4. Община Карникава

7.5. Община Гаркалне

7.6. Община Инчукалнс

7.7. Град Юрмала

7.8. Община Кримулда

7.9. Община Кекава

7.10. Община Малпилс

7.11. Община Марупе

7.12. Община Олайне

7.13. Община Ропажи

7.17. Община Саласпилс

7.15. Община Саулкрасти

7.16. Община Сея

7.17. Община Сигулда

7.18. Община Стопини

8.

Районен съд Видземе (Vidzemes rajona tiesa)

Съдебните палати се намират във Валмиера, Алуксне, Цесис, Гулбене, Лимбажи, Мадона и Валка.

8.1. Община Алоя

8.2. Община Алуксне

8.3. Община Амата

8.4. Община Апе

8.5. Община Беверина

8.6. Община Буртниеки

8.7. Община Чесвайне

8.8. Община Цесис

8.9. Община Ергли

8.10. Община Гулбене

8.11. Община Яунпиебалга

8.12. Община Коцани

8.13. Община Лимбажи

8.14. Община Лигатне

8.18. Община Лубана

8.16. Община Мадона

8.17. Община Мазсалаца

8.18. Община Наукшени

8.19. Община Паргауя

8.20. Община Приекули

8.21. Община Рауна

8.22. Община Руиена

8.23. Община Салацгрива

8.24. Община Смилтене

8.28. Община Стренци

8.26. Община Валка

8.27. Град Валмиера

8.28. Община Варакляни

8.29. Община Вецпиебалга

9.

Районен съд Земгале (Zemgales rajona tiesa)

Съдебните палати се намират в Йелгава, Айзкраукле, Бауска, Добеле, Йекабпилс, Огре и Тукумс.

9.1. Община Айзкраукле

9.2. Община Акнисте

9.3. Община Ауце

9.4. Община Бауска

9.5. Община Добеле

9.6. Община Енгуре

9.7. Община Йецава

9.8. Община Икшкиле

9.9. Община Яунелгава

9.10. Община Яунпилс

9.11. Община Йелгава

9.12. Град Йелгава

9.13. Община Йекабпилс

9.14. Град Йекабпилс

9.15. Община Кандава

9.19. Община Кокнезе

9.17. Община Крустпилс

9.18. Община Кегумс

9.19. Община Лиелварде

9.20. Община Нерета

9.21. Община Огре

9.22. Община Озолниеки

9.23. Община Плявиняс

9.24. Община Рундале

9.25. Община Сала

9.29. Община Скривери

9.27. Община Тервете

9.28. Община Тукумс

9.29. Община Вецумниеки

9.30. Община Виесите

 

Окръжни съдилища (apgabaltiesas) и тяхната териториална компетентност

Окръжен съд

Териториална компетентност на градския/районния съд

1.

Окръжен съд на Курземе (Kurzemes apgabaltiesa)

1.1. Районен съд Курземе (Kurzemes rajona tiesa)

2.

Окръжен съд на Латгале (Latgales apgabaltiesa)

2.1. Градски съд на Даугавпилс (Daugavpils tiesa)

2.2. Градски съд на Резекне (Rēzeknes tiesa)

3.

Окръжен съд на Рига (Rīgas apgabaltiesa)

3.1. Районен съд на Рига-град за район Латгале (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

3.2. Районен съд на Рига-град за район Пардаугава (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

3.3. Районен съд на Рига-град за район Видземе (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

3.4. Районен съд на Рига (Rīgas rajona tiesa)

4.

Окръжен съд на Видземе (Vidzemes apgabaltiesa)

4.1. Районен съд Видземе (Vidzemes rajona tiesa)

5.

Окръжен съд на Земгале (Zemgales apgabaltiesa)

5.1. Районен съд Земгале (Zemgales rajona tiesa)

6.

Окръжен административен съд (Administratīvā apgabaltiesa)

6.1. Районен административен съд (Administratīvā rajona tiesa)

 

Административните дела се разглеждат от:

 • Районния административен съд (Administratīvā rajona tiesa) (със съдебни палати в Рига, Йелгава, Лиепая, Резекне и Валмиера),
 • Окръжния административен съд (Administratīvā apgabaltiesa) и
 • административното отделение на Върховния съд (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

В териториалната компетентност на Окръжния административен съд и Районния административен съд попада цялата административна територия на Латвия. Районният административен съд заседава в пет съдебни палати — по една във всеки съдебен район, т.е. в Рига, Йелгава, Резекне, Валмиера и Лиепая.

