Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Λεττονία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας της Λετονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας: εισαγωγή

Στη Λετονία, η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δημοτικά και επαρχιακά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Συνταγματικό Δικαστήριο (και, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κατά τη διάρκεια πολέμου, τα στρατοδικεία), εκ των οποίων τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας είναι τα δημοτικά και επαρχιακά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι αστικές και ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται στη Λετονία από αυτά τα δικαστήρια, τα οποία κατανέμονται σε τρεις βαθμίδες:

 1. δημοτικά/επαρχιακά δικαστήρια [rajonu (pilsētu) tiesas]·
 2. περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesas)·
 3. τμήμα αστικών υποθέσεων (Civillietu departaments) και τμήμα ποινικών υποθέσεων (Krimināllietu departaments) του Ανώτατου Δικαστηρίου (Augstākās tiesa).

Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται στην απόφαση για τα δικαστήρια, την κατά τόπον αρμοδιότητα και την τοποθεσία τους (Lēmums par tiesām, darbības teritorijām un atrašanās vietām).

Δημοτικά/επαρχιακά δικαστήρια και η κατά τόπον αρμοδιότητά τους

Αριθ.

Δικαστήριο

Διοικητικές επικράτειες

1.

Δικαστήριο Daugavpils (Daugavpils tiesa)

1.1 κοινότητα Augšdaugava

1.2 δήμος Daugavpils

1.3 κοινότητα Krāslava

1.4 κοινότητα Līvāni

1.5 κοινότητα Preiļi

2.

Επαρχιακό δικαστήριο Kurzeme (Kurzemes rajona tiesa)

2.1 κοινότητα Dienvidkurzeme

2.2 κοινότητα Kuldīga

2.3 δήμος Liepāja

2.4 κοινότητα Saldus

2.5 κοινότητα Talsi

2.6 δήμος Ventspils

2.7 κοινότητα Ventspils

3.

Δικαστήριο Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

3.1 κοινότητα Balvi

3.2 κοινότητα Ludza

3.3 κοινότητα Rēzekne

3.4 δήμος Rēzekne

4.

Επαρχιακό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas rajona tiesa)

4.1 κοινότητα Ādaži

4.2 δήμος Jūrmala

4.3 κοινότητα Ķekava

4.4 κοινότητα Mārupe

4.5 κοινότητα Olaine

4.6 κοινότητα Ropaži

4.7 κοινότητα Salaspils

4.8 κοινότητα Saulkrasti

4.9 κοινότητα Sigulda

5.

Επαρχιακό δικαστήριο Vidzeme (Vidzemes rajona tiesa)

5.1 κοινότητα Alūksne

5.2 κοινότητα Cēsis

5.3 κοινότητα Gulbene

5.4 κοινότητα Limbaži

5.5 κοινότητα Madona

5.6 κοινότητα Smiltene

5.7 κοινότητα Valka

5.8 κοινότητα Valmiera

5.9 κοινότητα Varakļāni

6.

Επαρχιακό δικαστήριο Zemgale (Zemgales rajona tiesa)

6.1 κοινότητα Aizkraukle

6.2 κοινότητα Bauska

6.3 κοινότητα Dobele

6.4 κοινότητα Jelgava

6.5 δήμος Jelgava

6.6 κοινότητα Jēkabpils

6.7 κοινότητα Ogre

6.8 κοινότητα Tukums


Η κατά τόπον αρμοδιότητα του δημοτικού δικαστηρίου της Ρίγας είναι η διοικητική επικράτεια του δήμου Ρίγας.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα του οικονομικού δικαστηρίου είναι το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Κατά τόπον αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων

Αριθ.

Κατά τόπον αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου

Δημοτικά ή Επαρχιακά δικαστήρια

1.

Περιφερειακό δικαστήριο Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa) 1. Επαρχιακό Δικαστήριο Kurzeme

2.

Περιφερειακό δικαστήριο Latgale (Latgales apgabaltiesa) 2.1 Δικαστήριο Daugavpils
2.2 Δικαστήριο Rēzekne

3.

Περιφερειακό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas apgabaltiesa) 3.1 Δημοτικό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas pilsētas tiesa)
3.2 Επαρχιακό δικαστήριο Ρίγας
3.3 Οικονομικό Δικαστήριο

4.

Περιφερειακό δικαστήριο Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa) 4. Επαρχιακό Δικαστήριο Vidzeme

5.

