Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Letland

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Letland.

Indholdet er leveret af
Letland

Almindelige domstole – indledning

I Letland består retsvæsenet af distriktsdomstole/byretter (rajonu (pilsētu) tiesas), regionale domstole (apgabaltiesas) og den øverste domstol (Augstākā tiesa).

I Letland behandles civil- og strafferetlige sager af domstole, der er inddelt i tre instanser:

 1. distriktsdomstole/byretter
 2. regionale domstole
 3. den øverste domstol.

Den stedlige kompetence bestemmes af afgørelsen om retterne, deres stedlige kompetence og deres beliggenhed (lēmums "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām").

Distriktsdomstole/byretter og deres stedlige kompetence

Nummer

Distriktsdomstol/byret

Administrativ territorial enhed

1.

Domstolen i Daugavpils (Daugavpils tiesa)

Domhusene (tiesu nami) ligger i Daugavpils, Krāslava og Preili.

1.1. Aglona kommune (novads)

1.2. Dagda kommune

1.3. Daugavpils kommune

1.4. Daugavpils

1.5. Ilūkste kommune

1.6. Krāslava kommune

1.7. Līvāni kommune

1.8. Preiļi kommune

1.9. Riebiņi kommune

1.10. Vārkava kommune

2.

Distriktsdomstolen i Kurzeme (Kurzemes rajona tiesa)

Domhusene ligger i Liepāja, Kuldīga, Saldus, Talsi og Ventspils.

2.1. Aizpute kommune

2.2. Alsunga kommune

2.3. Brocēni kommune

2.4. Dundaga kommune

2.5. Durbe kommune

2.6. Grobiņa kommune

2.7. Kuldīga kommune

2.8. Liepāja kommune

2.9. Mērsrags kommune

2.10. Nīca kommune

2.11. Pāvilosta kommune

2.12. Priekule kommune

2.13. Roja kommune

2.14. Rucava kommune

2.15. Saldus kommune

2.16. Skrunda kommune

2.17. Talsi kommune

2.18. Vaiņode kommune

2.19. Ventspils kommune

2.20. Ventspils

3.

Domstolen i Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

Domhusene ligger i Rēzekne, Balvi og Ludza.

3.1. Baltinava kommune

3.2. Balvi kommune

3.3. Cibla kommune

3.4. Kārsava kommune

3.5. Ludza kommune

3.6. Rēzekne kommune

3.7. Rēzekne

3.8. Rugāji kommune

3.9. Viļaka kommune

3.10. Viļāni kommune

3.11. Zilupe kommune

4.

Byretten i Riga (forstaden Lagale) (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

Dens stedlige kompetence omfatter:

4.1. forstaden Latgale til Riga

5.

Byretten i Riga (Pārdaugava) (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

Dens stedlige kompetence omfatter:

5.1. Kurzeme-distriktet i Riga

5.2. forstaden Zemgale til Riga

6.

Byretten i Riga (forstaden Vidzeme) (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

Dens stedlige kompetence omfatter:

6.1. det centrale distrikt i Riga

6.2. det nordlige distrikt i Riga

6.3. forstaden Vidzeme til Riga

7.

Distriktsdomstolen i Riga (Rīgas rajona tiesa)

Domhusene ligger i Riga, Jūrmala og Sigulda.

7.1. Ādaži kommune

7.2. Babīte kommune

7.3. Baldone kommune

7.4. Carnikava kommune

7.5. Garkalne kommune

7.6. Inčukalns kommune

7.7. Jūrmala

7.8. Krimulda Kommune

7.9. Kekava kommune

7.10. Mālpils kommune

7.11. Mārupe kommune

7.12. Olaine kommune

7.13. Ropaži kommune

7.14. Salaspils kommune

7.15. Saulkrasti kommune

7.16. Sēja kommune

7.17. Sigulda kommune

7.18. Stopiņi kommune

8.

Distriktsdomstolen i Vidzeme (Vidzemes rajona tiesa)

Domhusene ligger i Valmiera, Alūksne, Cēsis, Gulbene, Limbaži, Madona og Valka.

