Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Liettua

Tällä sivulla on tietoa Liettuan yleisistä tuomioistuimista.

Sisällön tuottaja:
Liettua

Yleiset tuomioistuimet – johdantoa

Liettuassa on 56 yleistä tuomiovaltaa käyttävää tuomioistuinta:

  • Liettuan korkein oikeus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
  • Liettuan muutoksenhakutuomioistuin (Lietuvos apeliacinis teismas)
  • 5 alueellista tuomioistuinta (apygardos teismai)
  • 49 alioikeutta (apylinkės teismai).

Liettuan korkein oikeus

Liettuan korkein oikeus on ainoa kassaatiotuomioistuin (ylin muutoksenhakuaste), joka arvioi uudelleen yleistä tuomiovaltaa käyttävien tuomioistuinten lopullisia tuomioita, päätöksiä, ratkaisuja ja määräyksiä.

Se on kehittänyt yhtenäistä oikeuskäytäntöä lakien ja muiden säädösten soveltamisessa ja tulkinnassa.

Lisätietoja on saatavissa korkeimman oikeuden verkkosivustolla.

Liettuan muutoksenhakutuomioistuin

Muutoksenhakutuomioistuimeen on mahdollista valittaa alueellisten tuomioistuinten (ensimmäisenä oikeusasteena) antamista tuomioista. Se käsittelee myös hakemukset, jotka koskevat ulkomaisen tai kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen tunnustamista taikka ulkomaisia tai kansainvälisiä välitystuomioita ja niiden täytäntöönpanoa Liettuassa. Lisäksi se hoitaa muita sille lain mukaan kuuluvia tehtäviä.

Muutoksenhakutuomioistuimen puheenjohtaja vastaa alioikeuksien ja niiden tuomarien hallinnollisen toiminnan järjestelyistä ja valvonnasta laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Lisätietoja on saatavissa muutoksenhakutuomioistuimen verkkosivustolla.

Alueelliset tuomioistuimet

Alueellinen tuomioistuin ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena sille lain mukaan kuuluvat rikos- ja riita-asiat. Lisäksi se käsittelee valitukset, jotka koskevat alioikeuksien tuomioita, päätöksiä, ratkaisuja ja määräyksiä.

Alueellisen tuomioistuimen puheenjohtaja vastaa oman tuomiopiirinsä alioikeuksien ja niiden tuomarien hallinnollisen toiminnan järjestelyistä ja valvonnasta laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Alioikeudet

Alioikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena seuraavan tyyppisissä asioissa:

  • rikosasiat
  • riita-asiat
  • hallinnollisia rikkomuksia koskevat asiat (jotka kuuluvat lain mukaan sen toimivaltaan)
  • kiinnitysasioita käsittelevien tuomarien toimivaltaan kuuluvat asiat
  • päätösten ja tuomiolauselmien täytäntöönpanoon liittyvät asiat.

Alioikeuden tuomari hoitaa myös oikeudenkäyntiä valmistelevan ja täytäntöönpanoa valvovan tuomarin tehtävät sekä muita lain mukaan alioikeudelle kuuluvia tehtäviä.

Linkkejä

Tuomioistuinten toimivalta – Liettua

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.