Περιφερειακό Δικαστήριο Zemgale (Zemgales apgabaltiesa) 5. Επαρχιακό Δικαστήριο Zemgale

6.

Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā apgabaltiesa) 6.1 Επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa)

 

Οι διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται από:

 • το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο (με έδρες στις πόλεις Ρίγα, Jelgava, Liepāja, Rēzekne και Valmiera)
 • το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο
 • το τμήμα διοικητικών υποθέσεων (Administratīvo lietu departaments) του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου και του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου καλύπτουν το σύνολο της διοικητικής επικράτειας της Λετονίας. Το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο περιλαμβάνει πέντε έδρες, μία σε κάθε δικαστική περιφέρεια, δηλαδή μία έδρα σε καθεμία από τις ακόλουθες πόλεις: Ρίγα, Jelgava, Rēzekne, Valmiera και Liepāja.

Κατά τόπον αρμοδιότητα των εδρών του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου

Αριθ.

Έδρα

Διοικητικές επικράτειες

1.

Έδρα Ρίγας του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου 1.1 κοινότητα Ādaži
1.2 δήμος Jūrmala
1.3 κοινότητα Ķekava
1.4 κοινότητα Mārupe
1.5 κοινότητα Ogre
1.6 κοινότητα Olaine
1.7 δήμος Ρίγας
1.8 κοινότητα Ropaži
1.9 κοινότητα Salaspils
1.10 κοινότητα Saulkrasti
1.11 κοινότητα Sigulda

2.

Έδρα Jelgava του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου 2. Δήμος Aizkraukle
2.2 κοινότητα Bauska
2.3 κοινότητα Dobele
2.4 κοινότητα Jelgava
2.5 δήμος Jelgava
2.6 κοινότητα Jēkabpils
2.7 κοινότητα Tukums

3.

Έδρα Rēzekne του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου 3. κοινότητα Augšdaugava
3.2 κοινότητα Balvi
3.3 δήμος Daugavpils
3.4 κοινότητα Krāslava
3.5 κοινότητα Līvāni
3.6 κοινότητα Ludza
3.7 κοινότητα Preiļi
3.8 κοινότητα Rēzekne
3.9 δήμος Rēzekne

4.

Έδρα Valmiera του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου 4. Δήμος Alūksne
4.2 κοινότητα Cēsis
4.3 κοινότητα Gulbene
4.4 κοινότητα Limbaži
4.5 κοινότητα Madona
4.6 κοινότητα Smiltene
4.7 κοινότητα Valka
4.8 κοινότητα Valmiera
4.9 κοινότητα Varakļāni

5.

Έδρα Liepāja του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου 5. κοινότητα Dienvidkurzeme
5.2 κοινότητα Kuldīga
5.3 δήμος Liepāja
5.4 κοινότητα Saldus
5.5 κοινότητα Talsi
5.6 κοινότητα Ventspils
5.7 δήμος Ventspils

Καθ᾽ ύλην αρμοδιότητα

Βάσει του νόμου περί ποινικής δικονομίας (Kriminālprocesa likums), τα δημοτικά/επαρχιακά δικαστήρια εκδικάζουν όλες τις ποινικές υποθέσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Το δημοτικό δικαστήριο Ρίγας είναι αρμόδιο ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο να επιλαμβάνεται ποινικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν κρατικό απόρρητο. Στα δημοτικά/επαρχιακά δικαστήρια οι ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται από έναν δικαστή (μονομελής σύνθεση). Εάν η ποινική υπόθεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, ο πρόεδρος του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να ορίσει ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί από τριμελή σύνθεση δικαστών του εν λόγω δικαστηρίου.

Οι εφέσεις κατά αποφάσεων των επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια, τα οποία ενεργούν ως δευτεροβάθμια δικαστήρια.

Οι αιτήσεις αναίρεσης (kasācija) για νομικό ζήτημα κατά αποφάσεων κατώτερου δικαστηρίου εκδικάζονται από το τμήμα ποινικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Τα ένδικα μέσα σε ποινικές υποθέσεις, είτε πρόκειται για έφεση είτε για αίτηση αναίρεσης, εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Σύμφωνα με τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likuma), οι διαδικασίες εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από επαρχιακό ή δημοτικό δικαστήριο.

