Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Yleisiä tuomioistuimia ovat kunnalliset tuomioistuimet (općinski sud) ja maakunnalliset tuomioistuimet (županijski sud).

Kunnalliset tuomioistuimet

 1. ratkaisevat riita-asiat, riidattomat asiat ja täytäntöönpanoasiat,
 2. ratkaisevat perintö- ja kiinteistörekisteriasiat ja pitävät kiinteistörekisteriä,
 3. ratkaisevat rikosasiat, paitsi niissä tapauksissa, joissa asiallinen toimivalta on lain mukaan jollain toisella tuomioistuimella,
 4. ratkaisevat rikkomusasiat, paitsi niissä tapauksissa, joissa asiallinen toimivalta on lain mukaan jollain toisella tuomioistuimella,
 5. päättävät ulkomaisten tuomioistuinten antamien päätösten ja sellaisten viranomaispäätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, jotka niiden alkuperämaassa rinnastetaan tuomioistuimen päätöksiin,
 6. suorittavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä toimivaltaansa kuuluvissa oikeudellisissa menettelyissä,
 7. suorittavat muiden EU-maiden kanssa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä tehtäviä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa,
 8. suorittavat muita niille lain mukaan kuuluvia tehtäviä.

Kroatian kunnalliset tuomioistuimet

Maakunnalliset tuomioistuimet

 1. ratkaisevat muutoksenhaut kunnallisten tuomioistuinten päätöksiin, paitsi jos laissa säädetään toisin,
 2. ratkaisevat asiat ensimmäisessä oikeusasteessa, jos niiden toimivallasta säädetään laissa,
 3. tutkivat ja käsittelevät notaarien tekemät kurinpitorikkomukset ja ratkaisevat ne ensimmäisessä oikeusasteessa, jos laki niin edellyttää,
 4. ratkaisevat muutoksenhaun notaarin tehtävien laiminlyömisestä kurinpitomenettelyssä annettuun päätökseen, jos laissa niin säädetään,
 5. suorittavat kansainväliseen oikeusapuun liittyviä tehtäviä toimivaltaansa kuuluvissa oikeudellisissa menettelyissä,
 6. suorittavat muiden EU-maiden kanssa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä tehtäviä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa, ei kuitenkaan rikkomusasioissa,
 7. panevat täytäntöön ulkomaisten rikostuomioistuinten päätökset,
 8. suorittavat muita niille lain mukaan kuuluvia tehtäviä.

Kroatian maakunnalliset tuomioistuimet

Päivitetty viimeksi: 15/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.