Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Lotyšsko

Tento oddíl obsahuje informace o organizaci obecných soudů v Lotyšsku.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy: úvod

V Lotyšsku soudní moc vykonávají městské a okresní soudy, krajské soudy a Nejvyšší soud.

Řízení v občanských a trestních věcech v Lotyšsku probíhají u soudů, které jsou rozděleny do třech stupňů:

 1. městské nebo okresní soudy (rajonu [pilsētu] tiesas);
 2. krajské soudy (apgabaltiesas) a
 3. Nejvyšší soud (Augstākā Tiesa).

Místní příslušnost je stanovena v rozhodnutí o soudech, jejich místní příslušnosti a sídlech (Lēmums „Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām“).

Městské a okresní soudy a jejich místní příslušnost

Pořadové číslo

Soud

Správně-územní jednotka

1.

Soud Daugavpils (Daugavpils tiesa)

Pracoviště soudu se nacházejí ve městech Daugavpils, Krāslava a Preiļi.

1.1 Obec Aglona

1.2 Obec Dagda

1.3 Obec Daugavpils

1.4 Město Daugavpils

1.5 Obec Ilūkste

1.6 Obec Krāslava

1.7 Obec Līvāni

1.8 Obec Preiļi

1.9 Obec Riebiņi

1.10 Obec Vārkava

2.

Okresní soud Kurzeme (Kurzemes rajona tiesa)

Pracoviště soudu se nacházejí ve městech Liepāja, Kuldīga, Saldus, Talsi a Ventspils.

2.1 Obec Aizpute

2.2 Obec Alsunga

2.3 Obec Brocēni

2.4 Obec Dundaga

2.5 Obec Durbe

2.6 Obec Grobiņa

2.7 Obec Kuldīga

2.8 Město Liepāja

2.9 Obec Mērsrags

2.10 Obec Nīca

2.11 Obec Pāvilosta

2.12 Obec Priekuļe

2.13 Obec Roja

2.14 Obec Rucava

2.15 Obec Saldus

2.16 Obec Skrunda

2.17 Obec Talsi

2.18 Obec Vaiņode

2.19 Obec Ventspils

2.20 Město Ventspils

3.

Soud Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

Pracoviště soudu se nacházejí ve městech Rēzekne, Balvi a Ludza.

3.1 Obec Baltinava

3.2 Obec Balvi

3.3 Obec Cibla

3.4 Obec Kārsava

3.5 Obec Ludza

3.6 Obec Rēzekne

3.7 Město Rēzekne

3.8 Obec Rugāji

3.9 Obec Viļaka

3.10 Obec Viļāni

3.11 Obec Zilupe

4.

Město Riga – okresní soud Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

Místní příslušnost odpovídá správní jednotce:

4.1 Okres Latgale (Latgales priekšpilsēta), Město Riga

5.

Město Riga – soud Pārdaugava (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

Místní příslušnost odpovídá správním jednotkám:

5.1 Okres Kurzeme (Kurzemes rajons), Město Riga

5.2 Okres Zemgale (Zemgales priekšpilsēta), Město Riga

6.

Město Riga – okresní soud Vidzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

Místní příslušnost odpovídá správním jednotkám:

6.1 Centrální okres (Centra rajons), Město Riga

6.2 Severní okres (Ziemeļu rajons), Město Riga

6.3 Okres Vidzeme (Vidzemes priekšpilsēta), Město Riga

7.

Okresní soud Riga (Rīgas rajona tiesa)

Pracoviště soudu se nacházejí ve městech Riga, Jūrmala a Sigulda.

7.1 Obec Ādaži

7.2 Obec Babīte

7.3 Obec Baldone

7.4 Obec Carnikava

7.5 Obec Garkalne

7.6 Obec Inčukalns

7.7 Město Jūrmala

7.8 Obec Krimulda

7.9 Obec Ķekava

7.10 Obec Mālpils

7.11 Obec Mārupe

7.12 Obec Olaine

7.13 Obec Ropaži

7.14 Obec Salaspils

7.15 Obec Saulkrasti

7.16 Obec Sēja

7.17 Obec Sigulda

7.18 Obec Stopiņi

8.

Okresní soud Vidzeme (Vidzemes rajona tiesa)

Pracoviště soudu se nacházejí ve městech Valmiera, Alūksne, Cēsis, Gulbene, Limbaži, Madona a Valka.