Το δημοτικό δικαστήριο Ρίγας εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν ζητήματα κρατικού απορρήτου και υποθέσεις που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, την τοπογραφία προϊόντων ημιαγωγών, τα σχέδια και υποδείγματα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα πιστοποίησης και τις γεωγραφικές ενδείξεις, καθώς και υποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, την προστασία των sui generis δικαιωμάτων των κατασκευαστών βάσεων δεδομένων και υποθέσεις που αφορούν την προστασία εμπορικών απορρήτων από παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη. Εάν η υπό εξέταση υπόθεση αφορά αξίωση που σχετίζεται με αξίωση σε υπόθεση που εμπίπτει στην αρμοδιότητα είτε του δημοτικού δικαστηρίου της Ρίγας, είτε επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου, ή ακόμη και ανταγωγή ενώπιον επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του δημοτικού δικαστηρίου της Ρίγας, εναπόκειται στο δημοτικό δικαστήριο της Ρίγας να εκδικάσει την υπόθεση.

Βάσει του νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Patentu likums), το δημοτικό δικαστήριο Ρίγας εκδικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο τις ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την αστικοδικαιική έννομη προστασία εφευρέσεων:

 • αποκατάσταση δικαιωμάτων σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·
 • αναγνώριση ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας·
 • δικαίωμα βασιζόμενο σε προγενέστερη χρήση·
 • παράνομη χρήση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (προσβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας)·
 • αναγνώριση μη προσβολής διπλώματος ευρεσιτεχνίας·
 • παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, συμβατικές διατάξεις άδειας εκμετάλλευσης ή τήρηση των εν λόγω διατάξεων·
 • δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αδυναμίας δημόσιας χρήσης της εφεύρεσης.

Βάσει του νόμου περί σχεδίων και υποδειγμάτων (Dizainparaugu likums), το δημοτικό δικαστήριο Ρίγας εκδικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο τις ακόλουθες διαφορές οι οποίες αφορούν την έννομη προστασία σχεδίων ή υποδειγμάτων:

 • αναγνώριση δικαιωμάτων επί σχεδίου ή υποδείγματος·
 • αναγνώριση της ακυρότητας καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος·
 • παράνομη χρήση σχεδίου ή υποδείγματος (προσβολή σχεδίου ή υποδείγματος)·
 • παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, συμβατικές διατάξεις άδειας εκμετάλλευσης ή τήρηση των εν λόγω διατάξεων.

Οι υποθέσεις που αφορούν δικαιώματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαφοράς που εξετάζεται από την επιτροπή προσφυγών βιομηχανικής ιδιοκτησίας εξετάζονται από το δημοτικό δικαστήριο Ρίγας.

Ο εκτελεστήριος τύπος περιάπτεται σε πράξεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 299 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δημοτικό δικαστήριο Ρίγας.

Οι υποθέσεις που αφορούν την υποβολή γνωμοδότησης σε αλλοδαπό δικαστήριο σε υποθέσεις που αφορούν την παράνομη διασυνοριακή μεταφορά παιδιού σε ξένη χώρα ή την παραμονή του σε ξένη χώρα, όταν ο τόπος διαμονής του παιδιού βρίσκεται στη Λετονία, εκδικάζονται από το δημοτικό δικαστήριο Ρίγας.

Οι υποθέσεις που αφορούν την παράνομη διασυνοριακή μεταφορά παιδιού στη Λετονία ή την παραμονή του στη Λετονία, όταν ο τόπος διαμονής του παιδιού βρίσκεται σε άλλη χώρα, εκδικάζονται από το δημοτικό δικαστήριο Ρίγας.

Τα επαρχιακά ή δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν επίσης υποθέσεις κτηματολογίου. Το 2019, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του δικαστικού συστήματος, τα επαρχιακά ή δημοτικά δικαστήρια διόρισαν επίσης 72 κτηματολογικούς δικαστές, οι οποίοι διατήρησαν την εξειδίκευσή τους.

Το περιφερειακό δικαστήριο Ρίγας είναι αρμόδιο ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο να επιλαμβάνεται αστικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν κρατικό απόρρητο. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο οι αστικές υποθέσεις εκδικάζονται από έναν δικαστή (μονομελής σύνθεση), ενώ σε δεύτερο βαθμό (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (ή της παρεπόμενης απόφασης), αλλά ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει μόνον έκτακτο ένδικο μέσο σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν τμήμα, με εξαίρεση τις αποφάσεις που δεν υπόκεινται, εκ του νόμου, σε έφεση.