8.1. Aloja kommune

8.2. Alūksne kommune

8.3. Amata kommune

8.4. Ape kommune

8.5. Beverīna kommune

8.6. Burtnieki kommune

8.7. Cesvaine kommune

8.8. Cēsis kommune

8.9. Ērgļi kommune

8.10. Gulbene Kommune

8.11. Jaunpiebalga kommune

8.12. Kocēni kommune

8.13. Limbaži kommune

8.14. Līgatne kommune

8.15. Lubāna kommune

8.16. Madona kommune

8.17. Mazsalaca kommune

8.18. Naukšēni kommune

8.19. Pārgauja kommune

8.20. Priekuļi kommune

8.21. Rauna kommune

8.22. Rūjiena kommune

8.23. Salacgrīva kommune

8.24. Smiltene kommune

8.25. Streņči kommune

8.26. Valka kommune

8.27. Valmiera kommune

8.28. Varakļāni kommune

8.29. Vecpiebalga kommune

9.

Distriktsdomstolen i Zemgale (Zemgales rajona tiesa)

Domhusene ligger i Jelgava, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jēkabpils, Ogre og Tukums.

9.1. Aizkraukle kommune

9.2. Aknīste kommune

9.3. Auce kommune

9.4. Bauska kommune

9.5. Dobele kommune

9.6. Engure kommune

9.7. Iecava kommune

9.8. Ikšķile kommune

9.9. Jaunjelgava kommune

9.10. Jaunpils kommune

9.11. Jelgava kommune

9.12. Jelgava

9.13. Jēkabpils kommune

9.14. Jēkabpils

9.15. Kandava kommune

9.16. Koknese kommune

9.17. Krustpils kommune

9.18. Ķegums kommune

9.19. Lielvārde kommune

9.20. Nereta kommune

9.21. Ogre kommune

9.22. Ozolnieki kommune

9.23. Pļaviņas kommune

9.24. Rundāle kommune

9.25. Sala kommune

9.26. Skrīveri kommune

9.27. Tērvete kommune

9.28. Tukums kommune

9.29. Vecumnieki kommune

9.30. Viesīte kommune

 

De regionale domstole og deres stedlige kompetence

Nummer

Regional domstol

Stedlig kompetence svarende til distriktsdomstolen/byretten

1.

Den regionale domstol i Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

1.1. Distriktsdomstolen i Kurzeme

2.

Den regionale domstol i Latgale (Latgales apgabaltiesa)

2.1. Domstolen i Daugavpils

2.2. Domstolen i Rēzekne

3.

Den regionale domstol i Riga (Rīgas apgabaltiesa)

3.1. Byretten i Riga (forstaden Latgale)

3.2. Byretten i Riga (Pārdaugava)

3.3. Byretten i Riga (forstaden Vidzeme)

3.4. Distriktsdomstolen i Riga

4.

Den regionale domstol i Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

4.1. Distriktsdomstolen i Vidzeme

5.

Den regionale domstol i Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

5.1. Distriktsdomstolen i Zemgale

6.

Den regionale forvaltningsdomstol (Administratīvā apgabaltiesa)

6.1. Distriktsforvaltningsdomstolen(Administratīvā rajona tiesa)

 

Forvaltningssager behandles af:

 • distriktsforvaltningsdomstolen (hvis domhuse er beliggende i Riga, Jelgava, Liepāja, Rēzekne og Valmiera)
 • den regionale forvaltningsdomstol
 • den øverste domstols afdeling for forvaltningssager (Administratīvo lietu departaments).

Den regionale forvaltningsdomstols og distriktsforvaltningsdomstolens stedlige kompetence dækker hele Letlands administrative territorium. Distriktsforvaltningsdomstolen er beliggende i fem domhuse (et i hver region), Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera og Liepāja.

Domstolenes kompetence

Ifølge strafferetsplejeloven (Kriminālprocesa likums) behandler en byret eller en distriktsdomstol alle straffesager som domstol i første instans. Byretten i Riga (forstaden Vidzeme) fungerer som domstol i første instans i straffesager, der omfatter statshemmeligheder. De regionale domstole behandler appeller mod domme afsagt af en distriktsdomstol eller en byret. Den øverste domstols afdeling for straffesager (Krimināllietu departaments) behandler kassationsappeller mod domme afsagt af distriktsdomstole/byretter og regionale domstole. Ved byretten og distriktsdomstolen behandles straffesager af en enkelt dommer. Hvis straffesagen er særligt kompleks, kan formanden for førsteinstansdomstolen beslutte, at sagen skal behandles af et kollegium bestående af tre af den pågældende domstols dommere. Appeller og kassationsappeller i straffesager behandles af et dommerkollegium i den pågældende domstol.

