Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Λεττονία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας της Λετονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας: εισαγωγή

Στη Λετονία τη δικαστική εξουσία ασκούν τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια (rajona/pilsētas tiesas), τα περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesas) και το Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa).

Οι αστικές και ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται στη Λετονία από 40 δικαστήρια, τα οποία κατανέμονται σε τρεις βαθμίδες: υπάρχουν 34 επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια, πέντε περιφερειακά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια της Λετονίας είναι τα ακόλουθα:

Αριθ. Επαρχιακά/Δημοτικά δικαστήρια Κατά τόπον αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου
1. 1.1. Επαρχιακό δικαστήριο Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa) Περιφερειακό δικαστήριο Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)
1.2. Δημοτικό δικαστήριο Liepāja (Liepājas tiesa)
1.3. Επαρχιακό δικαστήριο Saldus (Saldus rajona tiesa)
1.4. Επαρχιακό δικαστήριο Talsi (Talsu rajona tiesa)
1.5. Δημοτικό δικαστήριο Ventspils (Ventspils tiesa)
2. 2.1. Δημοτικό δικαστήριο Daugavpils (Daugavpils tiesa) Περιφερειακό δικαστήριο Latgale (Latgales apgabaltiesa)
2.2. Δημοτικό δικαστήριο Rēzekne (Rēzeknes tiesa)
3. 3.1. Επαρχιακό δικαστήριο Ogre (Ogres rajona tiesa) Περιφερειακό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas apgabaltiesa)
3.2. Επαρχιακό δικαστήριο περιφέρειας Kurzeme Ρίγας (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
3.3. Επαρχιακό δικαστήριο περιφέρειας Latgale Ρίγας (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
3.4. Επαρχιακό δικαστήριο περιφέρειας Vidzeme Ρίγας (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
3.5. Επαρχιακό δικαστήριο περιφέρειας Zemgale Ρίγας (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
3.6. Επαρχιακό δικαστήριο βόρειας περιφέρειας Ρίγας (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
3.7. Επαρχιακό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas rajona tiesa1
4. 4.1. Επαρχιακό δικαστήριο Alūksne (Alūksnes rajona tiesa) Περιφερειακό δικαστήριο Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa2
4.2. Επαρχιακό δικαστήριο Cēsis ( Cēsu rajona tiesa)
4.3. Eπαρχιακό δικαστήριο Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)
4.4. Eπαρχιακό δικαστήριο Limbaži (Limbažu rajona tiesa)
4.5. Eπαρχιακό δικαστήριο Madona (Madonas rajona tiesa)
4.6. Eπαρχιακό δικαστήριο Valka (Valkas rajona tiesa)
4.7. Eπαρχιακό δικαστήριο Valmiera (Valmieras rajona tiesa)
5. 5.1. Eπαρχιακό δικαστήριο Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa) Περιφερειακό Δικαστήριο Zemgale (Zemgales apgabaltiesa3
5.2. Eπαρχιακό δικαστήριο Bauska (Bauskas rajona tiesa)
5.3. Eπαρχιακό δικαστήριο Dobele (Dobeles rajona tiesa)
5.4. Δημοτικό δικαστήριο Jelgava (Jelgavas tiesa)
5.5. Επαρχιακό δικαστήριο Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)
5.6. Επαρχιακό δικαστήριο Tukums (Tukuma rajona tiesa)
6. 6.1. Επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa) Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā apgabaltiesa)

1 To επαρχιακό δικαστήριο Ρίγας διαθέτει έδρα στη Jūrmala και η κατά τόπον αρμοδιότητά του αντιστοιχεί σε εκείνη του επαρχιακού δικαστηρίου Ρίγας.

2 To περιφερειακό δικαστήριο Vidzeme διαθέτει έδρα στη Madona και η κατά τόπον αρμοδιότητά του αντιστοιχεί σε εκείνη των επαρχιακών δικαστηρίων της Alūksne, της Gulbene και της Madona.

3 To περιφερειακό δικαστήριο Zemgale διαθέτει έδρα στην Aizkraukle και η κατά τόπον αρμοδιότητά του αντιστοιχεί σε εκείνη των επαρχιακών δικαστηρίων της Bauska, της Aizkraukle και της Jēkabpils.

Οι διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται από:

 • το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa),
 • το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā apgabaltiesa),
 • το τμήμα διοικητικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

Η κατά τόπον αρμοδιότητα του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου και του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου καλύπτουν το σύνολο της διοικητικής επικράτειας της Λετονίας. Το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο περιλαμβάνει πέντε έδρες, μία σε κάθε δικαστική περιφέρεια, δηλαδή μία έδρα σε καθεμία από τις ακόλουθες πόλεις: Ρίγα, Jelgava, Rēzekne, Valmiera και Liepāja.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων ορίζεται στον κανονισμό για τα επαρχιακά/δημοτικά και περιφερειακά δικαστήρια και την κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων αυτών [Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju].

