Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Siviilituomioistuimet (Politika dikastiria)

Kaikki yksityishenkilöiden väliset riita-asiat ratkaistaan siviilituomioistuimissa, mukaan lukien kyseisten tuomioistuinten tuomiovaltaan lakisääteisesti kuuluvat riidattomat asiat.

Siviilituomioistuimia ovat seuraavat:

 1. Korkein oikeus (Areios Pagos)
 2. Muutoksenhakutuomioistuin (Efeteio)
 3. Ensimmäisen oikeusasteen useamman tuomarin kokoonpano (Polymeles Protodikeio)
 4. Ensimmäisen oikeusasteen yhden tuomarin kokoonpano (Monomeles Protodikeio)
 5. Rauhantuomioistuin (Eirinodikeio).

Rikostuomioistuimet (Poinika dikastiria)

Rikostuomioistuimet käsittelevät rikosasioita.

Rikostuomioistuimia ovat seuraavat:

 1. Korkein oikeus (Areios Pagos)
 2. Muutoksenhakutuomioistuinten viiden tuomarin kokoonpanot (Pentameli Efeteia)
 3. Valamiestuomioistuimet (meikta orkota dikastiria)
 4. Valamieskokoonpanossa toimivat muutoksenhakutuomioistuimet (meikta orkota Efeteia)
 5. Muutoksenhakutuomioistuinten kolmen tuomarin kokoonpanot (Trimeli Efeteia)
 6. Rikostuomioistuinten kolmen tuomarin kokoonpanot (Trimeli Plimmeleiodikeia)
 7. Rikostuomioistuinten yhden tuomarin kokoonpanot (Monomeli Plimmeleiodikeia)
 8. Vähäisiä rikkomuksia käsittelevät tuomioistuimet (Ptaismatodikeia)
 9. Nuorisotuomioistuimet (Dikastiria Anilikon).

Erityislainsäädännön nojalla rikosoikeudellista toimivaltaa käyttävät myös seuraavat:

 • Sotaoikeus (Stratodikeio)
 • Merisotaoikeus (Nautodikeio)
 • Ilmasotaoikeus (Aerodikeio).

Nämä tuomioistuimet toimivat rikosasioita käsittelevien erityistuomioistuinten tavoin.

Näissä tuomioistuimissa käsitellään maa-, meri- ja ilmavoimissa palvelevien sotilashenkilöiden tekemiä rikoksia.

Hallintotuomioistuimet (Dioikitika dikastiria)

 • Korkein hallinto-oikeus (Symvulio tis Epikrateias) on yksi Kreikan kolmesta korkeimmasta tuomioistuimesta (korkeimman oikeuden ja tilintarkastustuomioistuimen ohella).
 • Se päättää muun muassa seuraavista:

  • kanteet sellaisten hallintotoimien peruuttamiseksi, joissa on kyse lain rikkomisesta, toimivallan ylittämisestä tai harkintavallan väärinkäytöstä taikka epäpätevyydestä tai muotovirheestä,
  • valtion, armeijan, kunnan jne. virkamiesten valitukset virkamiesten asioita käsittelevien lautakuntien (Ypiresiaka Symvoulia) päätöksistä, jotka koskevat esim. ylennyksiä, irtisanomisia ja alentamista,
  • valitukset hallintotuomioistuinten päätöksistä; hallintotuomioistuimet ratkaisevat valtion hallintoelinten ja kansalaisten välisiä hallintoriita-asioita.
 • Tilintarkastustuomioistuin (Elegtiko Synedrio) on kaksijakoinen elin, jolla on sekä oikeudellisia että hallinnollisia toimivaltuuksia. Sen tehtävänä on valvoa valtion – sekä julkisia että alue- ja paikallisviranomaisten – menoja. Sen toimivaltaan kuuluu myös julkishallinnon toimijoiden valvonta ja näille kuuluvien vastuiden määrittely, minkä lisäksi sillä on oikeudellisia toimivaltuuksia myös eräissä julkishallinnon virkamiesten palkkoihin liittyvissä kysymyksissä. Yleiset hallinto-oikeudet ovat ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimia ja hallinnollisia muutoksenhakutuomioistuimia.
 • Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimet (Doiikitika Protodikeia) kokoontuvat yhden tai kolmen tuomarin kokoonpanossa riita-asian taloudellisen merkityksen mukaan. Ne käsittelevät verotusasioita, yksityishenkilöiden ja sosiaaliturvasta tai sosiaalipolitiikasta vastaavien organisaatioiden välisiä riita-asioita sekä kansalaisten ja valtion, kuntien tai paikallisyhteisöjen välisiä hallintoriita-asioita.
 • Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen kolmen tuomarin kokoonpano (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) käsittelee myös ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen yhden tuomarin kokoonpanon päätöksiin kohdistuvia muutoksenhakukanteita.

 • Hallinnolliset muutoksenhakutuomioistuimet (Dioikitika Efeteia) käsittelevät ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen kolmen tuomarin kokoonpanon päätöksiin kohdistuvia muutoksenhakukanteita. Ne ratkaisevat ensimmäisessä oikeusasteessa myös virkamiesten työsuhteisiin liittyvien hallintotoimien (esimerkiksi irtisanomiset, nimitysten tai ylennysten myöntämättä jättäminen) peruutusanomuksia
 • Oikeudelliset tietokannat

  1. Korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivut – tietokannan käyttö on ilmaista.
  2. Korkeimman oikeuden verkkosivut – tietokannan käyttö on ilmaista.

  Linkkejä

  Korkein oikeus

  Korkein hallinto-oikeus ja hallinto-oikeudelliset asiat

  Tilintarkastustuomioistuin

  Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

  Thessalonikin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

  Pireuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

  Patraksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

  Tripoliksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

  Amfissan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

  Patraksen rauhantuomioistuin

  Nikean rauhantuomioistuin

  Korintin rauhantuomioistuin

  Päivitetty viimeksi: 14/06/2024

  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.