Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Viro

Tässä osassa kerrotaan Viron yleisiä tuomioistuimia koskevasta järjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Viro

Yleiset tuomioistuimet – johdantoa

Ensimmäisen oikeusasteen yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet (maakohus). Ne käsittelevät ensimmäisessä oikeusasteessa kaikkia riita- ja rikosasioita sekä rikkomuksia ja toteuttavat muita toimia, jotka on laissa määrätty niiden toimivaltaan. Oikeudenkäyntimenettelyä käräjäoikeuksissa säätelee riita-asioiden osalta siviiliprosessilaki, rikosasioiden osalta rikosprosessilaki ja rikkomusten osalta rikkomusprosessilaki.

Toisen oikeusasteen tuomioistuimia ovat piirituomioistuimet (ringkonnakohus), jotka käsittelevät uudelleen käräjäoikeuksien antamia tuomioita ja päätöksiä, joihin on haettu muutosta. Menettelyjä piirituomioistuimissa säädellään samoilla laeilla kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten menettelyjä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet

Virossa on neljä käräjäoikeutta. Käräjäoikeudet ovat jakautuneet toimimaan useissa eri toimipaikoissa.

Käräjäoikeudet:

Harjun käräjäoikeus:

 1. Tallinnan oikeustalo

Virun käräjäoikeus:

 1. Jõhvin oikeustalo
 2. Narvan oikeustalo
 3. Rakveren oikeustalo

Pärnun käräjäoikeus:

 1. Pärnun oikeustalo
 2. Haapsalun oikeustalo
 3. Kuressaaren oikeustalo
 4. Raplan oikeustalo
 5. Paiden oikeustalo

Pärnun käräjäoikeudessa on myös maksamismääräysosasto, jossa käsitellään nopeutettua maksamismääräysmenettelyä koskevia hakemuksia.

Tarton käräjäoikeus:

 1. Tarton oikeustalo
 2. Jõgevan oikeustalo
 3. Viljandin oikeustalo
 4. Valgan oikeustalo
 5. Võrun oikeustalo

Tarton käräjäoikeudessa on rekisteri- ja kiinteistörekisteriosasto. Kiinteistörekisteriosasto pitää kiinteistörekisteriä ja alusrekisteriä. Rekisteriosasto pitää kaupparekisteriä, voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriä ja kaupallisia pantteja koskevaa rekisteriä.

Toisen oikeusasteen tuomioistuimet

Virossa on kaksi piirituomioistuinta.

Piirituomioistuimet:

 • Tallinnan piirituomioistuin
 • Tarton piirituomioistuin

Oikeudellisia tietokantoja

Tuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavissa tuomioistuinten verkkosivustolla. Yhteystietoihin tutustuminen on ilmaista.

Päivitetty viimeksi: 01/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.