Материална компетентност

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (Kriminālprocesa likums) всички наказателни дела се разглеждат на първа инстанция от градски/районен съд. Районният съд на Рига-град за район Видземе е компетентният първоинстанционен съд по наказателни дела, в чиито преписки се съдържат въпроси, свързани с държавна тайна. Окръжният съд разглежда като въззивна инстанция жалбите срещу решенията, постановени от районен/градски съд в рамките на цялостна процедура по обжалване (apelācija). Всяко решение, постановено от по-нисшестоящ съд, подлежи на касационно обжалване (kasācija) пред наказателното отделение на Върховния съд (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Градските/районните съдилища разглеждат наказателните дела в състав от един съдия. Ако дадено наказателно дело е с особена сложност, председателят на първоинстанционния съд може да разпореди то да се гледа от състав, в който влизат трима съдии от този съд. При цялостно или касационно обжалване жалбите по наказателни дела се разглеждат от състав от няколко съдии.

Съгласно Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums) на районен/градски съд като първа инстанция са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които по закон са подсъдни на окръжния съд. Исковете за принудително изпълнение на безспорни вземания (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) и за изпълнение на задължения по съдебно известие (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) са от компетентността на службата по вписванията към съответния районен/градски съд. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни следните дела:

 • искове, свързани със спор за права на собственост върху недвижим имот, с изключение на делбата на имущество между съпрузи;
 • искове, свързани със защита на патентни права, търговски марки и защитени географски указания;
 • искове, свързани с обявяване на несъстоятелност и ликвидация на кредитни институции.

Съгласно Гражданския процесуален кодекс, когато по едно дело са предявени няколко иска и някои от тях са от компетентността на районен/градски съд, а други са от компетентността на окръжен съд, или когато градски/районен съд е приел насрещен иск, който е от компетентността на окръжния съд, делото се разглежда от окръжния съд. Окръжният съд на Рига е компетентният първоинстанционен съд по граждански дела, чиито преписки съдържат въпроси, свързани с държавна тайна. Първоинстанционните съдилища разглеждат гражданските дела в състав от един съдия, а при обжалване (цялостно обжалване или касационно) — в колегиален състав.

Делата за административни нарушения се разглеждат от районните/градските и окръжните съдилища, които са компетентни по граждански и наказателни дела. Съгласно Латвийския кодекс за административните нарушения (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss), решение на по-висшестоящ орган може да се обжалва пред районен/градски съд. Решението на съдия от районен/градски съд подлежи на обжалване пред окръжния съд, ако Кодексът за административните нарушения изрично допуска това. Решенията на апелативен съд по дела за административно нарушение не подлежат на обжалване и влизат в сила в деня на постановяването им.

Съгласно Административно-процесуалния кодекс (Administratīvā procesa likums) административните дела се разглеждат на първа инстанция в съдебната палата на районния административен съд, освен ако не е предвидено друго по закон. Когато делото се разглежда на първа инстанция от районния административен съд и съдът трябва да провери информация, представляваща държавна тайна, делото се гледа в съдебната палата на районния административен съд в Рига. Когато законът предвижда, че на първа инстанция дадено административно дело подлежи на разглеждане не от районния административен съд, а от окръжния административен съд или от административното отделение на Върховния съд, съответната молба се подава до окръжния административен съд или до административното отделение на Върховния съд, в зависимост от случая. Страна в административно производство може да обжалва изцяло решението или допълнителното решение на първоинстанционния съд, с изключение на случаите, в които законът предвижда, че решението не подлежи на обжалване или може да е предмет само на касационно обжалване. Решенията на районния административен съд, които все още не са влезли в сила, могат да бъдат обжалвани пред окръжния административен съд. Страна в административно производство може да подаде касационна жалба срещу решението или допълнителното решение на апелативния съд, когато е налице нарушение на материалноправните или процесуалноправните норми или съдът е превишил правомощията си при разглеждане на делото. Първоинстанционният съд разглежда административните дела в състав от един съдия или в колегиален състав, а при обжалване (цялостно обжалване или касационно обжалване) — в колегиален състав.