8.1 Obec Aloja

8.2 Obec Alūksne

8.3 Obec Amata

8.4 Obec Ape

8.5 Obec Beverīna

8.6 Obec Burtnieki

8.7 Obec Cesvaine

8.8 Obec Cēsis

8.9 Obec Ērgļi

8.10 Obec Gulbene

8.11 Obec Jaunpiebalga

8.12 Obec Kocēni

8.13 Obec Limbaži

8.14 Obec Līgatne

8.15 Obec Lubāna

8.16 Obec Madona

8.17 Obec Mazsalaca

8.18 Obec Naukšēni

8.19 Obec Pārgauja

8.20 Obec Priekuļi

8.21 Obec Rauna

8.22 Obec Rūjiena

8.23 Obec Salacgrīva

8.24 Obec Smiltene

8.25 Obec Strenči

8.26 Obec Valka

8.27 Město Valmiera

8.28 Obec Varakļāni

8.29 Obec Vecpiebalga

9.

Okresní soud Zemgale (Zemgales rajona tiesa)

Pracoviště soudu se nacházejí ve městech Jelgava, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jēkabpils, Ogre a Tukums.

9.1 Obec Aizkraukle

9.2 Obec Aknīste

9.3 Obec Auce

9.4 Obec Bauska

9.5 Obec Dobele

9.6 Obec Engure

9.7 Obec Iecava

9.8 Obec Ikšķile

9.9 Obec Jaunjelgava

9.10 Obec Jaunpils

9.11 Obec Jelgava

9.12 Město Jelgava

9.13 Obec Jēkabpils

9.14 Město Jēkabpils

9.15 Obec Kandava

9.16 Obec Koknese

9.17 Obec Krustpils

9.18 Obec Ķegums

9.19 Obec Lielvārde

9.20 Obec Nereta

9.21 Obec Ogre

9.22 Obec Ozolnieki

9.23 Obec Pļaviņas

9.24 Obec Rundāle

9.25 Obec Sala

9.26 Obec Skrīveri

9.27 Obec Tērvete

9.28 Obec Tukums

9.29 Obec Vecumnieki

9.30 Obec Viesīte

 

Krajské soudy (apgabaltiesas) a jejich místní příslušnost

Pořadové číslo

Krajský soud

Místní příslušnost městského nebo okresního soudu

1.

Krajský soud Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

1.1 Okresní soud Kurzeme (Kurzemes rajona tiesa)

2.

Krajský soud Latgale (Latgales apgabaltiesa)

2.1 Soud Daugavpils (Daugavpils tiesa)

2.2 Soud Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

3.

Krajský soud Riga (Rīgas apgabaltiesa)

3.1 Město Riga – okresní soud Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

3.2 Město Riga – soud Pārdaugava (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

3.3 Město Riga – okresní soud Vidzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

3.4 Okresní soud Riga (Rīgas rajona tiesa)

4.

Krajský soud Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

4.1 Okresní soud Vidzeme (Vidzemes rajona tiesa)

5.

Krajský soud Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

5.1 Okresní soud Zemgale (Zemgales rajona tiesa)

6.

Krajský správní soud (Administratīvā apgabaltiesa)

6.1 Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa)

 

Správní řízení vedou:

 • okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa) (jehož pracoviště se nacházejí ve městech Riga, Jelgava, Liepāja, Rēzekne a Valmiera),
 • krajský správní soud (Administratīvā apgabaltiesa)
 • správní senát Nejvyššího soudu (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

Místní příslušnost krajského správního soudu a okresního správního soudu zahrnuje celé správní území Lotyšska. Okresní správní soud má pět pracovišť, jedno v každém soudním obvodu, tj. po jednom ve městech Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera a Liepāja.

Věcná příslušnost

Podle trestního řádu (Kriminālprocesa likums) vede všechna trestní řízení jako soud prvního stupně městský či okresní soud. Okresní soud Vidzeme ve Městě Riga je příslušný jako soud prvního stupně pro trestní řízení, jejichž spis uvádí záležitosti státního tajemství. Rozhodnutí okresního nebo městského soudu, proti němuž byl podán opravný prostředek v rámci úplné apelace (apelācija), přezkoumává krajský soud, jakožto soud odvolací. Řízení o kasačním opravném prostředku (kasācija) podaném proti rozhodnutí kteréhokoli nižšího soudu vede trestní senát Nejvyššího soudu (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Trestní řízení u městských či okresních soudů vede samosoudce. Jde-li o zvláště složité trestní řízení, může předseda soudu první instance rozhodnout, že případ bude řešit senát složený ze tří soudců daného soudu. Opravné prostředky v trestních věcech, ať již v rámci úplné apelace, nebo kasace, projednává senát složený ze soudců.