Ifølge den civile retsplejelov (Civilprocesa likums) behandles sager i første instans af en distriktsdomstol eller en byret, medmindre der er tale om sager, der ved lov er henlagt til en regional domstol. Sager om fuldbyrdelse af ubestridte betalingskrav og om fuldbyrdelse af betalingskrav indbragt for en domstol behandles af den relevante byrets eller distriktsdomstols fogedkontor (zemesgrāmatu nodaļa). De regionale domstole træffer afgørelse i første instans i følgende sager:

 • tvister om retten til fast ejendom undtagen bodeling mellem ægtefæller
 • sager om beskyttelse af patentrettigheder, varemærker og beskyttede geografiske betegnelser
 • sager om kreditinstitutters insolvens og likvidation.

Ifølge den civile retsplejelov behandles en sag af den regionale domstol, hvis den omfatter flere fordringer, hvoraf nogle henhører under en distriktsdomstols eller byrets kompetence og andre under en regional domstol, eller hvis en byret eller en distriktsdomstol har anerkendt et modkrav, der henhører under en regional domstols kompetence. Rigas regionale domstol har kompetence som førsteinstansdomstol i civile sager, der berører statshemmeligheder. Ved retten i første instans behandles civile sager af en enkelt dommer, mens en appel (appel af den fulde dom eller til prøvelse af et retligt spørgsmål) behandles af et dommerkollegium.

Sager vedrørende forvaltningsretlige lovovertrædelser behandles af distriktsdomstolen eller byretten samt af regionale domstole med kompetence inden for civile sager og straffesager. I henhold til Letlands lov om forvaltningsretlige lovovertrædelser (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss) kan en afgørelse truffet af en højere administrativ myndighed indbringes for en distriktsdomstol eller byret. En kendelse afsagt af en distriktsdomstol eller byret indbringes for en regional domstol, hvis dette er udtrykkelig bestemt i den lettiske lov om forvaltningsadministrative overtrædelser. En kendelse afsagt af en appeldomstol i en forvaltningssag kan ikke kæres og får retskraft den dag, den afsiges.

Ifølge forvaltningsloven (Administratīvā procesa likums) behandles forvaltningssager i første instans ved en distriktsforvaltningsdomstol, medmindre andet er fastsat i lovgivningen. Hvis en sag behandles ved distriktsforvaltningsdomstolen i første instans, og denne skal efterprøve oplysninger, som berører statshemmeligheder, behandles den af distriktsforvaltningsdomstolen i Riga. Hvis det ved lov er fastsat, at en forvaltningssag skal behandles i første instans af den regionale forvaltningsdomstol eller den øverste domstols afdeling for forvaltningsanliggender og ikke distriktsforvaltningsdomstolen, indsendes den relevante begæring til den regionale forvaltningsdomstol eller den øverste domstol. En part i en forvaltningssag kan appellere den fulde dom eller kendelse afsagt af en domstol i første instans, medmindre det ved lov er fastsat, at dommen/kendelsen ikke kan appelleres, eller at der kun kan indgives appel til prøvelse af et retligt spørgsmål. En dom afsagt af distriktsforvaltningsdomstolen, som endnu ikke har fået retskraft, kan appelleres til den regionale forvaltningsdomstol. En part i en forvaltningssag kan appellere en appeldomstols dom eller en kendelse for så vidt angår et retligt spørgsmål, hvis retten har tilsidesat materielle eller formelle bestemmelser eller er gået ud over sin kompetence under sagens behandling. Ved retten i første instans behandles forvaltningssager af en enkelt dommer eller et dommerkollegium, mens de afgøres af et dommerkollegium ved en appeldomstol, uanset om der er tale om en appel af den fulde dom eller appel til prøvelse af et retligt spørgsmål.

