Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa Alankomaiden yleisistä tuomioistuimista.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Tuomioistuimet (rechtbanken)

Alankomaissa on yksitoista tuomioistuinta.

Tuomioistuimet on jaoteltu lainkäyttöalueiden mukaan:

  • Siviilioikeus (yksityishenkilöiden ja/tai organisaatioiden väliset riita-asiat)
  • Hallinto-oikeus (yksityishenkilöiden tai organisaatioiden ja julkishallinnon väliset riita-asiat)
  • Rikosoikeus (rikosasiat)

Tuomioistuimissa toimii myös kantonioikeus, jonka tuomari käsittelee muun muassa vähäisiä rikkeitä ja riita-asioita, joissa on kyse enintään 25 000 euron summista.

Muutoksenhakutuomioistuimet

Tuomioistuimen antamaan tuomioon on mahdollista hakea muutosta. Rikos- ja siviilioikeudellisissa asioissa muutosta voi hakea muutoksenhakutuomioistuimesta (gerechtshof), joita Alankomaissa on neljä. Hallinto-oikeudellisissa asioissa muutosta voi hakea aihekohtaisesti seuraavista:

  • muutoksenhakutuomioistuimet
  • virkamies- ja sosiaaliturva-asioiden ylioikeus (Centrale Raad van Beroep)
  • elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunta (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • korkein hallinto-oikeus, hallinnollisia riita-asioita käsittelevä jaosto (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Korkein oikeus (Hoge Raad)

Alankomaiden korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden) on maassa ylintä tuomiovaltaa käyttävä elin siviili-, rikos- ja vero-oikeuden aloilla. Korkein oikeus voi kumota muutoksenhakutuomioistuinten antamia tuomioita (nk. kassaatiomenettelyssä). Korkeimman oikeuden tehtävänä on myös valvoa oikeudenkäytön yhdenmukaisuutta ja oikeuden kehitystä Alankomaissa.

Lisätietoa tuomioistuimista on Alankomaiden tuomioistuinlaitoksen sivustolla.

Oikeudelliset tietokannat

Tuomioistuinlaitos julkaisee merkittävän osan tuomioista. Ne viedään tietokantaan, johon yleisöllä on vapaa pääsy tuomioistuinlaitoksen sivustolta.

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

Kyllä, käyttö on maksutonta.

Linkkejä

Alankomaiden tuomioistuinlaitos ja korkein oikeus

Tietoa Alankomaiden tuomioistuinjärjestelmästä (englanniksi)

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.