Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Πολωνία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων της Πολωνίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τακτικά δικαστήρια

Το σύστημα των τακτικών δικαστηρίων στην Πολωνία περιλαμβάνει τα εφετεία (sądy apelacyjne),τα πρωτοδικεία (sądy okręgowe) και τα περιφερειακά δικαστήρια (sądy rejonowe). Τα δικαστήρια αυτά κρίνουν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις ποινικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου και δικαίου ανηλίκων, εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων – εκτός από τις υποθέσεις για τις οποίες είναι αρμόδια άλλα ειδικά δικαστήρια, όπως τα στρατιωτικά δικαστήρια.

Τα τακτικά δικαστήρια τηρούν επίσης τα κτηματολόγια και τα μητρώα υποθηκών, καθώς και το μητρώο ενεχύρων, το εθνικό δικαστικό μητρώο και το εθνικό ποινικό μητρώο.

Αστικά δικαστήρια

Υπάρχει ένα αστικό τμήμα (wydział cywilny) σε κάθε εφετείο, πρωτοδικείο και περιφερειακό δικαστήριο.

Ποινικά δικαστήρια

Υπάρχει ένα ποινικό τμήμα (wydział karny) σε κάθε εφετείο, πρωτοδικείο και περιφερειακό δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Στον δικτυακό τόπο της πολωνικής κυβέρνησης δημοσιεύεται κατάλογος των δημοσιευμένων νόμων από το 1918.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.