Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Τα τακτικά δικαστήρια αποτελούν τον πυρήνα του δικαστικού συστήματος στα κράτη μέλη. Ασχολούνται με σημαντικό μέρος των ένδικων διαδικασιών. Το πεδίο δικαιοδοσίας τους ποικίλει σε σημαντικό βαθμό. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τακτικά δικαστήρια και τη δικαιοδοσία τους σε κάθε κράτος μέλος.

Στα περισσότερα κράτη μέλη, τα τακτικά δικαστήρια ασχολούνται με δύο βασικούς τύπους διαδικασιών.

  • Διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων, που αφορούν δηλαδή αξιόποινες πράξεις (ποινικά αδικήματα) (όπως η κλοπή, ο βανδαλισμός, η απάτη, κτλ.) τα δικαστήρια αυτά μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις και αναφέρονται συχνά ως «ποινικά δικαστήρια»,
  • Διαδικασίες επί αστικών υποθέσεων, δηλαδή διαφορές μεταξύ πολιτών και/ή επιχειρήσεων (για παράδειγμα, προβλήματα που σχετίζονται με ενοίκια, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή διαζύγια, κτλ.) τα δικαστήρια αυτά αναφέρονται συχνά ως «πολιτικά δικαστήρια».

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.