Καθ᾽ ύλην αρμοδιότητα

Βάσει του νόμου περί ποινικής δικονομίας (Kriminālprocesa likums), τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια εκδικάζουν όλες τις ποινικές υποθέσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια. Το επαρχιακό δικαστήριο της περιφέρειας Vidzeme Ρίγας είναι αρμόδιο ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο για τις ποινικές υποθέσεις που αφορούν κρατικό απόρρητο. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων των επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια, τα οποία ενεργούν ως δευτεροβάθμια δικαστήρια. Αίτηση αναίρεσης (kasācija) μπορεί να υποβληθεί κατά απόφασης οποιουδήποτε κατώτερου δικαστηρίου ενώπιον του τμήματος ποινικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Στα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια οι ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται από έναν δικαστή (μονομελής σύνθεση). Εάν η ποινική υπόθεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, ο πρόεδρος του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να ορίσει ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί από τριμελή σύνθεση δικαστών του εν λόγω δικαστηρίου. Τα ένδικα μέσα σε ποινικές υποθέσεις, είτε πρόκειται για έφεση είτε για αίτηση αναίρεσης, εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Βάσει του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums), οι υποθέσεις εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από επαρχιακό/δημοτικό δικαστήριο, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ότι εκδικάζονται από περιφερειακό δικαστήριο. Οι αιτήσεις αναγκαστικής εκτέλεσης μη αμφισβητούμενων απαιτήσεων και οι αιτήσεις αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων κατόπιν δικαστικής όχλησης εξετάζονται από την υπηρεσία κτηματολογίου του οικείου επαρχιακού/δημοτικού δικαστηρίου. Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια:

 • διαφορές που αφορούν την κυριότητα ακινήτου, με εξαίρεση τον χωρισμό της περιουσίας των συζύγων
 • διαφορές που αφορούν την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων
 • διαφορές που αφορούν την αφερεγγυότητα και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας, εάν μια υπόθεση συνδυάζει περισσότερες απαιτήσεις εκ των οποίων ορισμένες υπάγονται στην αρμοδιότητα επαρχιακού/δημοτικού δικαστηρίου ενώ άλλες υπάγονται στην αρμοδιότητα περιφερειακού δικαστηρίου, ή εάν σε επαρχιακό/δημοτικό δικαστήριο υποβλήθηκε ανταγωγή η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα περιφερειακού δικαστηρίου, η υπόθεση εκδικάζεται από το περιφερειακό δικαστήριο. Το περιφερειακό δικαστήριο Ρίγας είναι αρμόδιο ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο να επιλαμβάνεται αστικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν κρατικό απόρρητο. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο οι αστικές υποθέσεις εκδικάζονται από έναν δικαστή (μονομελής σύνθεση), ενώ σε δεύτερο βαθμό (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Οι υποθέσεις που αφορούν διοικητικές παραβάσεις εκδικάζονται από τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια και από τα περιφερειακά δικαστήρια τα οποία έχουν αρμοδιότητα σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Βάσει του λετονικού κώδικα διοικητικών παραβάσεων (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss), οι αποφάσεις που εκδίδονται από ανώτερες αρχές μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων. Οι αποφάσεις των επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς στον λετονικό κώδικα διοικητικών παραβάσεων. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων στις υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα, αποκτούν δε ισχύ δεδικασμένου από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Βάσει του νόμου περί διοικητικής δικονομίας (Administratīvā procesa likums), οι διοικητικές υποθέσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό σε έδρα του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Εάν υπόθεση εκδικάζεται από το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο σε πρώτο βαθμό και το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να ελέγξει πληροφορίες οι οποίες αφορούν κρατικό απόρρητο, η υπόθεση εκδικάζεται στην έδρα του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου στη Ρίγα. Εάν ο νόμος ορίζει ότι διοικητική υπόθεση δεν εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό από το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο, αλλά από το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο ή από το τμήμα διοικητικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου, το σχετικό εισαγωγικό δικόγραφο πρέπει να κατατεθεί στο περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο ή στο τμήμα διοικητικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση. Διάδικος σε διοικητική δίκη μπορεί να ασκήσει έφεση κατά κύριας ή παρεπόμενης απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει ότι η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα ή ότι υπόκειται μόνο σε αίτησης αναίρεσης. Απόφαση του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου η οποία δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου. Διάδικος σε διοικητική δίκη μπορεί να ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά κύριας ή παρεπόμενης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εάν το δικαστήριο παρέβη ουσιαστικούς ή δικονομικούς κανόνες ή υπερέβη τη δικαιοδοσία του κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, οι διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται από μονομελή ή από πολυμελή σύνθεση δικαστών, ενώ στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Βάσει του νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Patentu likums), το περιφερειακό δικαστήριο Ρίγας εκδικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο τις ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την αστικοδικαιική έννομη προστασία εφευρέσεων:

 • αποκατάσταση δικαιωμάτων σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • αναγνώριση ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • δικαιώματα προηγούμενης χρήσης
 • παράνομη χρήση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (προσβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας)
 • αναγνώριση μη προσβολής διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, συμβατικές διατάξεις άδειας εκμετάλλευσης ή τήρηση των εν λόγω διατάξεων
 • δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αδυναμίας δημόσιας χρήσης της εφεύρεσης.

