Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

U Republici Cipru postoje samo dvije razine sudova. Vrhovni sud (Ανώτατο Δικαστήριο), koji odlučuje u drugom stupnju u svim predmetima u okviru kojih se žalbe podnose protiv odluke prvostupanjskog suda, i sljedeći prvostupanjski sudovi:

  • Upravni sud (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • okružni sudovi (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • porotni sudovi (Κακουργιοδικεία)
  • Obiteljski sud (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • Sud za kontrolu iznajmljivanja (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • Sud za radne sporove (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) i
  • Vojni sud (Στρατοδικείο).

Opći sudovi – uvod

  • Vrhovni sud

Vrhovni sud čini 13 sudaca, od kojih je jedan predsjednik suda. Nadležnost Vrhovnog suda obuhvaća sljedeće:

Žalbeni sud (Εφετείο)

Vrhovni sud odlučuje o svim žalbama protiv odluka prvostupanjskih sudova koji su nadležni u građanskim i kaznenim postupcima. O žalbama u pravilu odlučuju tri suca. Odlučivanje o žalbama temelji se na zapisnicima s prvostupanjskih postupaka (osim u vrlo iznimnim slučajevima u kojima se mogu saslušati i izjave svjedoka). Vrhovni sud, u svojstvu suda nadležnog za odlučivanje o žalbama, može potvrditi, izmijeniti ili poništiti pobijanu odluku ili naložiti ponovno suđenje.

Preispitivanje upravnih odluka

Vrhovni sud ima isključivu nadležnost odlučivati o žalbama podnesenima protiv svih odluka, radnji ili propusta osoba ili tijela s upravnim ovlastima. Vrhovni sud može poništiti svaki izvršivi upravni akt koji proizlazi iz povrede ili zlouporabe ovlasti ili koji nije u skladu sa zakonom ili Ustavom.

Sudski nalozi (Προνομιακά Εντάλματα)

Vrhovni sud ima isključivu nadležnost izdavati sudske naloge habeas corpusmandamuscertiorariquo warranto i zabrane.

Pomorstvo (Ναυτοδικείου)

Vrhovni sud ima prvostupanjsku i žalbenu nadležnost u predmetima iz područja pomorskog prava. U predmetima u prvom stupnju odlučuje sudac pojedinac, a u žalbenim postupcima puni sastav suda.

Zahtjevi u području izbornog prava (Εκλογοδικείου)

Vrhovni sud u svojstvu izbornog suda ima isključivu nadležnost odlučivati o zahtjevima povezanima s tumačenjem i primjenom izbornih zakona.

Ustavna pitanja

Vrhovni sud ima nadležnost odlučivati o ustavnosti zakona te rješavati sukobe ovlasti ili nadležnosti koji nastaju između različitih državnih tijela. Vrhovni sud odlučuje i o ustavnosti zakona na temelju kojih predsjednik republike ostvaruje svoje ustavno pravo na pravna sredstva.

  • Okružni sudovi (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Okružni sudovi odlučuju u prvom stupnju u svim građanskim predmetima (osim u predmetima iz područja pomorskog prava) i kaznenim predmetima koji uključuju kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od najviše pet godina. Svaki upravni okrug u Cipru ima uspostavljen okružni sud. U predmetima odlučuje jedan sudac, a porote nema.

  • Porotni sudovi (Κακουργιοδικεία)

Porotni sudovi odlučuju jedino u kaznenim predmetima. Oni u pravilu odlučuju u najtežim predmetima povezanima s kaznenim djelima za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina. Svaki porotni sud čine tri suca. Odluke se donose većinom glasova. Nema porote.

Pravne baze podataka

Još nije uspostavljena službena pravna baza podataka. Postoji više privatnih pravnih baza podataka, od kojih neke nude mogućnost pretplate, a drugima je pristup besplatan.

One sadržavaju informacije o sudskim odlukama i primarnom zakonodavstvu.

Druge poveznice

Vrhovni sud Cipra

Posljednji put ažurirano: 11/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.