Podle občanského soudního řádu (Civilprocesa likums) vede řízení v prvním stupni okresní nebo městský soud s výjimkou případu, který má ze zákona projednávat krajský soud. Nároky z výkonu nesporných pohledávek (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) a výkonu pohledávek na soudní výzvu (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) řeší oddělení katastru nemovitostí příslušného okresního či městského soudu. Krajské soudy vedou v rámci své pravomoci jako soudy prvního stupně tato řízení:

 • řízení, týkající se sporu o vlastnické právo k nemovitému majetku, s výjimkou rozdělení majetku mezi manželi,
 • řízení týkající se ochrany patentových práv, ochranných známek a zeměpisných označení,
 • řízení týkající se insolvence a likvidace úvěrových institucí.

Podle občanského soudního řádu platí, že pokud jde v určitém případě o kombinaci několika nároků, z nichž některé patří do příslušnosti okresního nebo městského soudu, zatímco jiné do příslušnosti krajského soudu, nebo městský či okresní soud přijal protinávrh, který patří do příslušnosti krajského soudu, bude věc projednávat krajský soud. Krajský soud Riga je jako soud prvního stupně příslušný pro občanskoprávní řízení, jejichž spis uvádí záležitosti státního tajemství. U soudu prvního stupně projednává občanskoprávní věci samosoudce, zatímco opravné prostředky (v rámci úplné apelace nebo kasace) projednává senát.

Věci týkající se správních deliktů projednávají okresní nebo městské soudy a krajské soudy, které jsou příslušné v občanských a trestních věcech. Podle lotyšského zákona o správních deliktech (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss) lze rozhodnutí přijaté orgánem vyššího stupně napadnout u okresního nebo městského soudu. Proti rozhodnutí soudce okresního nebo městského soudu lze podat opravný prostředek ke krajskému soudu, pokud to lotyšský zákon o správních deliktech výslovně uvádí. Proti rozhodnutí odvolacího soudu v řízení o správních deliktech není možné podat opravný prostředek a dané rozhodnutí nabývá právní moci dnem vydání.

Podle správního řádu (Administratīvā procesa likums) vedou řízení ve správních věcech v prvním stupni pracoviště okresního správního soudu, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud je řízení vedeno u okresního správního soudu jako soudu prvního stupně a vznikne potřeba ověřit informace, které zahrnují státní tajemství, řízení se vede u pracoviště okresního správního soudu v Rize. Stanoví-li zákon, že řízení ve správních věcech má být v prvním stupni místo okresního správního soudu vedeno krajským správním soudem nebo správním senátem Nejvyššího soudu, je nutné příslušné návrhy podávat krajskému správnímu soudu nebo správnímu senátu Nejvyššího soudu. Účastník řízení ve správních věcech může proti rozsudku nebo vedlejšímu rozsudku soudu prvního stupně podat opravný prostředek v rámci úplné apelace s výjimkou případu, kdy zákon stanoví, že proti rozsudku není podání opravného prostředku možné, nebo je nutné podat kasační opravný prostředek. Proti rozsudku okresního správního soudu, který dosud nenabyl právní moci, lze podat opravný prostředek ke krajskému správnímu soudu. Účastník řízení ve správních věcech může proti rozsudku nebo vedlejšímu rozsudku soudu, který rozhoduje o opravném prostředku, podat kasační opravný prostředek, pokud tento soud porušil hmotná či procesní pravidla nebo během řízení překročil svou pravomoc. U soudu prvního stupně vede řízení ve správních věcech samosoudce nebo senát, zatímco soud rozhodující o opravných prostředcích – v rámci úplné apelace nebo kasace – jedná v senátu.