Βάσει του νόμου περί σχεδίων και υποδειγμάτων (Dizainparaugu likums), το περιφερειακό δικαστήριο Ρίγας εκδικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο τις ακόλουθες διαφορές οι οποίες αφορούν την έννομη προστασία σχεδίων ή υποδειγμάτων:

 • αναγνώριση δικαιωμάτων επί σχεδίου ή υποδείγματος
 • αναγνώριση της ακυρότητας καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος
 • παράνομη χρήση σχεδίου ή υποδείγματος (προσβολή σχεδίου ή υποδείγματος)
 • παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, συμβατικές διατάξεις άδειας εκμετάλλευσης ή τήρηση των εν λόγω διατάξεων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο περιλαμβάνει το τμήμα αστικών υποθέσεων, το τμήμα ποινικών υποθέσεων, το τμήμα διοικητικών υποθέσεων και το εφετειακό τμήμα αστικών υποθέσεων. Το εφετειακό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από τα περιφερειακά δικαστήρια. Το τμήμα αστικών υποθέσεων, το τμήμα ποινικών υποθέσεων και το τμήμα διοικητικών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου εκδικάζουν τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων και περιφερειακών δικαστηρίων, ενώ εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό τις υποθέσεις που αφορούν τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Valsts kontroles padome) που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 του νόμου περί Ελεγκτικού Συνεδρίου (Valsts kontroles likums). Στο εφετειακό τμήμα οι υποθέσεις εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση δικαστών. Στα λοιπά τμήματα του Ανώτατου Δικαστηρίου οι υποθέσεις εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση δικαστών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται στον νόμο, από διευρυμένη σύνθεση.

Οι δικαστές των υπηρεσιών κτηματολογίου (zemesgrāmatu nodaļas) εγγράφουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στο κτηματολόγιο και εκδίδουν τους σχετικούς τίτλους, ενώ, επιπλέον, εξετάζουν τις αιτήσεις αναγκαστικής εκτέλεσης μη αμφισβητούμενων απαιτήσεων και τις αιτήσεις αναγκαστικής απαιτήσεων κατόπιν δικαστικής όχλησης. Οι δικαστές των υπηρεσιών κτηματολογίου υπάγονται στο ίδιο νομικό καθεστώς με τους δικαστές των επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων. Βάσει του νόμου περί κτηματολογίου (Zemesgrāmatu likums), η κατά τόπον αρμοδιότητα των υπηρεσιών κτηματολογίου ταυτίζεται με εκείνη των επαρχιακών/δημοτικών δικαστηρίων, με την εξαίρεση της υπηρεσίας κτηματολογίου της πόλης της Ρίγας, της οποίας η κατά τόπον αρμοδιότητα καλύπτει τις δικαστικές περιφέρειες του επαρχιακού δικαστηρίου περιφέρειας Kurzeme Ρίγας, του επαρχιακού δικαστηρίου περιφέρειας Vidzeme Ρίγας, του επαρχιακού δικαστηρίου βόρειας περιφέρειας Ρίγας, του επαρχιακού δικαστηρίου κεντρικής περιφέρειας Ρίγας, του επαρχιακού δικαστηρίου περιφέρειας Latgale Ρίγας και του επαρχιακού δικαστηρίου περιφέρειας Zemgale Ρίγας, ενώ η κατά τόπον αρμοδιότητα της υπηρεσίας κτηματολογίου της επαρχίας της Ρίγας καλύπτει τις δικαστικές περιφέρειες του επαρχιακού δικαστηρίου Ρίγας και του δημοτικού δικαστηρίου Sigulda.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων

Πύλη των εθνικών δικαστηρίων

eTiesas - Πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών των εθνικών δικαστηρίων

Ανώτατο Δικαστήριο

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση προσφέρεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της βάσης δεδομένων

Η πύλη των εθνικών δικαστηρίων παρέχει επικαιροποιημένη γενική ενημέρωση σχετικά με τα δικαστήρια της Λετονίας.

Στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών των εθνικών δικαστηρίων παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ανωνυμοποιημένες δικαστικές αποφάσεις, ηλεκτρονικής παρακολούθησης δικαστικών διαδικασιών, ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων στα δικαστήρια, υπολογισμού των δικαστικών εξόδων και επί πληρωμή υπηρεσιών με τη χρήση εργαλείου υπολογισμού εξόδων και τελών, λήψης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών εντύπων, καθώς και πρόσβασης σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Στην πύλη του Ανώτατου Δικαστηρίου περιέχεται αρχείο νομολογίας με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου επί συγκεκριμένων θεμάτων και με συλλογές νομολογίας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Judikatūra» (Νομολογία).

Πλαίσιο

Τόσο οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην πύλη των εθνικών δικαστηρίων όσο και οι αποφάσεις και οι συλλογές νομολογίας που δημοσιεύονται στην πύλη του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι επί του παρόντος διαθέσιμες μόνον στα λετονικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.