Съгласно Закона за патентите (Patentu likums) Окръжният съд на Рига разглежда като първа инстанция по реда на гражданското производство следните дела във връзка с правната защита на изобретения:

 • дела за възстановяване на правата над патент;
 • дела за обявяване на недействителността на патент;
 • дела за права преди използването;
 • дела за незаконно използване на патент (нарушение на патент);
 • дела за установяване на липса на нарушение на патент;
 • дела, свързани с предоставянето на лиценз, с разпоредбите на лицензионен договор или изпълнението на тези разпоредби;
 • дела във връзка с правото на обезщетение поради невъзможност за публично ползване на изобретението.

Съгласно Закона за промишления дизайн (Dizainparaugu likums) Окръжният съд на Рига разглежда като първа инстанция следните дела във връзка с правната защита на промишлени дизайни:

 • дела за признаване на правата над промишлен дизайн;
 • дела за обявяване на недействителността на регистриран промишлен дизайн;
 • дела за незаконно използване на промишлен дизайн (нарушение на дизайн);
 • дела, свързани с предоставянето на лиценз, с разпоредбите на лицензионен договор или изпълнението на тези разпоредби.

Върховният съд се състои от гражданско, наказателно и административно отделение и гражданска колегия. Колегията разглежда жалби срещу решения, постановени на първа инстанция от окръжните съдилища. Гражданското, наказателното и административното отделение на Върховния съд действат като касационен съд по всички дела, разгледани от районните/градските и окръжните съдилища, и правораздават като първоинстанционен съд по дела, свързани с решения, приети от Сметната палата на Латвия (Valsts kontroles padome) на основание член 55 от Закона за Сметната палата. В колегията делата се разглеждат от тричленен съдийски състав; в отделенията на Върховния съд делата се разглеждат от тричленен съдийски състав или при определени, посочени в закона случаи, и в по-разширен състав.

Съдиите от службите по вписванията (zemesgrāmatu nodaļas) вписват недвижими имоти в имотните регистри и предоставят свързаните с тях права на собственост, разглеждат искове за принудително изпълнение на безспорни вземания и за изпълнение на задължения по съдебно известие. Съдиите от службите по вписвания имат правен статут на съдии от районен или градски съд. Съгласно Закона за имотния регистър (Zemesgrāmatu likums) териториалната компетентност на службите по вписванията съответства на тази на градски и районни съдилища, с изключение на службата по вписвания на Рига-град, чиято териториална компетентност обхваща тази на Районния съд на Рига-град за район Курземе, Районния съд на Рига-град за район Видземе, Районния съд на Рига-град (север), Районния съд на Рига-град за район Централен, Районния съд на Рига-град за район Латгале и Районния съд на Рига-град за район Земгале, като се има предвид, че териториалната компетентност на службата по вписвания на район Рига обхваща и териториалната компетентност на Районния съд на Рига (Rīgas rajona tiesa) и Градския съд на Сигулда (Siguldas tiesa).

Бази данни с правна информация

Наименование и URL адрес на базата данни

Портал на националните съдилища на Латвия

Портал за електронни услуги на латвийските съдилища

Уебсайт на Върховния съд

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът е безплатен.

Кратко съдържание на базата данни

Порталът на латвийските национални съдилища предоставя обща актуализирана информация за съдилищата в Латвия.

В Портала за електронни услуги на латвийските съдилища потребителят може да получи достъп до база данни с анонимизирани съдебни решения, да следи съдебните производства в електронен вид, да подава електронни искове до съдилищата, да изчислява разходи за съдебни производства и платени услуги, като използва калкулатор на такси и мита, да получава и да попълва електронни формуляри и да получи достъп до други електронни услуги.

Уебсайтът на Върховния съд предоставя достъп до архива на съдебните решения, към който са добавени актуалните решения на Върховния съд и сборници със съдебна практика. Информацията може да бъде намерена в раздела Judikatūra („Съдебна практика“).

Допълнителна информация

Понастоящем информацията, публикувана на портала на латвийските национални съдилища, и решенията и сборниците със съдебна практика на Върховния съд, публикувани на неговия уебсайт, са достъпни само на латвийски език.

Последна актуализация: 02/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.