Ifølge patentloven (Patentu likums) behandler den regionale domstol i Riga som domstol i første instans følgende sager vedrørende den retlige beskyttelse af opfindelser i civile sager om:

 • genindsættelse i rettigheder til et patent
 • ophævelse af et patent
 • brugsrettigheder
 • krænkelse af et patent
 • fastlæggelse af ikke-overtrædelse af et patent
 • tildeling af licens, bestemmelser i en licenskontrakt eller overholdelse af disse bestemmelser
 • ret til erstatning på grund af manglende mulighed for at bruge en opfindelse frit.

Ifølge designloven (Dizainparaugu likums) behandler den regionale domstol i Riga i første instans følgende sager vedrørende den retlige beskyttelse af design:

 • anerkendelse af rettigheder til et design
 • tvister vedrørende en kendelse, der gør registrering af et design ugyldig
 • retsstridig brug af et design (overtrædelse i forbindelse med et design)
 • tildeling af licens, bestemmelser i en licenskontrakt eller overholdelse af disse bestemmelser.

Den øverste domstol består af afdelingen for civile sager, afdelingen for straffesager, afdelingen for forvaltningsretlige sager og kammeret for civile sager (Civillietu tiesu palāta). Kammeret behandler appeller af domme afsagt af regionale domstole i første instans. Den øverste domstols afdeling for civile sager, afdeling for straffesager og afdeling for forvaltningssager er en retsinstans, der behandler appeller af alle domme vedrørende retlige spørgsmål afsagt af distriktsdomstole eller byretter, og er domstol i første instans i sager, der vedrører statsrevisionens afgørelser (Valsts kontroles padome) efter proceduren i artikel 55 i lov om statsrevisionen (Valsts kontroles likums). I hvert kammer behandles sagerne af et kollegium af tre dommere, og afdelingerne i den øverste domstol behandler sager som et kollegium af tre dommere eller i særlige sager, der er fastlagt ved lov, af flere dommere.

Dommerne i matrikelregistret indfører fast ejendom i dette register, konsoliderer rettigheder i forbindelse med denne ejendom og undersøger anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af ubestridte fordringer og tvangsfuldbyrdelse af fordringer vedrørende betalingskrav, der er indbragt for en domstol. Dommerne i matrikelregistret har samme juridiske status som dommerne ved distriktsdomstole/byretter. Ifølge loven om matrikelregistre (Zemesgrāmatu likums) svarer distrikterne i kompetenceområdet for matrikelregistrets tjenester til kompetenceområdet for distriktsdomstolene/byretterne med undtagelse af distriktet for matrikelregistret i Riga by, som svarer til kompetenceområdet for byretten i Riga (Kurzeme), byretten i Riga (forstaden Vidzeme), byretten i Riga (Nord), byretten i Riga (Centrum), byretten i Riga (forstaden Latgale) og byretten i Riga (forstaden Vidzeme), mens distriktet for matrikelkontoret for distriktet Riga svarer til kompetenceområdet for distriktsdomstolen for Riga og domstolen i Sigulda.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Letlands domstolsportal

Webstedet for lettiske domstoles onlinetjenester

Startside for den øverste domstols websted

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, adgangen er gratis.

Databasens indhold i korte træk

Portalen for de lettiske domstole giver adgang til aktuelle generelle oplysninger om de lettiske domstole.

Portalen for de lettiske domstoles onlinetjenester giver adgang til en database med anonymiserede domme, giver mulighed for at følge retssager ad elektronisk vej, for at indgive anmodninger til domstolene online, for at beregne udgifter til retssagen og betalingstjenester, for at hente og udfylde formularer online og at få adgang til andre juridiske onlinetjenester.

Startsiden på den øverste domstols hjemmeside giver adgang til et arkiv over retspraksis med både aktuelle kendelser afsagt af den øverste domstol og samlinger af eksempler på retspraksis. Se afsnittet "Retspraksis" for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger

De oplysninger, der offentliggøres på de nationale domstoles portal, og den øverste domstols kendelser og samlinger med eksempler på retspraksis, der er tilgængelige på den øverste domstols portal, findes indtil videre kun på lettisk.

Sidste opdatering: 03/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.