Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kyproksen tasavallassa on vain kahden oikeusasteen tuomioistuimia: korkein oikeus (Ανώτατο Δικαστήριο), joka käsittelee toisen oikeusasteen tuomioistuimena kaikki ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehdyt valitukset, ja seuraavat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet:

  • hallintotuomioistuin (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • aluetuomioistuimet (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • rikostuomioistuimet (Κακουργιοδικεία)
  • perhetuomioistuin (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • vuokranvalvontatuomioistuin (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • työtuomioistuin (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) ja
  • sotilastuomioistuin (Στρατοδικείο).

Yleiset tuomioistuimet – johdanto

  • Korkein oikeus

Korkeimmassa oikeudessa on kolmetoista tuomaria, joista yksi on korkeimman oikeuden presidentti. Korkeimmalla oikeudella on tuomiovalta seuraavissa asioissa:

Muutoksenhaku

Korkein oikeus käsittelee kaikki ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehdyt valitukset siviili- ja rikosasioissa. Valituksia käsitellään yleensä kolmen tuomarin kokoonpanossa. Valituksen käsittely perustuu ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäyntipöytäkirjoihin (lukuun ottamatta erittäin poikkeuksellisia tapauksia, joissa korkein oikeus voi kuulla todistajia). Toimiessaan muutoksenhakutuomioistuimena korkein oikeus voi pitää voimassa päätöksen, johon on haettu muutosta, muuttaa sitä tai kumota sen tai määrätä uuden oikeudenkäynnin.

Uudelleentutkintamääräykset

Korkeimmalla oikeudella on yksinomainen toimivalta käsitellä kaikki valitukset, jotka koskevat hallinnollista valtaa käyttävien henkilöiden tai elinten päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä. Korkein oikeus voi kumota minkä tahansa täytäntöönpanokelpoisen hallintotoimen, jossa on ylitetty toimivaltuudet tai käytetty niitä väärin tai joka on lain tai perustuslain vastainen.

Erioikeusmääräykset

Korkeimmalla oikeudella on yksinomainen toimivalta antaa erioikeusmääräyksiä, kuten habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto ja prohibition.

Merioikeus

Korkein oikeus käsittelee ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimena merioikeuteen liittyvät asiat. Ensimmäisessä oikeusasteessa asia käsitellään yhden tuomarin kokoonpanossa ja kun on kyse muutoksenhausta, tuomioistuimen täydessä kokoonpanossa.

Vaalivalitukset

Korkeimmalla oikeudella on vaalituomioistuimena toimiessaan yksinomainen toimivalta käsitellä vaalilakien tulkintaa ja soveltamista koskevat valitukset.

Perustuslailliset kysymykset

Korkeimmalla oikeudella on toimivalta päättää lakien perustuslainmukaisuudesta ja ratkaista toimivaltaa tai valtuuksia koskevia valtion elinten välisiä erimielisyyksiä. Lisäksi Kyproksen tasavallan presidentillä (Πρόεδρος τής Δημοκρατίας) on perustuslain mukainen oikeus pyytää korkeimmalta oikeudelta lausuntoa lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta.

  • Aluetuomioistuimet

Aluetuomioistuimet käsittelevät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina kaikki riita-asiat (lukuun ottamatta merioikeusasioita) ja kaikki rikosasiat, joista annettava tuomio on enintään viisi vuotta vankeutta. Kyproksen jokaisella hallintoalueella on aluetuomioistuin. Asiat käsitellään yhden tuomarin kokoonpanossa, eikä valamiehistöä käytetä.

  • Rikostuomioistuimet

Rikostuomioistuimet käsittelevät vain rikosasioita. Yleensä niissä käsitellään vakavimmat rikokset, joista annettava enimmäisrangaistus on vähintään viisi vuotta vankeutta. Jokaisessa rikostuomioistuimessa on kolme tuomaria. Päätösten hyväksyminen edellyttää määräenemmistöä eikä valamiehistöä käytetä.

Oikeudelliset tietokannat

Virallista oikeudellista tietokantaa ei toistaiseksi ole. Käytössä on sen sijaan eräitä yksityisiä oikeudellisia tietokantoja. Toiset niistä tarjoavat tilauspalveluja ja toiset ovat vapaasti käytettävissä.

Tietokannoissa on tietoja tuomioistuinten päätöksistä ja primaarilainsäädäntöä.

Linkkejä

Kyproksen korkein oikeus

Päivitetty viimeksi: 11/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.