Podle patentového zákona (Patentu likums) projednává krajský soud Riga v občanskoprávním řízení jako soud prvního stupně tyto případy, které se týkají právní ochrany vynálezů:

 • věci týkající se obnovení práv k patentu,
 • věci týkající se prohlášení neplatnosti patentu,
 • věci týkající se práva předchozího užívání,
 • věci týkající se nezákonného užití patentu (porušení patentu),
 • věci týkající se určení neexistence porušení patentu,
 • věci týkající se udělení licence, ustanovení nebo plnění licenční smlouvy,
 • věci týkající se práva na náhradu škody v důsledku nemožnosti veřejného užívání vynálezu.

Podle zákona o průmyslových vzorech (Dizainparaugu likums) řeší krajský soud Riga jako soud prvního stupně tyto spory, které se týkají právní ochrany průmyslových vzorů:

 • spory o uznání práv k průmyslovému vzoru,
 • spory ohledně určení neplatnosti registrace průmyslového vzoru,
 • spory o nezákonné užití průmyslového vzoru (porušení průmyslového vzoru),
 • spory ohledně udělení licence, ustanovení nebo plnění licenční smlouvy.

Nejvyšší soud sestává ze senátu pro občanské právo, trestního senátu, správního senátu a komory pro občanské věci. Komora projednává opravné prostředky v rámci úplné apelace podané proti rozhodnutím vydaným v prvním stupni krajskými soudy. Senát pro občanské právo, trestní senát a správní senát Nejvyššího soudu jsou kasačními orgány pro všechny věci, které projednávají okresní nebo městské a krajské soudy, a představují orgány prvního stupně ve věcech, jež se týkají rozhodnutí rady Státního kontrolního úřadu (Valsts kontroles padome) přijatých v řízení podle článku 55 zákona o Státním kontrolním úřadu. Komora projednává věci v senátu složeném ze tří soudců; senáty Nejvyššího soudu jednají v senátu tří soudců, a v určitých zákonem stanovených případech v rozšířeném senátu.

Soudci oddělení katastru nemovitostí (zemesgrāmatu nodaļas) provádějí zápisy nemovitého majetku do katastru nemovitostí a udělují související tituly, posuzují nároky z výkonu nesporných pohledávek a výkonu pohledávek na soudní výzvu. Soudci oddělení katastru nemovitostí mají právní postavení soudců městských a okresních soudů. Podle katastrálního zákona (Zemesgrāmatu likums) odpovídá místní příslušnost oddělení katastru nemovitostí místní příslušnosti městských a okresních soudů s výjimkou oddělení katastru nemovitostí Města Rigy, jehož příslušnost zahrnuje oblast místní příslušnosti okresního soudu Kurzeme – Město Riga, okresního soudu Vidzeme – Město Riga, severního okresního soudu – Město Riga, centrálního okresního soudu – Město Riga, okresního soudu Latgale – Město Riga a okresního soudu Zemgale – Město Riga, zatímco místní příslušnost okresního oddělení katastru nemovitostí Riga zahrnuje oblasti místní příslušnosti okresního soudu Riga (Rīgas rajona tiesa) a Sigulda (Siguldas tiesa).

Právní databáze

Název a URL databáze

Internetové stránky Portálu lotyšských vnitrostátních soudů

Internetové stránky elektronických služeb lotyšských soudů

Internetové stránky Nejvyššího soudu

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Stručný popis obsahu databází

Portál lotyšských vnitrostátních soudů poskytuje aktuální obecné informace o soudech v Lotyšsku.

Internetové stránky elektronických služeb lotyšských soudů uživateli umožňují přístup do databáze anonymizovaných soudních rozhodnutí, dále sledovat postup soudního řízení elektronickou cestou, podat soudu žalobu v elektronické podobě, vypočítat náklady soudního řízení a placených služeb pomocí kalkulačky poplatků, přijímat a vyplňovat elektronické formuláře a poskytují přístup k dalším elektronickým službám soudů.

Internetové stránky Nejvyššího soudu obsahují archiv rozhodnutí, z nějž jsou přístupné rozhodnutí a sbírky judikatury Nejvyššího soudu z poslední doby. Informace lze nalézt v oddíle Judikatūra („Judikatura“).

Souvislosti

Informace zveřejněné na Portálu lotyšských vnitrostátních soudů a rozhodnutí i sbírky judikatury Nejvyššího soudu zveřejněné na portálu Nejvyššího soudu jsou v současné době k dispozici pouze v lotyštině.

Poslední aktualizace: 02/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.