Redovni nacionalni sudovi

Redovni sudovi temelj su pravosudnih sustava država članica. Na njima se vodi većina sudskih postupaka. Njihovo područje nadležnosti prilično se razlikuje u različitim državama članicama. Ovdje možete pronaći informacije o redovnim sudovima i njihovoj nadležnosti u svakoj državi članici.

U većini država članica redovni sudovi bave se dvjema glavnim vrstama postupaka:

  • postupcima u kaznenim stvarima, tj. povezanima s kažnjivim (kaznenim) djelima (kao što su krađa, vandalizam, prijevara itd.); ti sudovi mogu odrediti kazne i često ih se naziva „kaznenim sudovima”,
  • postupcima u građanskim stvarima, tj. sporovima između građana i/ili poduzeća (primjerice problemima s najamninom, ugovorom o pružanju usluga, razvodom itd.); te sudove često se naziva „građanskim sudovima”.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.