Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa Alankomaiden yleisistä tuomioistuimista.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tuomioistuimet

Oikeuskäsittely alkaa yleensä alioikeudessa (rechtbank). Alankomaissa on yksitoista alioikeutta.

Alioikeudet on jaettu oikeustieteen eri alojen mukaan:

  • siviilioikeudelliset asiat (kansalainen vs. kansalainen)
  • hallinto-oikeudelliset asiat (kansalainen vs. viranomainen)
  • rikosoikeudelliset asiat (rikokset ja rikkomukset)
  • kantonioikeudelliset asiat (mm. vuokrasopimukset, velka-asiat, muutoksenhaku liikennesakkoihin, työoikeudelliset asiat ja rikkomukset)

Muutoksenhaku

Alioikeuden antamaan tuomioon on mahdollista hakea muutosta. Rikos- ja siviilioikeudellisissa asioissa muutosta voi hakea muutoksenhakutuomioistuimesta (gerechtshof), joita Alankomaissa on neljä. Hallinto-oikeudellisissa asioissa muutosta voi hakea aiheen mukaan seuraavista:

  • muutoksenhakutuomioistuin
  • virkamies- ja sosiaaliturva-asioiden ylioikeus (Centrale Raad van Beroep)
  • elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunta (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • korkein hallinto-oikeus (Raad van State) ja sen hallinto-oikeuden jaosto (afdeling bestuursrechtspraak).

Korkein oikeus

Alankomaiden korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden) on maassa ylintä tuomiovaltaa käyttävä elin siviili-, rikos- ja vero-oikeuden aloilla. Korkein oikeus voi kumota muutoksenhakutuomioistuimen antaman tuomion (nk. kassaatiomenettelyssä). Korkeimman oikeuden tehtävänä on myös valvoa oikeudenkäytön yhdenmukaisuutta ja oikeuden kehitystä Alankomaissa.

Lisätietoa tuomioistuimista on Alankomaiden tuomioistuinlaitoksen sivustolla.

Oikeudelliset tietokannat

Tuomioistuimet julkaisevat ison osan antamistaan päätöksistä ja tuomioista. Ne viedään tietokantaan, johon yleisöllä on vapaa pääsy tuomioistuinlaitoksen sivustolta.

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

Kyllä, käyttö on maksutonta.

Linkkejä

Alankomaiden tuomioistuinlaitos ja korkein oikeus

Tietoa Alankomaiden tuomioistuinjärjestelmästä (englanniksi)

Päivitetty viimeksi: 17/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.