Η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του κεφαλαίου 30.4 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας και η απόφαση (παρεπόμενη απόφαση) του εφετείου μπορούν να προσβληθούν από τους διαδίκους για νομικό ζήτημα στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας, αλλά ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει μόνον έκτακτο ένδικο μέσο.

Οι υποθέσεις που αφορούν διοικητικές παραβάσεις εκδικάζονται από τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια και από τα περιφερειακά δικαστήρια τα οποία έχουν αρμοδιότητα σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Βάσει του λετονικού κώδικα διοικητικών παραβάσεων (Latvijas Administratīvās atbildības likums), οι αποφάσεις που εκδίδονται από ανώτερες αρχές μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων. Οι αποφάσεις των επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς στον λετονικό κώδικα διοικητικών παραβάσεων. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων στις υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα, αποκτούν δε ισχύ δεδικασμένου από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Βάσει του νόμου περί διοικητικής δικονομίας (Administratīvā procesa likums), οι διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό σε έδρα του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Εάν υπόθεση εκδικάζεται από το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο σε πρώτο βαθμό και το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να ελέγξει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με κρατικό απόρρητο, η υπόθεση εκδικάζεται στην έδρα του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου στη Ρίγα. Εάν ο νόμος ορίζει ότι μια διοικητική υπόθεση εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό από το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο ή το τμήμα διοικητικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου, και όχι από το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο, το σχετικό εισαγωγικό δικόγραφο πρέπει να κατατεθεί στο περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο ή στο τμήμα διοικητικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση. Διάδικος σε διοικητική δίκη μπορεί να ασκήσει έφεση κατά κύριας ή παρεπόμενης απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει ότι η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα ή ότι πρέπει να ασκηθεί αναίρεση κατά της απόφασης. Απόφαση του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου η οποία δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου. Διάδικος σε διοικητική δίκη μπορεί να ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά κύριας ή παρεπόμενης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εάν το δικαστήριο παρέβη ουσιαστικούς ή δικονομικούς κανόνες ή υπερέβη τη δικαιοδοσία του κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο οι διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται από μονομελή ή πολυμελή σύνθεση δικαστών, ενώ στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο περιλαμβάνει το τμήμα αστικών υποθέσεων, το τμήμα ποινικών υποθέσεων και το τμήμα διοικητικών υποθέσεων. Το τμήμα αστικών υποθέσεων, το τμήμα ποινικών υποθέσεων και το τμήμα διοικητικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι τα ακυρωτικά όργανα σε όλες τις υποθέσεις που εκδικάζονται από τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια, ενώ εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό τις υποθέσεις που αφορούν αποφάσεις του συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Valsts kontroles padome) οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 του νόμου περί Ελεγκτικού Συνεδρίου (Valsts kontroles likums). Στα τμήματα του Ανώτατου Δικαστηρίου οι υποθέσεις εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση δικαστών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται στον νόμο, από διευρυμένη σύνθεση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων

Δικτυακή πύλη των εθνικών δικαστηρίων της Λετονίας

Ιστότοπος ηλεκτρονικών υπηρεσιών των δικαστηρίων της Λετονίας

Ιστότοπος του Ανώτατου Δικαστηρίου

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση προσφέρεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της βάσης δεδομένων

Η πύλη των εθνικών δικαστηρίων της Λετονίας παρέχει επίκαιρες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια της Λετονίας.

Στον ιστότοπο ηλεκτρονικών υπηρεσιών των δικαστηρίων της Λετονίας παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα πρόσβασης σε βάση δεδομένων ανωνυμοποιημένων δικαστικών αποφάσεων, ηλεκτρονικής παρακολούθησης δικαστικών διαδικασιών, ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο δικαστήριο, υπολογισμού των δικαστικών εξόδων και πληρωμών εξυπηρέτησης με τη χρήση εργαλείου υπολογισμού εξόδων και τελών, λήψης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών εντύπων, καθώς και πρόσβασης σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες των δικαστηρίων.

Στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστηρίου υπάρχει αρχείο νομολογίας με δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσφατες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και σε συλλογές νομολογίας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Judikatūra» (Νομολογία).

Πλαίσιο

Τόσο οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην πύλη των εθνικών δικαστηρίων της Λετονίας όσο και οι αποφάσεις και οι συλλογές νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου που δημοσιεύονται στην πύλη του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι επί του παρόντος διαθέσιμες μόνο στα λετονικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/11/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.