Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Μάλτα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων της Μάλτας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Πληροφορίες σχετικά με τα αστικά και τα ποινικά δικαστήρια της Μάλτας παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν.

Αστικά δικαστήρια

Court of Appeal (Εφετείο)

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο


Κατ’ έφεση

Το Court of Appeal εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων αστικών δικαστηρίων τόσο ανώτερης όσο και κατώτερης δικαιοδοσίας.

(i) Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του First Hall (πρώτου τμήματος) και του Family Section (οικογενειακού τμήματος ) του Civil Court.

(ii) Εκδικάζει επίσης εφέσεις κατά αποφάσεων του Court of Magistrates στην αστική δικαιοδοσία του, του Small Claims Tribunal (δικαστηρίου μικροδιαφορών) και των διοικητικών δικαστηρίων.

(i) Απαρτίζεται από τρεις ανώτερους δικαστές.

(ii) Απαρτίζεται από έναν ανώτερο δικαστή.

Civil Court (Αστικό Δικαστήριο):

First Hall of the Civil Court
(πρώτο τμήμα)

Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section) (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας)
Civil Court (Family Section) (οικογενειακό τμήμα)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το First Hall of the Civil Court εκδικάζει υποθέσεις αστικής ή/και εμπορικής φύσης που υπερβαίνουν τη δικαιοδοσία του Court of Magistrates. Υπό τη συνταγματική δικαιοδοσία του εκδικάζει επίσης υποθέσεις που σχετίζονται με παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που προστατεύονται από το Σύνταγμα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Tο Civil Court (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) είναι δικαστήριο εκούσιας δικαιοδοσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την απαγόρευση ή την κήρυξη της ανικανότητας προσώπων με ψυχικά νοσήματα, τον ορισμό επιτρόπων για τα εν λόγω πρόσωπα, την κίνηση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής και την επιβεβαίωση των εκτελεστών της διαθήκης. Είναι επίσης ο θεματοφύλακας μυστικών διαθηκών.

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει όλες τις υποθέσεις που αφορούν οικογενειακά ζητήματα, όπως ακύρωση γάμου, χωρισμό, διαζύγιο, διατροφή και επιμέλεια των τέκνων.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής. 

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής.

Court of Magistrates

(κατώτερο δικαστήριο)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Στον αστικό τομέα, τα Courts of Magistrates έχουν μόνον κατώτερη πρωτοβάθμια δικαιοδοσία, η οποία γενικά περιορίζεται σε απαιτήσεις αξίας έως 15 000 ευρώ.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής.

Court of Magistrates for Gozo (Κατώτερο δικαστήριο του Γκόζο)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Στον αστικό τομέα, το Court of Magistrates for Gozo διαθέτει διττή δικαιοδοσία: κατώτερη δικαιοδοσία, ανάλογη εκείνης που ασκεί το αντίστοιχο δικαστήριο στη Μάλτα, και ανώτερη δικαιοδοσία, με αρμοδιότητες ίδιες με εκείνες του πρώτου τμήματος του Civil Court, εκτός από τη συνταγματική δικαιοδοσία, και του τμήματος εκούσιας δικαιοδοσίας του Civil Court.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής.

Small Claims Tribunal

(Δικαστήριο μικροδιαφορών)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει συνοπτικά, βάσει των αρχών της ευθυδικίας και του δικαίου, απαιτήσεις των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Προεδρεύει ένας κριτής (adjudicator).

Ποινικά δικαστήρια

Court of Criminal Appeal (Ποινικό Εφετείο)

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό, στο πλαίσιο της ανώτερης δικαιοδοσίας του, εκδικάζει εφέσεις προσώπων που καταδικάσθηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο.

Το δικαστήριο αυτό, στο πλαίσιο της κατώτερης δικαιοδοσίας του, εκδικάζει εφέσεις σε σχέση με υποθέσεις που κρίθηκαν από το Court of Magistrates το οποίο συνεδρίασε ως ποινικό δικαστήριο.

Απαρτίζεται από τρεις ανώτερους δικαστές.

Απαρτίζεται από έναν ανώτερο δικαστή.

Criminal Court (Ποινικό Δικαστήριο)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό είναι ποινικό δικαστήριο και εκδικάζει ποινικές υποθέσεις που υπερβαίνουν την αρμοδιότητα του Court of Magistrates.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής, ο οποίος εκδικάζει την υπόθεση με εννεαμελές σώμα ενόρκων.

Court of Magistrates (κατώτερο δικαστήριο)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Στον ποινικό τομέα, το Court of Magistrates διαθέτει διττή δικαιοδοσία: δικαιοδοσία ποινικού δικαστηρίου για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του και δικαιοδοσία ανακριτικού δικαστηρίου σε σχέση με αδικήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Criminal Court.

(i) ως ποινικό δικαστήριο – το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων που αφορούν αδικήματα τα οποία τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών. (ii) ως ανακριτικό δικαστήριο – το συγκεκριμένο δικαστήριο διεξάγει την προκαταρκτική εξέταση σε κακουργήματα και διαβιβάζει την αντίστοιχη δικογραφία στον γενικό εισαγγελέα. Εάν δεν ασκηθεί ένσταση από τον κατηγορούμενο, ο γενικός εισαγγελέας μπορεί να αναπέμψει υποθέσεις που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως δέκα ετών στο Court of Magistrates προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση και να λάβει τη σχετική απόφαση.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής.

Court of Magistrates for Gozo (Κατώτερο δικαστήριο του Γκόζο)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Στον ποινικό τομέα, το Court of Magistrates for Gozo έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Court of Magistrates όταν συνεδριάζει ως ποινικό δικαστήριο και ως ανακριτικό δικαστήριο.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής.

Juvenile Court

(Δικαστήριο ανηλίκων)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Juvenile Court εκδικάζει κατηγορίες εις βάρος ανηλίκων κάτω των 16 ετών, και άλλες υποθέσεις που τους αφορούν, και μπορεί επίσης να εκδώσει διαταγές επιμέλειας.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής. επικουρούμενος από δύο μέλη.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Στη σελίδα της Μάλτας με τίτλο «Οργάνωση της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη – Μάλτα» θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και συνδέσμους προς τις σχετικές βάσεις δεδομένων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Κυβέρνησης

Δικαστικές υπηρεσίες

Δικαστικές υπηρεσίες - Sentenzi Online

Δικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικές διαδικασίες

Δικαστικές υπηρεσίες - Χρήση αιθουσών δικαστηρίων

Δικαστικές υπηρεσίες – Στατιστικά στοιχεία

Δικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Δικαστικές υπηρεσίες - Έντυπα για αστικές υποθέσεις (στα μαλτέζικα)

Δικαστικοί εμπειρογνώμονες

Νομικές υπηρεσίες (Νομοθεσία της Μάλτας - Laws of Malta)

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.